QUĨ ỦNG HỘ MUA GẠO CHO NGƯỜI NGHÈO NĂM 2024

ĐÓNG GÓP MUA GẠO CHO NGƯỜI NGHÈO

Tuần: Từ ngày 12 – 18 tháng 05 năm 2024 

 • Một giáo dân: 500.000vnd
 • Cô Oanh Tiệm gạo: 3.000.000 vnd
 • Cô Kim Anh – Trường Việt Anh : 1.000 kg gạo
 • Một giáo dân: 200.000vnd
 • Tiền thau trưa 13-5-2024: 2.100.000vnd

 

 

Tuần: Từ ngày 05 – 11 tháng 05 năm 2024 

 • Tiền thau lễ kính lòng Chúa thương xót: 700.000vnd
 • Một giáo dân: 200.000vnd
 • Một giáo dân: 2.000.000vnd
 • Một giáo dân: 200.000vnd
 • Một giáo dân: 1.000.000vnd
 • Một giáo dân khu I: 200.000vnd

 

 

Tuần: Từ ngày 27/4 – 04 tháng 05 năm 2024 

 • Cô Kim Anh (Trường Việt Anh): 1.000kg gạo
 • Chị Thơm: 1.000.000vnd
 • Một giáo dân: 500.000vnd
 • Một giáo dân: 200.000vnd

 

Tuần: Từ ngày 20 – 27 tháng 04 năm 2024 

 • Một giáo dân: 500.0009gnd
 • Một giáo dân: 200.000vnd
 • Gđ Anton Nguyễn Thiện Mỹ: 500.000vnd

 

Tuần: Từ ngày 15 – 20 tháng 04 năm 2024 

THU :

 • Một giáo dân: 500.000vnd
 • Một giáo dân Khu 2: 500.000vnd
 • Một giáo dân: 200.000vnd
 • Chị Nghiêng : 1.000.000đ
 • Bích + Trang : 1.000.000đ
 • Chị Bích Nga : 500.000đ
 • Anh Tiên : 500.000đ
 • Vạn Thịnh :500.000đ
 • Thiên Hương : 500.000đ
 • Ngọc Dung  : 200.000đ
 • Vũ Hoàng : 200.000đ
 • Cô út Thu : 200.000đ

CHI :

Ngày 15/04/2024, cấp gạo cho  645 người.

Số gạo : 3.375 kg

Trị giá : 57.375.000đ (17.000đ/kg)

 

 

Tuần: Từ ngày 08 – 13 tháng 04 năm 2024 

 • Cô Kim Anh – Trường Việt Anh: 1.000.000kg gạo
 • Một giáo dân: 500.000vnd
 • Elizabeth Thu Vân: 1.000.000vnd
 • Một giáo dân: 200.000vnd
 • Chị Oanh tiệm gạo: 3.000.000vnd

ỦNG HỘ QUỸ BÁC ÁI GIÁO PHẬN (Thứ Tư Lễ tro: 65.000.000vnd)

ỦNG HỘ QUỸ HĐGMVN (Thứ Sáu tuần Thánh): 60.000.000vnd

 

Tuần: Từ ngày 01 – 06 tháng 04 năm 2024 

 • Một Giáo dân: 500.000vnd
 • Một giáo dân: 200.000vnd
 • Một giáo dân: 100.000vnd

 

Tuần: Từ ngày 25 – 30 tháng 03 năm 2024 

THU:

 • Chi Oanh (tiệm gạo) : 3.000.000vnd
 • Tiệm vải Ánh Hồng: 500.000vnd
 • Em Mơ: 200.000vnd
 • Một giáo dân: 300.000vnd
 • Một giáo dân: 200.000vnd
 • Một giáo dân: 500.000vnd
 • Chị Nghiêng : 1.000.000đ
 • 1 giáo dân: 1.000.000đ
 • Bích + Trang : 1.000.000đ
 • Chị Bích Nga : 500.000đ
 • Anh Tiên : 500.000đ
 • Cô Kim Thảo trường Phú Thọ : 200.000đ
 • Thầy Chí Phương  : 200.000đ
 • Thầy Bình trường Phú Thọ : 200.000đ
 • Thầy Thanh  :  200.000đ
 • An Lạc : 200.000đ
 • Cô út Thu : 200.000đ

CHI

 • Ngày 15/03/2024 : cấp gạo cho  645 người. Số gạo : 3.375 kg

Trị giá : 57.375.000đ (17.000đ/kg)

 

Tuần: Từ ngày 18 – 23 tháng 03 năm 2024 

 • Một Giáo dân: 500.000 vnd
 • Một Giáo dân: 200.000vnd
 • Một Giáo dân: 200.000vnd
 • Cô Oanh (tiệm gạo): 3.000.000vnd
 • Bé Đaminh Anh Kiệt, Phaolô Hoàng Nhật, Anê Tuệ Lâm: 1.000.000vnd
 • Một giáo dân: 100.000vnd

 

Tuần: Từ ngày 11 – 16 tháng 03 năm 2024 

 • Một Giáo dân ủng hộ: 200.000VND
 • Một Giáo dân ủng hộ: 300.000vnd
 • Một giáo dân ủng hộ: 300.000vnd
 • Một giáo dân ủng hộ: 2.000.000vnd
 • Chị Lan PL ủng hộ   2.000.000vnd
 • Một giáo dân ủng hộ:  200.000vnd
 • Bế Đaminh Anh Kiệt – Phaolô Hoàng Nhật – Anê Tuệ Lâm: 1.000.000vnd
 • Tiền thau trưa 13-3-2024: 1.400.000vnd

 

Tuần: Từ ngày 04 – 09 tháng 03 năm 2024 

 • Một Giáo dân: 500.000vnd
 • Một giáo dân: 200.000vnd
 • Triền thau trưa thứ sáu đầu tháng: 1.100.000vnd
 • Cô Kim Anh (trường Việt Anh): 1.000.000kg gạo
 • Một Giáo dân: 100.000vnd

 

Tuần: Từ ngày 19 – 24 tháng 02 năm 2024 

THU :

 • Chị Lan PL: 2.000.000vnd
 • Một Giáo dân: 200.000vnd
 • Chị Nghiêng : 1.000.000đ
 • Huỳnh Thị Xuân Nhàn : 1.000.000đ
 • Bích + Trang : 1.000.000đ
 • Chị Bích Nga : 500.000đ
 • Anh Tiên : 500.000đ
 • Cô Kim Thảo trường Phú Thọ : 200.000đ
 • Thầy Chí Phương  : 200.000đ
 • Thầy Bình trường Phú Thọ : 200.000đ
 • Thầy Thanh  :  200.000đ
 • An Lạc : 200.000đ
 • Cô út Thu : 200.000đ

CHI :

 • Ngày 15/02/2024 : cấp gạo cho  645 người. Số gạo : 3.375 kg = Trị giá : 57.375.000đ (17.000đ/kg)

 

 

Tuần: Từ ngày 11 – 17 tháng 02 năm 2024 

 • Một Giáo dân: 200.000vnd
 • Một giáo dân: 500.000vnd
 • Chị Maria Đỗ thị Hiệp: 500.000vnd
 • Bé Đaminh Anh Kiệt+ Be Phaolô Hoàng Nhật+ Bé Anê Tuệ Lâm: 1.000.000vnd
 • Cô Kim Anh (Trường Việt Anh): 1.000kg
 • Một giáo dân: 500Kg
 • Cô Oanh (Tiệm gạo): 3.000.000vnd
 • Tiệm vải Ánh Hồng: 1.000.000vnd
 • Một giáo dân: 300.000vnd
 • Một giáo dân: 100.000vnd

 

Tuần: Từ ngày 29/1 – 03 tháng 02 năm 2024 

 • Cô Kim Anh (trường Việt Anh): 1.000kg gạo
 • Anh Pheerro Nguyễn Minh Chánh: 15.000.000vnd
 • Một giáo dân: 200.000vnd
 • Một giáo dân: 2.000vnd
 • Chị Maria Nguyễn thị Lụa: 1.000.000vnd
 • Be Đaminh Kim Bùi Anh Kiệt+Bé Phaolo Lê Bùi Hoàng Nhật + Bé Anee Bùi Tuệ Lâm: 1.000.000vnd

 

Tuần: Từ ngày 22 – 27 tháng 01 năm 2024

 • Luyện thu ATT: 500.000vnd
 • Một giáo dân: 300.000vnd
 • Chị Maria Nguyễn thị Lụa: 1.000.000vnd
 • Một Giáo dân: 200.000vnd
 • Một giáo dân: 500.000vnd

 

Tuần: Từ ngày 13 – 20 tháng 01 năm 2024

Thu :

 • Tiền Thau trưa ngày 13-1-2024:  1.000.000vnd
 • Cô Kim Anh (trường Việt Anh):    1.000.000kg gạo
 • Chị Oanh (tiệm gạo):       3.000.000vnd
 • Chị Elizabeth Thu Vân:       900.000vnd
 • Một giáo dân:      200.000vnd
 • Một giáo dân:      500.000vnd
 • Chị Nghiêng :   1.000.000vnd
 • Bích + Trang :  1.000.000vnd
 • Chị Bích Nga :    500.000vnd
 • Anh Tiên :           500.000vnd
 • Cô Kim Thảo trường Phú Thọ : 200.000vnd
 • Thầy Bình trường Phú Thọ :     200.000vnd
 • Thầy Chí Phương :                   200.000vnd
 • Thầy Thanh :                             200.000vnd
 • An Lạc :                                     200.000vnd
 • Cô út Thu :                                200.000vnd
 • Trúc Đoan :                               200.000vnd

Chi :

 • Ngày 15/01/2024 : cấp gạo cho 645 người. Số gạo : 3.375 kg

Trị giá : 57.375.000đ (17.000đ/kg)

 • Giúp một cụ neo đơn đi bệnh viện: 2.000.000vnd

BAN BÁC ÁI

* 12/01/2024:  Thăm 2 Mái Ấm

 • Thiện PHƯỚC
 • Nhân Nghĩa

* 19/01/2024: Thăm 2 mái ấm

 • Mái Ấm Tình Mẹ 2
 • Mái ấm Nhân Hậu

Tổng trị giá: Tặng Quà và Hiện Kim: 88.112.000vnd

 HỌC BỔNG :

Ngày 14-1-2024: cấp học bổng đợt hai cho niên học 2023-2024”

 • 9 em cấp 1
 • 15 em cấp 2
 • 6 em cấp 3
 • 2 em đại học

Tổng số tiền: 53.300.000vnd

 

Tuần: từ ngày 08 – 13 tháng 01 năm 2024

 • Chị Lan PL: 2.000.000vnd
 • Một giáo dân: 200.000vnd
 • Chị Elizabeth Thu Vân: 500.000vnd

 

Tuần: Từ ngày 01 – 06 tháng 01 năm 2024

 • Một giáo dân: 500.000vnd
 • Một giáo dân: 200.000vnd
 • Một giáo dân: 100.000vnd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *