Hiện nay Lễ Chúa Nhật có 8 Thánh Lễ:

 • Chiều Thứ Bảy:
   • Thánh Lễ: 17g30 – 18g30
 • Chúa Nhật:
   • Thánh Lễ: 5g00 – 6g00
   • Thánh Lễ: 7g00 – 8g00
   • Thánh Lễ Thiếu Nhi: 8g15 – 9g15
   • Thánh Lễ dành cho Ngoại Kiều: 10g30 – 11g30
   • Thánh Lễ: 16g00 – 17g00
   • Thánh Lễ: 17g30 – 18g30
   • Thánh Lễ: 19g00 – 20g00.
 • Ngày thường có 02 Thánh Lễ:
   • Thánh Lễ sáng 5g00 và chiều 17g30.
 • Chầu Thánh Thể sau Lễ chiều Thứ Bảy hàng tuần, và Chúa Nhật đầu tháng sau Thánh Lễ Thiếu Nhi.
 • Kiệu Đức Mẹ mỗi chiều Thứ Bảy đầu tháng.
 • Các Thừa Tác Viên Thánh Thể Chầu Tĩnh Tâm vào tối Thứ Sáu tuần Thứ Hai trong tháng.
 • Làm việc Tôn Sùng Lòng Chúa Thương Xót hàng ngày vào lúc 15g00.
 • Mỗi tháng vào tối Thứ Bảy tuần Thứ Hai: có Thánh Lễ dành riêng cho Giới Trẻ.