GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI ? Dạ, kính thưa Cha, Có một chị thắc mắc, chị đã có gia

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI ? Thưa cha, “trí tuệ nhân tạo” (AI) đang trở nên quá phổ biến;

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI ? Thưa cha, chị con có chồng hợp pháp, nhưng một thời gian chúng

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI ? Thưa cha, có phải vấn đề Đức Maria đồng trinh là nguyên do

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI ? Thưa cha Giáo Hội có cho phép hiến tạng cơ thể cho việc

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI: Thưa cha Thiên Chúa có thật không? Và nếu có Ngài đang ở đâu?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI ? Con chào cha con có chút vấn đề muốn hỏi về luật hôn

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI ?  Thưa cha, trong biến cố Phục sinh Giáo Hội thường nói đến ngôi

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI ? Thưa cha, nhũng ngừoi chưa lãnh nhận Bí tích Rửa tội mà chết,

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI ?  Giáo Hội dạy một năm xưng tội rước lễ ít là một lần,