Giới trẻ Gx.Chánh Tòa – KẾT NỐI THÀNH VIÊN MỚI – TÌM KIẾM BẠN ĐỒNG HÀNH

Nào các bạn trẻ mình ơi! ĐÃ HẸN LÀ GẶP – ĐÃ GẶP LÀ QUEN

LỊCH HỌC GIÁO LÝ HÔN NHÂN NĂM 2023

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI TIẾN HÀNH LÀM THỦ TỤC ĐIỀU TRA HÔN PHỐI: