NGÀY 23-05-2024, THỨ NĂM TUẦN VII – THƯỜNG NIÊN

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH. Hát kinh Chúa Thánh Thần. Đọc

NGÀY 22-05-2024, THỨ TƯ TUẦN VII – THƯỜNG NIÊN

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH. Hát kinh Chúa Thánh Thần. Đọc

NGÀY 21-05-2024, THỨ BA TUẦN VII – THƯỜNG NIÊN

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH. Hát kinh Chúa Thánh Thần. Đọc

NGÀY 20-05-2024, THỨ HAI, ĐỨC TRINH NỮ MARIA – MẸ GIÁO HỘI. LỄ NHỚ. TUẦN VII THƯỜNG NIÊN. Tv. TUẦN III.

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH. Hát kinh Chúa Thánh Thần. Đọc

NGÀY 19-05-2024, CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. LỄ TRỌNG. LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN (LỄ HỌ)

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH. Hát kinh Chúa Thánh Thần. Đọc

NGÀY 18-05-2024, THỨ BẢY TUẦN VII – MÙA PHỤC SINH

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH. Hát kinh Chúa Thánh Thần. Đọc

NGÀY 17-05-2024, THỨ SÁU TUẦN VII – MÙA PHỤC SINH

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH. Hát kinh Chúa Thánh Thần. Đọc

NGÀY 16-05-2024, THỨ NĂM TUẦN VII – MÙA PHỤC SINH

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH. Hát kinh Chúa Thánh Thần. Đọc

NGÀY 15-05-2024, THỨ TƯ TUẦN VII – MÙA PHỤC SINH

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH. Hát kinh Chúa Thánh Thần. Đọc

NGÀY 14-05-2024, THỨ BA, THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH. Hát kinh Chúa Thánh Thần. Đọc