THÔNG BÁO

Thứ Bày ngày 25-5-2024 vào lúc 7g30 có phòng khám răng LYZA tổ chức khám

GIÁO HỘI

SẮC CHỈ CÔNG BỐ NĂM THÁNH THƯỜNG LỆ 2025 1 – Ngày 9/5 ĐTC Phanxicô

THÔNG BÁO

Văn Phòng Tòa Giám Mục vừa ra thông báo lưu ý: “Hiện nay, số đối

THÔNG BÁO

khai giảng lớp Giáo Lý dự tòng. Thứ Hai ngày 22/4/2024, vào lúc 19g00 sẽ khai

THÔNG BÁO

HÀNH HƯƠNG VIẾNG ĐỨC MẸ TAPAO Giáo xứ sẽ tổ chức hanh hương viếng Đức

THÔNG BÁO

Lớp Giáo lý dự tòng khóa 2 /2024 sẽ được khai giảng vào Thứ Ba

CHƯƠNG TRÌNH TẾT GIÁP THÌNH – 2024

Thứ Sáu Ngày 09-02-2024 (chiều 30 tết) 17g30: Thánh lễ Tất niên (ca đoàn Lucia

UỶ BAN PHỤNG TỰ/ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN CỬ HÀNH PHỤNG VỤ  TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 Uỷ ban Phụng