CÁO PHÓ BÀ: MARIA PHẠM THỊ MỪNG

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì

CÁO PHÓ ÔNG: PHÊRÔ CHANEL ĐẶNG XUÂN HIẾU

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì

CÁO PHÓ – Ông AnTôn Lê Huy Hoàng

AI TÍN TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI VÔ

CÁO PHÓ – Ông Đa Minh Hoàng Văn Cẩm

AI TÍN Trong niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh Gia đình chúng con

CÁO PHÓ – ÔNG GIUSE TRẦN VĂN THOAN

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI VÔ CÙNG THƯƠNG

CÁO PHÓ – ÔNG VINH SƠN : ĐỔNG MINH NHẬT

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH  GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI VÔ CÙNG THƯƠNG

Cáo phó Phêrô Huỳnh Văn Đức

AI TÍN Trong niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh Gia đình chúng con

Cáo Phó – Ông Mátthêu Nguyễn Ngọc Vang

Ông MATTHEW Nguyễn Ngọc Vang thuộc giáo khu LA VANG (khu 4) Đã được Chúa