HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐỂ LÃNH ƠN TOÀN XÁ TRONG THẤNG 11

Dựa vào Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao, việc lãnh Ơn Toàn Xá khi viếng nhà thờ và viếng nghĩa trang trong tháng 11 năm nay được tóm tắt như sau:

  1. Từ trưa ngày 01 – 11 đến nửa đêm ngày 02 – 11, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), thì được hưởng một Ơn Toàn Xá, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị trở ngại, có thể viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện vào Chúa Nhật trước hay chúa Nhật sau.
  2. Từ ngày 01 – 08 tháng 11, ai thành tâm đi viếng nghĩa trang (hoặc nhà hài cốt giáo xứ) và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, thì cũng được hưởng một Ơn Toàn Xá, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 08 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi.

      3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng Nghĩa địa và cầu nguyệ cho các linh hồn thì được hưởng ơn tiể xá.

Đối với những người già, người bệnh hoặc những ai vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá, miễn là họ hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi và với ý hướng thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc một bài đọc Kinh Thánh vv… để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình.

Ân xá trong Giáo Hội Công giáo

Theo giáo lý của Giáo Hội, thì sau khi các tội đã được tha qua bí tích hoà giải, hối nhân phải làm một việc gọi là “đền tội (penance)” để sữa chữa những xáo trộn của tội đã được tha nhưng hậu quả còn để lại trong trong tâm hồn hối nhân. Vì thế, những hậu quả này cần được thanh tẩy cho sạch để được vào Thiên Đàng ( đối với các linh hồn còn trong Luyện tội) (x. SGLCG, số 1459).

Điều đó có nghĩa là, sau khi hối nhân được tha tội, nhưng vẫn còn đó những dấu ấn xấu xa trong tâm hồn do tội gây nên cần phải thanh luyện sau khi qua đời, gọi là hình phạt tạm, cho dầu những việc đền tội hối nhân đã thực hiện sau khi lãnh nhận bí tích Hoà giải, nhưng không đủ sức mạnh để  thanh luyện tâm hồn cho được trở nên tinh tuyền hầu có thể vào diện kiến dung nhan Thiên Chúa, các linh hồn trong luyện ngục, tức những linh hồn đã được cước rỗi cần phải trải qua thời gian thanh luyện tức là hình phạt tạm, gọi là tạm vì hình phạt này không kéo dài vĩnh viễn, đời đời.

Các linh hồn trong luyện ngục đang cần sự giúp đỡ của những người còn sống làm việc lành cầu nguyện cho để được mau chóng vào hưởng Thánh Nhan Chúa trên Thiên Đàng. Một việc lành có giá trị tha hình phạt hữu hạn ( temporal punishment) là ơn toàn xá mà Giáo Hội ban trong những dịp đặc biệt như tháng các linh hồn để các tín hữu còn sống lãnh nhận và nhường lại cho các linh hồn đang còn được thanh luyện trong nơi gọi là Luyện tội, hay Luyện ngục ( Purgatory).

Ân xá có hai loại: đại xá và tiểu xá , Ơn đại xá tha hết mọi hình phạt tạm mà linh hồn trong luyện ngục phải chịu, ơn tiểu xá tha một phần hình phạt. Nhưng xin giải thích rõ thêm là ân xá, dù là đại xá hay tiểu xá đều không có mục đích tha bất cứ tội nặng hay nhẹ nào,  mà chỉ có công dụng tha hình phạt tạm. Vì thế để lãnh nhận ân xá Giáo Hội ban, thì cần phải làm cho tâm hồn mình thanh sạch qua Bí tích Giải tội, bởi chỉ có Chúa mới ban ơn tha tội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *