THÔNG TIN MỤC VỤ TRONG TUẦN NĂM 2024

Tuần từ ngày 19 – 26 tháng 05 năm 2024

Chúa nhật ngày 19 tháng 05 năm 2024 Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – Kết thúc mùa Phục Sinh

 • 8g15: Lễ ban Bí tích Thêm sức do Đức cha Giuse chủ sự

Thứ Hai ngày 20-5-2024 – Lễ Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Lễ tại Nhà Vượt Qua (Phụng vụ: Lễ Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội)

Thứ Bảy ngày 25-5-2024

 • 16g15: Đọc kinh lần chuỗi
 • 17g15: Dâng hoa giã hoa
 • Cuối lễ có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 26-5-2024 – Lễ Chúa Ba Ngôi

 

 

Tuần từ ngày 12 – 19 tháng 05 năm 2024

Chúa nhật ngày 12 tháng 05 năm 2024 Chúa Nhật VII Phục Sinh – Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

(sau lễ Dòng Thừa sai Đức tin xin ủng hộ nhà dòng hoàn thành nguyện đường)

 

Thứ Hai ngày 13-5-2024

 • 5g00: Thánh lễ khởi đầu tuần bảy ngày kính Chúa Thánh thần (Các bài nhập lễ hát về Chúa Thánh Thần)
 • 12g00: Lễ kính Đức Mẹ Fatima
 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua (Phụng vụ theo thứ hai sau Chúa Nhật 7 phục sinh)

 

Thứ Ba ngày 14-5-2024: Lễ Thánh Matthia Tông đồ – Lễ Kính

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 5g30: Chuẩn bị lên đường hành hương Đức Mẹ Tapao
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ
 • 17g00: Chầu Thánh thể dành cho dòng ba Phan sinh tại nhà nguyện mới

 

Thứ Bảy ngày 18-5-2024

 • 15g00: Lễ cưới

anh Gioan Baotixita Đoàn Quốc Hùng và chị Maria Thái thị Nhẹ

(Ca đoàn Cecilia hát lễ)

 • 16g45: Đọc kinh
 • 17g15: Dâng Hoa
 • 17g30: Lễ vọng Chúa Thánh thần Hiện xuống – (cha sở dâng lễ)

Trong lễ có rủa tội cho một số em chuẩn bị rước lễ lần đầu và thêm sức

 • Sau lễ không chầu Thánh Thể

 

Chúa Nhật ngày 19-5-2024- Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Lễ trọng

 • 8g15: Thánh lễ ban Bí tích thêm sức do đức cha Giuse chủ sự

 

 

Tuần từ ngày 05 – 12 tháng 05 năm 2024

Chúa nhật ngày 05 tháng 05 năm 2024 Chúa Nhật VI Phục Sinh năm B – Đầu tháng

 • 8g15 lễ thiếu nhi – sau lễ có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em

Thứ Hai ngày 6-5-2024 – đầu tháng

 • 17g30: Lễ cầu cho các linh hồn tại nhà Vượt qua (Phụng vụ thứ hai sau Chúa Nhật VI Phục sinh)

Thứ Ba 7-5- 2024 – Đầu tháng

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho các ca đoàn

Thứ Sáu ngày 10-5-2024

 • 19g00: lễ cầu bình an cho ban bác ai tại nhà nguyện mới

Thứ Bảy ngày 11-5-2024

 • 9h00: Lễ cưới

anh Gioan Baotixita Đoàn Quốc Hùng và chị Maria Thái Thị Nhẹ

Ca đoàn Cecilia hát lễ

 • 15h00: Lễ cưới

Giacobe Nguyễn Hoàng Nhật Tân và Maria Nguyễn Thị Linh Huệ

Ca đoàn Lễ I hát lễ

 • 16g40; Đoc Kinh
 • 17g15: Dâng Hoa
 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 12-5-2024- Chúa Nhật VII Phục sinh – lễ Thăng Thiên

(Dòng thừa sai đức tin xin trợ giúp nhà dòng)

 

 

Tuần từ ngày 28/4 – 05 tháng 05 năm 2024

Chúa nhật ngày 28 tháng 04 năm 2024 Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ Hai ngày 29-4-2024 Thánh Catarina Siena

Kỷ niệm 13 năm Giám  Mục Đức Cha Giuse

Kỷ niệm 59 năm Linh Mục Đức cha Phêrô

 • 17g30: Thánh lễ  cầu cho các Đẳng tại nhà vuợt qua

THÁNG HOA ĐỨC MẸ

 Thứ Tư ngày 1-5-2024- Đầu tháng hoa

 • 17g15: lần chuỗi – không đọc kinh hiệp thông
 • Sau lần chuỗi dâng hoa khai mạc tháng hoa
 • 18g00 Lễ bổn mạng giới gia trưởng (1-5: lễ thánh Giuse thợ)

Thứ Năm ngày 2-5-2024 – Đầu tháng – Lễ Thánh Anathasio – Giám Mục

 • 18g00: Lễ thiếu nhi

Thứ Sáu ngày 3-5-2024 – Đầu tháng – Lễ Thánh Philipphe và Giacôbe Tông đò – lễ kính

 • 5g00: ca đoàn lễ I hát lễ
 • 12g00: Lễ kính Lòng Chúa thương xót
 • 17g30: Lễ cầu bình cho giưới cao niên, dòng ba Phan sinh, dòng ba Cát Minh, Curia Phú Cường – Ca đoàn Cecilia hát lễ
 • 19g00: Đọc kinh Lòng Chúa thương xót tại tượng đài Lòng Chúa thương xót

Thứ Bảy ngày 4-5-2024 – Đầu tháng

 • 17g15: Kiêu Đức Mẹ
 • Sau thánh lễ không có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 5-5-2024 – Chúa Nhật VI Phục sinh – Đầu tháng

 • 8g15: Lễ thiếu nhi – sau lễ Chầu Thánh thể
 • 9g30: Rủa tội cho trẻ em

 

 

Tuần từ ngày 21 – 28 tháng 04 năm 2024

Chúa nhật ngày 21 tháng 04 năm 2024 Chúa Nhật lV Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ

(cuối lễ có xin tiền ủng hộ quỹ ơn gọi Giáo Phận)

Thứ Hai ngày 22-4-2024

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng tại Nhà Vượt Qua
 • 19g00: Khai giảng lớp Giáo lý dự tòng khóa III/2024

Thứ Tư ngày 24-4-2024

 • 19g00: Canh thức mừng kỷ niệm 10 năm cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa

Thứ Năm ngày 25-4-2024 – Lễ Thánh Marco, Thánh sử – Lễ kính

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ kính thánh Marco
 • 9g30: Mừng trọng thể lễ kỷ niệm 10 năm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ kính thánh Marco

Thứ Bảy ngày 27-4-2024

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể
 • Chúa Nhật ngày 28-4-2024 – Chúa Nhật V Phục Sinh

 

Tuần từ ngày 14 – 21 tháng 04 năm 2024

Chúa nhật ngày 14 tháng 04 năm 2024 Chúa Nhật llI Phục Sinh năm B

Thứ Hai ngày 15-4-2024

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua

Thứ Sáu ngày 19-4-2024

 • 15g00: Lễ cưới

Phaolo Nguyễn Hoài Lâm và Maria Đỗ Thị Như Ngọc

Ca đoàn Teresa hát lễ

 • 17g00: Kiệu thánh Vicente Ferrier Đồng hương  Thượng Điền
 • 17g30: Thánh lễ Đồng hương Thượng Điền

Thứ Bảy ngày 20-4-2024

 • 9g30: Thánh Lễ Tạ Ơn

Tân Linh mục Micae Chu Anh Tú, và kỷ niệm 34 năm Linh mục của sở sở Anton

(Ca đoàn tổng hợp hát lễ)

 • Sau Thánh lễ chiều có Chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 21-4-2024 – Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành

Cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ

(Cuối lễ có xin tiền cho chương trình phát triển ơn gọi giáo phận Phú Cường)

 

 

Tuần từ ngày 07 – 14 tháng 04 năm 2024

Chúa nhật ngày 07 tháng 04 năm 2024 Chúa Nhật ll Phục Sinh

Chúa Nhật về Lòng Chúa thương xót – Đầu tháng

 • 5g00: Đầu lễ có nghi thức tiếp nhận dự tòng
 • 8g15: Lễ thiếu nhi – sau lễ chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em

Thứ Hai ngày 8-4-2024 – Lễ Truyền tin – Lễ trọng

 • 5g00: ca đoàn lễ I hát lễ
 • 10g00: Lễ acies Legio Mariae
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ (Lễ tại Nhà nguyện mới )

Thứ Sáu ngày 12-4-2024

 • 9g00 Thánh Lễ Phong chức Linh Mục
 • 17g30: Thánh Lễ cầu bình an cho ban bác ái
  • Sau Thánh Lễ gặp gỡ ban bác ái tại phòng họp Giáo xứ
 • 18g30: Tinh tâm cho Thừa tác viên Thánh thể ngoại thường tại nhà nguyện mới

Thứ Bảy ngày 13-4-2024

 • 12g00: Lễ kính Đức Mẹ Fatima
 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể
 • 19g00: Thánh Lễ giới trẻ tại nhà nguyện mới

Chúa Nhật Ngày 14-4-2024 – Chúa Nhật III Phục sinh

 • 5g00: Trong lễ có rửa tội cho Tân tòng

 

 

Tuần từ ngày 31/3 – 07 tháng 04 năm 2024

Chúa nhật ngày 31 – 03 -2024 Chúa Nhật Phục Sinh

Thứ Hai ngày 1-4-2024 – Tuần bát Nhật Phục sinh

 • 17g30: Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ, Không có lễ tại nhà Vượt qua

Thứ Ba ngày 2-4-2024 – Tuần Bát Nhật Phục sinh – Đầu tháng

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho các ca đoàn – Ca đàon lễ I hát lễ

Thứ Tư ngày 3-4-2024 – Tuần Bát nhật Phục sinh – Đầu tháng

 • 17g30: Lễ cầu bình anh cho giới gia trưởng
 • 18g30: Gặp gỡ anh chị em dự tòng

Thứ Năm ngày 4-4-2024 – Tuần Bát Nhật Phục sinh – Đầu tháng

 • 9h00: Lễ cưới :

Phero Nguyễn Quốc Hưng và Maria Trần Thị Thùy Trang

(Ca đoàn lễ I hát lễ)

 • 18g00: Lễ cầu bình an cho giưới thiếu nhi, lễ sinh, Giáo lý viên

Thứ Sáu ngày 5-4-2021 – Tuần Bát Nhật Phục sinh – Đàu tháng

 • 12g00: Lễ kính lòng Chúa thương xót
 • 17g30: cầu bình an cho giưới cao niên, Phan sinh, Curia Phú Cường, dong Ba Cát Minh
 • 19g00: Đọc kinh kính Lòng Chúa thương xót tại tượng đài

Thứ Bày ngày 6-4-2024- Tuần bát nhật Phục sinh – Đầu tháng

 • 17g15: Kiệu Đức Mẹ
 • Sau thánh lễ không có chầu Thánh thể
 • Sau Thánh lễ gặp giới hiền mẫu
 • 19g15: Gặp gỡ giáo lý viên

Chúa Nhật ngày 7-4-2024- Chúa Nhật II Phục sinh

Chúa Nhật về Lòng Chúa thương xót – Đầu tháng

 • 5g00: Đầu lễ có nghi thức tiếp nhận dự tòng
 • 8g15: Lễ thiếu nhi – sau lễ chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em

 

 

Tuần từ ngày 24 – 31 tháng 03 năm 2024

TUẦN THÁNH

Chúa nhật ngày 24 – 03 -2024 Chúa Nhật Lễ Lá

 • 5g00: Đức cha Giuse chủ tế Thánh Lễ

Thứ Hai ngày 25-3-2024 – Tuần Thánh

 • 17g30: Không có lễ tại nhà Vượt Qua

Thứ Năm ngày 28-3-2024 – Tuần Thánh

 • 5g00: Lễ đèn I
 • 8g00: Lễ Truyền Dầu
 • 18g00: Thánh Lễ Tiệc Ly (Đức cha Giuse chủ sự)

Phiên Chầu Sau lễ:

 1. 20g15: Thiếu nhi, Huynh Tưởng, Giáo Lý viên,  Ca đoàn Lucia, giới trẻ, Giáo Khu VI
 2. 20g15-20g45: Gia trưởng, ca đoàn Cecilia, Giáo Khu I – Dòng Ba Cát Minh
 3. 20g45- 21g15: Legio Maria, Hiền Mẫu, Sinh viên công giáo,  Giáo Khu II
 4. 21g15- 21g45: Lòng T. xót, Dòng Ba Phan Sinh, ca đoàn Têrêsa, Giáo Khu III
 5. 21g45-22g15: Hội Đồng Mục vụ, Ca đoàn Lễ I, Giáo Khu IV, Thừa tác viên Trao ban Thánh Thể ngoại thường

Thứ Sáu ngày 29-3-2024 – Tuần Thánh – Ăn chay kiêng thịt

(tiền thau quyên góp cho quĩ trùng tu Thánh địa của HDGMVN)

 • 5g00: Lễ đèn 2
 • 17g30: Chặng đàng Thánh Giá Trọng Thể (cha sở chủ sự)
 • 18g30: Nghi thức tưởng niệm Chúa chịu chết (Đức cha Giuse chủ sự)

Thứ Bảy ngày 30-3-2024 – Tuần Thánh

 • Lễ đèn 3
 • 20g00: Nghi thức Vọng Phục Sinh (Đức cha Giuse chủ sự)
 • Thánh Lễ vọng Phục Sinh

Chúa Nhật ngày 31-3-2024- Chúa Nhật Phục Sinh

 • 5g00: Thánh Lễ do Đức cha Phêrô chủ sự

 

 

Tuần từ ngày 17 – 24 tháng 03 năm 2024

Chúa nhật ngày 17 – 03 -2024 Chúa Nhật V Mùa Chay năm B

(Cuối lễ có xin tiền cho quĩ Bác ái Hội Đồng Giám Mục việt Nam)

Thứ Hai ngày 18-3-2024

 • 17g30: Lễ cầu cho các linh hồn tại nhà Vượt Qua

Thứ Ba ngày 19-3-2024 – Lễ Thánh Giuse – Lễ trọng

 • 5g00: Thánh lễ mừng bổn mạng hai cha phó Giuse Phong Sương và Giuse Trịnh Can
  • Bổn mạng quí anh em trong Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ và cùng anh em trong giáo xứ  (ca đoàn lễ I hát lễ)
 • 17g15: Kiệu Thánh Giuse
 • Sau kiệu:  Thánh Lễ mừng bổn mạng Ban kèn Giáo xứ và Khu Giuse (Ca đoàn Giáo khu Giuse hát lễ)

Thứ Năm ngày 21-3-2024  – Tĩnh Tâm Mùa chay

 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Sáu ngày 22-3-2024  – Tĩnh tâm Mùa chay

 • 15g00: Chuẩn hôn phối Lê Tấn Hùng và Anna Nguyễn Thị Huệ
 • 17g30: Tĩnh Tâm: Ca đoàn Cecilia hát lễ
 • 19g00 Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

Thứ Bảy ngày 23-3-2024 – Tĩnh tâm Mùa chay

 • 9g30: Chuẩn hôn phối Phạm Nhật Tân và Maria Nguyễn Ngọc Trâm (Ca đoàn lễ I hát lễ)
 • 17g30: Ca đoàn gia trưởng hát lễ

(Cuỗi lễ không chầu Thánh Thể)

 • Chúa Nhật ngày 24-3-2024 – Chúa  Nhật Lễ Lá

 

 

Tuần từ ngày 10 – 17 tháng 03 năm 2024

Chúa nhật ngày 10 – 03 -2024 Chúa Nhật IV Mùa Chay năm B

Thứ Hai Ngày 11-3-2024

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng tại Nhà Vượt qua

Thứ Tư ngày 13-3-2024

 • 12g00: Lễ kính Đức Mẹ Fatima

Thứ Sáu ngày 15-3-2024

 • 17g30: Thánh lễ cầu bình an cho ban bác ái
 • 19g00: Ngắm 15 sự thương khó Cháu Giêsu

Thứ Bảy ngày 16-3-2024

 • 8g30: Đại hội HĐMV Giáo xứ toàn Giáo Phận
 • 15g00: Lễ cưới

anh Giuse Nguyễn Phạm Phúc Hưng và chị Maria Vũ Nguyễn Kiều Vân

(Ca đoàn lễ I hát lễ)

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 17-3-2024 – Chúa Nhật V Mùa chay Năm B

 

 

Tuần từ ngày 25/2 – 03 tháng 03 năm 2024

Chúa nhật ngày 25 – 02 -2024 Chúa Nhật II Mùa Chay năm B

Thứ Hai ngày 26-2-2024

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng tại Nhà Vượt qua

THÁNG THÁNH GIUSE

Thứ Sáu ngày 1-3-2024 – Đầu tháng

 • 12g00: Lễ kính Lòng Chúa Thương xót
 • 17g30: lễ cầu cho giới cao niên, dòng ba Phan Sinh, Curia Phú Cường, dòng ba Cát Minh
 • 19g00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

Thứ Bảy ngày 2-3-2023- Đầu tháng

 • 17g15: Kiêu Đức Mẹ
 • Thánh lễ cầu cho giới Hiền Mẫu
 • Sau lễ chầu Thánh thể

Chúa Nhật ngày 7-3-2021- Chúa Nhật III Mùa chay – Đầu tháng

 • 8g15: lễ thiếu nhi – Sau lễ chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rủa tội cho trẻ em

 

 

Tuần từ ngày 18 – 25 tháng 02 năm 2024

Chúa nhật ngày 18 – 02 -2024 Chúa Nhật I Mùa Chay.

(cuối lễ có xin tiền cho quĩ bác ai Mùa chay của Giáo Phận)

Thứ Hai ngày 19-2-2024

 • 15g00: Chuẩn hôn phối anh Phạm Việt Cường và chị Têrêsa Trần thị Phương Mai

(ca đoàn lễ I hát)

 • 17g30: lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua

Thứ năm ngày 22-2-2024 – Lập Tông tòa Thánh Phêrô, lễ Kính –

Giỗ Đức cha Luy Hà Kim Danh

 • 5g00: Lễ giỗ – Ca đoàn lễ I hát lễ giỗ
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ kinh Tông Tòa Thánh Phêrô

Thứ Bảy ngày 24-2-2024

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 25-2-2024 – Chúa Nhật II Mùa Chay

 

 

Tuần từ ngày 04 – 12 tháng 02 năm 2024

Chúa nhật ngày 04 – 02 -2024 Chúa Nhật Nhật V Thường niên – Chúa Nhật đầu tháng.

 • 8g15: Sau lễ thiếu nhi có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em

Thứ Hai ngày 5-2-2024

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua

Thứ Ba ngày 6-2-2024 – Lễ thánh Phaolo Michi và các bạn tử đạo – lễ nhớ

Thứ sáu ngày 9-2-2024

 • 17g30: Lễ tất niên (cha sở dâng lễ)
 • Cuối lễ chầu Thánh Thể tạ ơn cuối năm
 • 21g00: Thánh lễ Giao thừa (đồng tế )

 

Thứ Bảy ngày 10-2-2024 – Mồng một tết – cầu bình an năm mới

 

 • 6g00: Thánh lễ cầu bình an năm mới – Đức cha Giuse chủ sự
 • 17g30: Thánh Lễ cầu bình an năm mới – Cha xứ chủ sự

 

Chúa Nhật  ngày 11-2-2024 – Mồng Hai tết – Kính nhớ ông bà tổ tiên

 • 6g00: Thánh lễ I – cha sở chủ sự
 • 17g30: Thánh lễ II
 • 19g00: Thánh Lễ III

Thứ Hai ngày 12-1-2024 – Mồng Ba tết – Xin ơn Thánh hóa công ăn việc làm

 •  6g00 : Lễ I – Thánh lễ do Đức cha Phêrô chủ sự (Ca đoàn Xứ hát lễ)
 • 17g30: Lễ III – Cha sở chủ sự

 

 

Tuần từ ngày 28/1 – 04 tháng 02 năm 2024

Chúa nhật ngày 28 – 01 -2024 Chúa Nhật Nhật lV Thường niên năm B

Thứ hai ngày 29-1-2024 –

 • 17g30: Thánh lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt Qua

Thứ Ba ngày 30-1-2024

 • 5g00: Thánh lễ kỷ niệm 30 năm hôn phối của anh chị Giuse Le Trọng Tuấn và Maria Phạm thị Ánh Hồng (Ca đoàn lễ 1 Hát lễ)

Thứ Tư ngày 31-1-2024 – Lễ Thánh Gioan Don Bosco, lễ nhớ

Thứ Năm ngày 1-2-2024 – Đầu tháng

 • 18g00: Lễ thiếu nhi – Ca đoàn thiếu nhi hát lễ

Thứ Sáu ngày 2-2-2024 – Đầu tháng, Dâng Chúa vào Đền thánh

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ – Cuối lễ có làm phép nến
 • 12g00: Lễ kính Lòng Chúa thương xót
 • 17g30: Lễ cầu bình an cho các vị cao niên, Curia Phú Cường, dòng ba Phan Sinh, dòng ba Cát Minh – Ca đoàn Lucia hát lễ

(Cuối lễ có làm phép nến)

 • 19g00: Đọc kinh lòng thương xót tại lễ đài

Thứ Bảy ngày 3-2-2024- Đầu tháng

 • 17g15: kiệu Đức Mẹ
 • (cuối lễ không chầu Thánh Thể

Chúa Nhật 4-2-2024 – chúa nhật v thương niên năm B- Đầu tháng

 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em

 

 

Tuần từ ngày 21 – 28 tháng 01 năm 2024

Chúa nhật ngày 21 – 01 -2024 Chúa Nhật Nhật lIl Thường niên năm B

Thứ Hai 22-1-2024

 • 17g30: Thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn tại Nhà Vượt qua

Thứ Năm ngày 25-1-2024 – Lễ kính Thánh Phaolô, Tông đồ, trở lại

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn Lucvia hát lễ

Thứ Sáu ngày 26-1-2024: Lễ Thánh Titô và Thánh Timôthêô, Giám mục, lễ nhớ

Thứ Bảy ngày 27-1-2024

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật 28-1-2024 – Chúa Nhật IV Thường niên Năm B

 

 

Tuần từ ngày 14 – 21 tháng 01 năm 2024

Chúa nhật ngày 14 – 01 -2024 Chúa Nhật Nhật ll Thường niên năm B

Thứ Hai ngày 15-1-2024

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng tại Nhà Vượt qua

Thứ Năm ngày 18-1-2024 – Khởi đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất

Thứ Sáu ngày 19-1-2024

 • 17g30 – Lễ cầu bình an cho ban Bác ái

Thứ Bảy ngày 20-1-2024

 • 15g00: Lễ cưới

Phero Trần Mạnh Cường và Maria Nguyễn Thị Hồng Thắm

(Ca đoàn Cecilia hát lễ)

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể
 • 19g00: Thánh lễ dành riêng cho giới trẻ và sinh viên công giáo Phú Cường tại nhà nguyện tầng hầm

Chúa Nhật ngày 22-1-2024 – Chúa Nhật III Thường niên

 

 

Tuần từ ngày 07 – 14 tháng 01 năm 2024

Chúa nhật ngày 07- 01 -2024 Chúa Nhật Nhật Lễ HIỂN LINH

 • 8g15: Lễ thiếu nhi, Lễ tạ ơn cùng Thầy  Phó tế Giuse Đoàn Quang Hoàng Long SCJ

sau lễ có chầu Thánh Thể

Phát học bổng quí II/2023-2024

 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em

Thứ Hai Ngày 8-1-2024 – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa- Lễ Kính

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ (Không có thánh lễ tạo nhà Vượt qua)

Thứ Ba ngày 9-1-2024

 • 5g00: Thánh lễ giỗ Đức cha Giacôbê – (Ca đoàn lễ I hát lễ)

Thứ bảy ngày 13-1 -2024

 • 12g00: Lễ kính Đức Mẹ Fatima

Sau lễ chiều chó chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 14-1-2024 – Chúa Nhật II thường niên

 

 

Tuần từ ngày 31/12/2023 – 07 tháng 01 năm 2024

Chúa nhật ngày 31- 12 -2023 Chúa Nhật Nhật Lễ Thánh Gia Thất

Thứ Hai ngày 01-01-2024 – Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa

 • 5g00: Thánh lễ đồng tế mừng năm mới dương lịch

Ca đoàn Lễ I hát lễ

 • 17g30: Mừng bổn mạng giới Hiền Mẫu Giáo xứ

ca đoàn hiền mẫu hát lễ

Thứ Ba ngày 02-01-2024 – Đầu tháng, Thánh Basiôliô cả và thánh  Grêgôrô

Cầu bình an cho các ca đoàn (Ca đoàn Lucia hát lễ)

Thứ Tư ngày 03-01-2024 – Đầu tháng

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới gia trưởng

Thứ Năm ngày 04-01-2024 – Đầu tháng – cầu bình an cho thiếu nhi, lễ sinh, Huynh Trưởng và Giáo lý viên

 • 17h30: Lễ cưới Giacobe Huỳnh Quốc Huy và Maria Nguyễn Thị Mai

(Ca đoàn Lễ Lucia hát lễ)

Thứ Sáu ngày 05-01-2024- Đầu Tháng

 • 12g00: Lễ kính Lòng Chúa Thương xót
 • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới cao niên, Curia Phú Cường, dong Ba Phan Sinh, Dòng Ba Cát Minh
 • 19g00: Không có đọc kinh Tại tượng đài lòng Chúa Thương xót

Thứ Bảy ngày 06-01-2024- Đầu tháng

 • 9g00: Thánh lễ kỷ niệm 25 năm Giám Mục của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
 • 17g15: Không kiệu Đức Mẹ
 • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới Hiền mẫu

Sau lễ không có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 7-1-2024 – Đầu tháng –Chúa nhật lễ Hiển Linh-

 • 8g15: Lễ thiếu nhi, cuối lễ có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *