THÔNG TIN MỤC VỤ TRONG TUẦN NĂM 2023

Tuần từ ngày 14 – 21 tháng 01 năm 2024

Chúa nhật ngày 14 – 01 -2024 Chúa Nhật Nhật ll Thường niên năm B

Thứ Hai ngày 15-1-2024

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng tại Nhà Vượt qua

Thứ Năm ngày 18-1-2024 – Khởi đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất

Thứ Sáu ngày 19-1-2024

 • 17g30 – Lễ cầu bình an cho ban Bác ái

Thứ Bảy ngày 20-1-2024

 • 15g00: Lễ cưới

Phero Trần Mạnh Cường và Maria Nguyễn Thị Hồng Thắm

(Ca đoàn Cecilia hát lễ)

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể
 • 19g00: Thánh lễ dành riêng cho giới trẻ và sinh viên công giáo Phú Cường tại nhà nguyện tầng hầm

Chúa Nhật ngày 22-1-2024 – Chúa Nhật III Thường niên

 

 

Tuần từ ngày 07 – 14 tháng 01 năm 2024

Chúa nhật ngày 07 – 01 -2024 Chúa Nhật Nhật Lễ HIỂN LINH

 • 8g15: Lễ thiếu nhi, Lễ tạ ơn cùng Thầy  Phó tế Giuse Đoàn Quang Hoàng Long SCJ

sau lễ có chầu Thánh Thể

Phát học bổng quí II/2023-2024

 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em

Thứ Hai Ngày 8-1-2024 – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa- Lễ Kính

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ (Không có thánh lễ tạo nhà Vượt qua)

Thứ Ba ngày 9-1-2024

 • 5g00: Thánh lễ giỗ Đức cha Giacôbê – (Ca đoàn lễ I hát lễ)

Thứ bảy ngày 13-1 -2024

 • 12g00: Lễ kính Đức Mẹ Fatima

Sau lễ chiều chó chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 14-1-2024 – Chúa Nhật II thường niên

 

 

Tuần từ ngày 31/12/2023 – 07 tháng 01 năm 2024

Chúa nhật ngày 31- 12 -2023 Chúa Nhật Nhật Lễ Thánh Gia Thất

Thứ Hai ngày 01-01-2024 – Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa

 • 5g00: Thánh lễ đồng tế mừng năm mới dương lịch

Ca đoàn Lễ I hát lễ

 • 17g30: Mừng bổn mạng giới Hiền Mẫu Giáo xứ

ca đoàn hiền mẫu hát lễ

Thứ Ba ngày 02-01-2024 – Đầu tháng, Thánh Basiôliô cả và thánh  Grêgôrô

Cầu bình an cho các ca đoàn (Ca đoàn Lucia hát lễ)

Thứ Tư ngày 03-01-2024 – Đầu tháng

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới gia trưởng

Thứ Năm ngày 04-01-2024 – Đầu tháng – cầu bình an cho thiếu nhi, lễ sinh, Huynh Trưởng và Giáo lý viên

 • 17h30: Lễ cưới Giacobe Huỳnh Quốc Huy và Maria Nguyễn Thị Mai

(Ca đoàn Lễ Lucia hát lễ)

Thứ Sáu ngày 05-01-2024- Đầu Tháng

 • 12g00: Lễ kính Lòng Chúa Thương xót
 • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới cao niên, Curia Phú Cường, dong Ba Phan Sinh, Dòng Ba Cát Minh
 • 19g00: Không có đọc kinh Tại tượng đài lòng Chúa Thương xót

Thứ Bảy ngày 06-01-2024- Đầu tháng

 • 9g00: Thánh lễ kỷ niệm 25 năm Giám Mục của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
 • 17g15: Không kiệu Đức Mẹ
 • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới Hiền mẫu

Sau lễ không có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 7-1-2024 – Đầu tháng –Chúa nhật lễ Hiển Linh-

 • 8g15: Lễ thiếu nhi, cuối lễ có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em

 

 

Tuần từ ngày 17 – 24 tháng 12 năm 2023.

Chúa nhật ngày 17-12-2023 Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B.

Thứ Hai ngày 18-12-2023

 • 17g30: Không có thánh lễ cầu cho các linh hồn tại Nhà vượt qua. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ

Thứ Bảy ngày 23-12-2023

 • Sau lễ không chầu Thánh Thể
 • 19g00: Đêm nhạc mừng Chúa Giáng Sinh
 • Ngày 24-12-2023

Sáng:

 • 5g00: Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa vọng
 • 7g00: Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa vọng
 • 8g15: Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa vọng – Lễ Thiếu nhi

Chiều:

 • 16g00: Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa vọng
 • 19g00: Khởi động hoạt cảng Giáng sinh
 • 19g15: Khai mạc hoạt cảnh Giáng sinh
 • 21g30: Kiệu Chúa Hài đồng
 • 22g00: Thánh Lễ vọng Giáng Sinh (Đức cha Giuse chủ tế)

 

Ngày 25-12-2023

 • 6g00: Đại Lễ Giáng Sinh (Đức cha Phêro chủ tế) (Ca đoàn lễ I hát lễ)
 • 17g30: Đại Lễ Giáng Sinh (cha sở cử hành) (ca đoàn Cecilia hát lễ)

 

 

Tuần từ ngày 10 – 17 tháng 12 năm 2023.

Chúa nhật ngày 10-12-2023 Chúa Nhật II Mùa Vọng.

(cuối lễ có xin tiền cho người nghèo)

Thứ Hai ngày 11-12-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua (Phụng vụ Lời Chúa theo ngày trong tuần)

Thứ Tư ngày 13-12-2023 – Lễ Thánh nữ Lucia

 • 12g00: Lễ kính Đức Mẹ Fatima
 • 17g30: Lễ mừng bổn mạng ca đoàn Lucia- ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Năm đến thứ Bảy (ngày 14-16): Tĩnh Tâm Mùa vọng Giáo xứ

Thứ Bảy ngày 16-12-2023

 • 9h00: Lễ cưới

Giuse Phạm Doãn Hoan và Maria Bùi Thị Quỳnh

Ca đoàn Lễ I hát lễ

 • Sau lễ chiều không có chầu Thánh Thể
 • 19g00: Lễ giới trẻ tại nhà nguyện tầng hầm

Chúa Nhật ngày 17-12-2023 – Chúa nhật III Mùa vọng

 

 

Tuần từ ngày 03 – 10 tháng 12 năm 2023.

Chúa nhật ngày 03-12-2023 Chúa Nhật I Mùa Vọng.

  • Bổn mạng ông Phanxicô X. Kiều Duy Đức –Trưởng ban Thường vụ HĐMVGX
  • Bổn mạng Ban bác ai Giáo xứ Chánh Tòa
  • Bổn mạng Sinh viên công giáo Phú Cường
 • 8g15: Lễ thiếu nhi, sau lễ có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em

Thứ Hai ngày 4-12-2023

 • 5g00: Lễ Phanxico bổn mạng ông Trưởng ban mục vụ giáo xứ, và một số bà con giáo dân
 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua – Phụng vụ lấy theo ngày trong tuần

Thứ Ba ngày 5-12-2023 – Đầu tháng

 • 17g30: Lễ Phanxico X. bổn mạng ban bác ái, và Ông trưởng ban thường vụ HĐGX PC– Ca đoàn Lucia hát lễ

Thư Tư ngày 6-12-2023- Đầu tháng

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho anh em gia trưởng

Thứ Năm ngày 7-12-2023 – Đầu tháng – Lễ thánh Ambrosio, Giám mục

 • 18g00: Lễ thiếu nhi
 • 18g30: Tĩnh tâm thừa tác viên Thánh Thể ngoại thường

Thứ Sáu ngày 8-12-2023: lễ Đức Mẹ Vô nhiễm, lễ trọng

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Thánh lễ mừng bổn  mạng khu Vô Nhiễm, ca đoàn khu Vô nhiễm hát lễ

Thứ Bảy ngày 9-12-2023

 • 9h00: Lễ cưới:

Thomas Ng Long Haw và Catarina Nguyễn Thị Thu Hà

(Ca đoàn Lucia hát lễ)

 • 10g30: Lễ Đức Mẹ vô nhiễm, mừng bổn mạng Hiền mẫu giáo hạt Phú Cường
 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể
 • 19g00: Thánh lễ mừng bổn mạng giới sinh viên công giáo Phú Cường tại nhà nguyện tần hầm

Chúa Nhật ngày 10-12-2023 – Chúa Nhật II mùa vọng Năm B

(cuối lễ có xin tiền cho người nghèo)

 

 

Tuần từ ngày 26/11 – 03 tháng 12 năm 2023.

Chúa nhật ngày 26-11-2023 Chúa Nhật XXXIV thường niên – Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ.

Thứ Hai ngày 27-11-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng linh hồn tại Nhà Vượt qua (Phụng vụ Lời Chúa theo ngày trong tuần)

Thứ Năm ngày 30-11-2023 – Lễ Thánh Anrê tông đồ, lễ kính

(Bổn mạng ông Anre Nguyễn Hoàng Anh Tuấn – Phó ban thường trực HĐMVGX)

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Sáu ngày 1-12-2023 – Đầu tháng

 • 12g00: Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
 • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới cao niên, dòng Ba Phansinh, dòng ba Cát Minh, Curia Phú Cường
 • 19g00: Đọc kinh tại tượng đài Lòng Chúa thương xót

Thứ Bảy ngày 02-12-2023- Đầu tháng

 • 9h00: Lễ cưới

Giuse Nguyễn Đức Trọng và Maria Madalena Lê Thị Xuân Hương

(Ca đoàn Cecilia hát lễ)

 • 10g15: Chuẩn hôn phối anh Thái Minh Tân – chị Maria Nguyễn Mai Xuân
 • 15h00: Lễ cưới

Đa Minh Lê Minh Đăng và Maria Madalena Nguyễn Mai Phương

(Ca đoàn Teresa hát lễ)

 • 17g15: Kiệu Đức Mẹ

Chúa Nhật ngày 03-12-2023 – Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B – Đầu tháng

 • 8g15; sau lễ thiếu nhi có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em

 

 

Tuần từ ngày 19 – 26 tháng 11 năm 2023.

Chúa nhật ngày 19-11-2023 Chúa Nhật XXXIII thường niên năm A

Mừng trọng thể lễ các Thánh Tư đạo Việt Nam

Thứ Hai ngày 20-11-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng linh hồn tại Nhà Vượt qua

Phụng vụ Lời Chúa lấy theo ngày trong tuần

Thứ Ba ngày 21-11-2023 Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền thờ, lễ nhớ (Bàì đọc lễ nhớ )

 • 19g00: Ca đoàn Cecilia tĩnh tâm tại nhà nguyện tầng hầm

Thứ Tư ngày 22-11-2023 – Lễ Thánh nữ Cecilia, trinh nữ tử đạo, lễ nhớ

 • 17g30: Thánh lễ mừng bổn mạng ca đoàn Cecilia

Thứ Sáu ngày 24-11-2023, Lễ Các Thánh tử đạo Việt Nam – lễ trọng

 • 5g00: Thánh lễ mừng bổn mạng ca đoàn lễ I
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ – cầu bình an cho ban bác ái

Thứ Bảy ngày 25-11-2023

 • 9h00: Lễ cưới

anh Phero Phạm Nguyễn Hoàng Phúc và chị Isave Nguyễn Thị Thùy Trang

(Ca đoàn Cecilia hát lễ)

 • 15h00: Lễ cưới

anh Giacobe Võ Minh Trình và chị Maria Trương Anh Thi

(Ca đoàn Lucia hát lễ)

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 26-11-2024 Chúa Nhật XXXIV Thương niên – Lễ Chúa Kito Vua

 

 

Tuần từ ngày 12 – 19 tháng 11 năm 2023.

Chúa nhật ngày 12-11-2023 Chúa Nhật XXXII thường niên năm A

Thứ Hai ngày 13-11-2023

 • 12g00: Lễ Kính Đức Mẹ Fatima
 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt Qua (Phụng vụ Lời Chúa lấy theo ngày trong tuần)

Thứ Ba ngày 14-11-2023

 • 17g30: Lễ Thánh Elisabeth Hungari – Lập lại lời khấn của Huynh đệ Đoàn Phú Cường

Thứ Sáu ngày 17-11-2023

Thứ Bảy ngày 18-11-2023

 • 9g00 lễ cưới:

anh Vinh Sơn Hồ Chí Cường và chị Maria Nguyễn Vũ Thanh Trúc

Ca đoàn Lễ I hát lễ

 • 15h00: Chuẩn hôn phối:

Võ Thanh Bình và chị Maria Trần Thị Yến Nhi

Ca đoàn hiền mẫu hát

 • Sau lễ có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 19-11-2023 – Chúa Nhật XXXIII Thường niên

 • Cử hành trọng thể các Thánh Tử Đạo VN

 

 

Tuần từ ngày 05 – 12 tháng 11 năm 2023.

Chúa nhật ngày 05-11-2023 Chúa Nhật XXXI thường niên năm A – Đầu tháng

 • 5g00: Trong lễ có rửa tội cho một số anh chị em dự tòng
 • 8g15: Lễ thiếu nhi – Sau lễ có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rủa tội cho trẻ em

Từ chiều thứ hai ngày 6-11-2023 đến sáng thứ sáu ngày 10-11-2023

(quí cha đi tĩnh tâm linh mục hàng năm – không có thánh lễ)

Thứ sáu ngày 10-11-2023

 • 17g30: Thánh lễ bình thường

Thứ Bảy ngày 11-11-2023 – Lễ thánh Martino Giám mục. Lễ nhớ

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể
 • 19g00: Lễ giới trẻ tại Nhà nguyện tầng hầm

Chúa Nhật ngày 12-11-2023 Chúa Nhật XXXII Thường niên năm A

 

 

Tuần từ ngày 29/10 – 05 tháng 11 năm 2023.

Chúa nhật ngày 29-10-2023 Chúa Nhật XXX thường niên năm A

 • 5g00: Trong lễ có nghi thức tiếp nhận dự tòng

Thứ Hai ngày 30-10-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua (Phụng vụ Lời Chúa theo ngày trong tuần)

Thứ Ba ngày 31-10-2023

 • 19g00: Làm việc kính Đức Mẹ Mân côi kết thúc tháng Mân côi

THÁNG 11 – THÁNG CÁC LINH HỒN

Thứ Tư ngày 1-11- 2023 Lễ các Thánh Nam Nữ

 • 5g00: Lễ do Đức cha Giuse chủ tế, ca đoàn Thánh Tâm hát lễ
 • 17g30: Lễ do Đức cha Phêrô chủ tế, Ca đoàn Lucia hát lễ
 • 19g00: Đêm canh thức cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua, ca đoàn Lễ I phụ trách hát

Thứ Năm ngày 02-11-2023 – Lễ các Đẳng Linh Hồn

 • 5g00 : Đồng tế (cha sở chủ tế)- Ca đoàn Lễ I hát lễ
 • 7g00: Thánh lễ tại Truông Bồng Bông: Ca đoàn Lễ I Hát lễ
 • 17g30: Đòng tế (cha sở chủ tế) – Ca đoàn Lucia hát lễ

(Thánh lễ được cử hành tại Nhà Vượt qua)

 Thứ Sáu ngày 03-11-2023 – đầu tháng – Lễ Thánh Martinô Porres, bổn mạng Giáo khu III

 

 • 12g00: Lễ Kính lòng Chúa Thương Xót
 • 17g30:  Thánh lễ Đồng tế mừng bổn mạng Giáo Khu Martinô (Giáo Khu III hát lễ)

Kèm theo ý lê cầu cho giới cao tuổi,  Dòng Ba Phan Sinh, Dòn Ba Cát Minh, Curia    Phú Cường

 • 19g00: Không đọc kinh chung giáo xứ tại Đài Lòng Chúa Thương xót

 Thứ Bảy ngày 5-11-2023 – Đầu Tháng

 • 17g15: Kiệu Đức Mẹ
 • Thánh lễ cầu cho giới Hiền Mẫu
 • Sau lễ không có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 6-11-2023 – Chúa Nhật XXXI Thường niên – Đầu tháng

 • 8g15: Lễ Thiếu nhi, sau lễ có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Có rửa tội cho trẻ em

 

 

Tuần từ ngày 22 – 29 tháng 10 năm 2023.

Chúa nhật ngày 22-10-2023 Chúa Nhật XXIX thường niên năm AKhánh nhật truyền giáo

(Cuối lễ xin tiền cho công việc truyền giáo)

Thứ Hai ngày 23-10-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua (Phụng vụ Lời Chúa lấy theo ngày trong tuần)

Thứ Bảy ngày 28-10-2023 – Lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa Tông đồ, lễ kính

 • 5g00: Ca đoàn lễ 1 hát lễ
 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa nhật ngày 24-10-2023 – Chúa nhật XXX Thường niên năm A

 

 

Tuần từ ngày 15 – 22 tháng 10 năm 2023.

Chúa nhật ngày 15-10-2023 Chúa Nhật XXVIII thường niên năm A 

 • 19g00: Ban bác ái họp (Gia trưởng giữ xe thay cho ban bác ái)

Thứ Hai ngày 16-10-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng tại Nhà Vượt qua (Phụng vụ Lời Chúa lấy theo ngày trong tuần)

Thứ Ba ngày 17-10-2023: Lễ Thánh Ignation Antiochia, Giám mục, Lễ nhớ

Kỷ niệm 21 năm linh mục cho cha phó Giuse Nguyễn Trịnh Can

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 9g00: Thánh Lễ phong chức Linh Mục dòng OMI

 

Thứ Tư ngày 18-10-2023 – Lễ Thánh Luca – Tác giả Tin Mừng, Lễ kính

(Bổn mạng ca đoàn Gia trưởng)

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn gia trưởng hát lễ – mừng bổn mạng

Thứ Sáu ngày 20-10-2023

 • 9g00: Lễ cưới

Giuse Trần Hoàng Văn và Maria Trần Thị Diễm Thắm

(Ca đoàn lễ I hát lễ).

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho ban bác ái

Thứ Bảy ngày 21-10-2022

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 22-10-2022 – Chúa Nhật XXIX Thường niên Năm A

(Cuối lễ có xin tiền Truyền giáo)

 

 

Tuần từ ngày 08 – 15 tháng 10 năm 2023.

Chúa nhật ngày 08-10-2023 Chúa Nhật XXVII thường niên năm A 

Thứ Hai ngày 9-10-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua

(Phụng vụ Lời Chúa lấy theo ngày trong tuần)

Thứ Tư ngày 11-10-2023

 • 18g30: Tĩnh tâm dành cho Thừa tác viên Thánh thể ngoại thường

Thứ năm ngày 12-10-2023

 • 17h30: Lễ cưới

anh Giêrônimô Lê Đình Trịnh và chị Maria Hồ Thị Mỹ Duyên

(ca đoàn Lucia hát lễ)

 • 19g00: Làm việc kính Đức Mẹ Mân côi tại linh đài Đức Mẹ

Thứ Sáu ngày 13-10-2023

 • 12g00: Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima
 • 18g00: Lễ kính chân phước Carlos Arcutis – bổn mạng giới trẻ

Thứ Bảy ngày 14-10-2023

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 15-10-2023- Chúa nhật XXVIII thường niên năm A

 

 

Tuần từ ngày 01 – 08 tháng 10 năm 2023.

Chúa nhật ngày 01-10-2023 Chúa Nhật XXVI thường niên – Lễ Mân Côi 

 • 7g00: Thánh lễ sinh viên Công giáo Phú Cường đón nhận các tân sinh viên niên khóa 2023-2024
 • 8g15: Lễ thiếu nhi – sau lễ có chầu Thánh thể
 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em
 • 14g30: Họp ban đại diện giới cao niên

Thứ Hai ngày 02-10-2023  Lễ các thiên thần bổn mệnh

 • 17g30: Lễ bổn mạng ca đoàn Têrêsa

(Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ)

 

Thứ Tư ngày 04-10-2023- Lễ Thánh Phanxico Asisie – Đầu tháng

(Bổn mạng huynh đệ đoàn Phanxico Asisie Chánh Tòa Phú Cường)

(Phụng vụ lời Chúa lấy theo bài đọc lễ nhớ thánh Phanxico Asisie)

 • 17g30 : Lễ cầu bình an cho anh em Gia trưởng

 

Thứ Năm ngày 05-10-2023 – Đầu tháng

 • 9g00: Lễ cưới

anh Philipphe Kevin Huy Trần và chị Lucia Lê Phạm Đoan Trang

(Ca đoàn lễ I hát lễ)

 • 18g00: Lễ thiếu nhi

 

Thứ Sáu ngày 06-10-2023 – đàu tháng

 • 12g00: Lễ kính Lòng Chúa Thương xót
 • 17g30: Lễ mừng  bổn mạng ca đoàn hiền mẫu –

(Tối không đọc kinh tại tượng đài lòng Chúa thương xót)

 

Thứ Bảy ngày 07-10-2023 – Đầu tháng

 • 5g00: Lễ Mẹ Mân côi lễ nhớ)

(Phụng vụ Lời Chúa bài đọc theo lễ nhớ Mẹ Mân côi)

 • 15g00: Lễ cưới

anh Giuse Phạm Quốc Cường và chị Anna Nguyễn thị Mỹ Hạnh

(Ca đoàn Lucia hát lễ)

 • 17g15: Kiệu Đức Mẹ
 • Thánh lễ cầu bình an cho giới Hiền Mẫu

(Sau lễ không chầu Thánh Thể)

 

Chúa Nhật ngày 07-10-2023- Chúa nhật XXVII Thường niên

 

 

Tuần từ ngày 24/9 – 01 tháng 10 năm 2023.

Chúa nhật ngày 24-09-2023 Chúa Nhật XXV thường niên năm A 

Thứ Hai ngày 25-9-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng tại Nhà vượt qua

(Phụng vụ Lời Chúa theo ngày trong tuần)

Thứ Tư ngày 27-9-2023 – Lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô, lễ nhớ

(Phụng vụ Lời Chúa theo ngày trong tuần)

Thứ Năm ngày 28-9-2023

 • 18g00: Thánh Lễ tết Trung Thu – Cầu cho thiếu nhi

(Ca đoàn thiếu nhi hát lễ)

Thứ Sáu ngày 29-9-2023 – Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Miace, Gabriel và Raphael

(Bổng mạng thầy sáu Micae Tú, và các em Lễ sinh)

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Lễ mừng bổn mạng Thầy Sáu và ban Lễ sinh (Ca đoàn Lucia hát lễ)

Thứ Bảy ngày 30-9-2023 – Lễ thánh Giêrônimô/Hiêrônimô

(Bổn mạng anh Phạm văn Tơn – Trưởng ban khánh tiết và anh Phạm văn Hoàn trưởng ban tây nhạc)

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

 

THÁNG 10 THÁNG MÂN CÔI

Chúa Nhật ngày 1-10-2023: Chúa Nhật đầu tháng

Mừng trọng thể Lễ Mẹ Mân Côi

 • 7g00: Thánh lễ ra mắt nhóm sinh viên Công giáo Phú cường niên khóa 2023 -2024
 • 8g15: Lễ thiếu nhi – cuối lễ có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em

 

 

Tuần từ ngày 17 – 24 tháng 09 năm 2023.

Chúa nhật ngày 17-09-2023 Chúa Nhật XXIV thường niên năm A 

 • Cuối lễ có xin tiền thánh Phêrô cho Tòa Thánh

Thứ Hai ngày 18-9-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua)

(Phụng vụ Lời Chúa lấy theo ngày trong tuần)

Thứ Tư ngày 20-9-2023

 • 10g00: Thánh Lễ tạ ơn kỷ niệm 20 năm Thánh lập Huynh Đệ Đoàn Phanxico Assisi Chánh Tòa Phú Cường

Thứ Năm ngày 21-9-2023 Lễ Thánh Mattheu Tông đồ – Lễ kính

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Bảy ngày 23-9-2023

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 24-9-2023 – Chúa Nhật XXV Thường niên năm A

 

Tuần từ ngày 10 – 17 tháng 09 năm 2023.

Chúa nhật ngày 10-09-2023 Chúa Nhật XXIII thường niên năm A 

 • 5g00: Trong lễ có rửa tội cho một số anh chị em dự tòng

Thứ Hai ngày 11-9-2023

 • 17g30: Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại Nhà vượt qua

(Phụng vụ Lời Chúa lấy theo ngày trong tuần)

Thứ Ba ngày 12-9-2023

 • 7g00: Ca đoàn tổng hợp đi Tapao

Thứ Tư ngày 13-9-2023

 • 12g00: Lễ Kính Đức Mẹ Fatima

Thứ Năm ngày 14-9-2023 – Lễ suy tôn Thánh Giá – lễ kính

 • 5g00: ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Sáu ngày 15-9-2023 – Lễ kính Đức Mẹ sầu bi – lễ nhớ

(Phụng vụ Lời Chúa riêng về lễ Đức Mẹ Sầu Bi)

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho ban bác ái

Thứ Bảy ngày 16-9-2023

 • 15g00: Lễ cưới

Leon Christophe Trần Anh Duy và Anna Nguyễn Thị Nhung

(C.đoàn Lucia hát lễ)

 • Sau lễ chiều có chầu thánh thể

Chúa Nhật ngày 17-9-2023 – Chúa Nhật XXIV thường niên năm a

(Sau lễ có xin tiền thánh Phêrô cho giáo triều Roma)

 

 

Tuần từ ngày 03 – 10 tháng 09 năm 2023.

Chúa nhật ngày 03-09-2023 Chúa Nhật XXII thường niên năm A 

 • 5g00: Trong lễ có nghi thức tiếp nhận dự tòng
 • 8g15: Sau lễ thiếu nhi coa chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rủa tội cho trẻ em

Thứ Hai 4-7-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà vượt qua

(Phụng vụ Lời Chúa – Đáp ca lấy theo ngày trong tuần)

Thứ Ba ngày 5-9-2023 – Đầu tháng

 • 17g30:Lễ cầu bình an cho các ca đoàn

Thứ Tư ngày 6-9-2023 – Đầu tháng

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới gia trưởng

Thứ Năm ngày 7-9-2023 – Đầu tháng

 • 18g00: Lễ thiếu nhi

Thứ Sáu ngày 8-9-2023 – Sinh Nhật Đức Mẹ

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lế
 • 17g30: Ca đoàn Lễ Lucia hát lễ
 • 18g30: Tĩnh tâm cho thừa tác viên trao ban thánh thể ngoại thường

Thứ Bảy ngày 9-9-2023

 • 19g00: Thánh lễ giới trẻ tại Nhà nguyện tầng hầm
 • Chúa Nhật ngày 10-9-2023 Chúa Nhẩ XXIII Thường niên năm A

 

Tuần từ ngày 27/8 – 03 tháng 09 năm 2023.

Chúa nhật ngày 27-8-2023 Chúa Nhật XXI thường niên năm A 

 • (Sau lễ Giáo xứ Vườn chuối, Long An – Mỹ tho có xin tiền trợ giúp sủa chữa nhà thờ)

Thứ Hai ngày 28-8-2023 – Lễ Thánh Augusstino, giám mục tiến sĩ Hội Thánh

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng linh hồn tại Nhà Vượt qua (Phụng vụ theo lễ thánh Augusstino)
 • 18g30: Cha sở gặp gỡ các anh chị dự tòng và người đỡ đầu – tập nghi thức tiếp nhận

Thứ Ba ngày 29-8-2023: Thánh Gioan Thánh Tẩy bị trảm quyết, lễ nhớ

Thứ Sáu ngày 1-9-2023: Đầu tháng

 • 12g00: Lễ Kính Lòng Chúa thương xót
 • 17g30: Thánh Lễ cầu bình an cho giới cao niên, dòng ba Phan Sinh, Curia Phú Cường
 • 19g00: Đọc kinh Lòng Chúa thương xót tại tượng đài

Thứ Bảy ngày 2-9-2023 – Đầu tháng – Quốc Khánh

 • 5g00: Lễ cầu bình an cho quê hương đất nước – Ca đoàn lễ I hát lễ

(đáp ca theo bài đọc trong ngày do người đọc sách thánh xướng)

 • 17g15: Kiêu Đức Mẹ
 • Lễ cầu bình an cho giới hiền mẫu
 • Sau lễ không có chầu

Chúa Nhật ngày 3-9-2023 – Đầu tháng- Chúa nhật XXII thường niên

 • 5g00: Trong lễ có nghi thức tiếp nhận dự tòng
 • 8g15: Lễ thiếu nhi – sau lễ có chầu Thánh thể
 • 9g30:  rửa tội cho trẻ em

 

 

Tuần từ ngày 20 – 27 tháng 08 năm 2023.

Chúa nhật ngày 20-8-2023 Chúa Nhật XX thường niên năm A 

Thứ Hai ngày 21-8-2023

 • 17g30 Thánh Lễ cầu cho các Đẳng tjai Nhà vượt qua

Thứ Ba ngày 22-8-2017 – Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, lễ nhớ

Thứ Năm ngày 24-8-2023 Lễ thánh Barthôlômêo, tông đồ, lễ kính

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Bảy ngày 26-8-2023

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 27-8-2023 – Chúa Nhật XXI thường niên năm A

 • 10g00: Họp phụ huynh các em thiếu nhi

 

 

Tuần từ ngày 13 – 20 tháng 08 năm 2023.

Chúa nhật ngày 13-8-2023 Chúa Nhật XIX thường niên năm A 

 • 8g15: Thánh Lễ khai mạc Lớp Giáo Lý Thiếu Nhi 2023-2024
  • Trong Lễ có nghi thức tuyên hứa các em Huynh Trưởng
  • Cuối Lễ thay khăn quàng cho các lớp Giáo Lý
  • Phát học bổng

Thứ Hai ngày 14-8-2023:

 • 9g30: Thánh Lễ giỗ Cha cố Micae Lê Văn Khâm
 • 19g00: Kiệu Đức Mẹ
 • Sau kiệu Thánh Lễ vọng Mẹ Lên Trời tại linh đài Đức Mẹ
  • (ca đoàn Lucia phụ trách hát trong lúc kiệu và trong Thánh Lễ)
  • (Không có thánh lễ tại Nhà Vượt qua lúc 17g30)

Thứ Ba ngày 15-8-2023 – Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ trọng

  • (Bổn mạng Giáo Xứ, bổn mạng ban Khánh Tiết)
 • 5g00: Thánh Lễ do Đức Cha Phero chủ tế (Ca đoàn Lễ I hát lễ)
 • 17g30: Thánh Lễ do Đức Cha Giuse chủ tế (Ca đoàn xứ hát lễ)

Thứ Năm ngày 17-8-2023 – Lễ Đức Mẹ Lavang

 • 17g30: Lễ mừng bổn mạng khu La Vang

Thứ Sáu ngày 18-8-2023

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho ban Bác Ái

Thứ Bảy ngày 19-8-2023

 • Sau Lễ chiều có chầu Thánh Thể
 • 19g00: Thánh Lễ Giới Trẻ tại Nhà Nguyện tầng hầm

Chúa Nhật ngày 20-8-2023 – Chúa Nhật XX thường niên năm A

 

 

Tuần từ ngày 06 – 13 tháng 08 năm 2023.

Chúa nhật ngày 6-8-2023 Chúa Nhật XVIII thường niên – Lễ Hiển Dung – Đầu tháng

 • 8g15: Lễ thiếu nhi , sau lễ có chầu Thánh Thể
 • Các lớp giáo lý đăng ký, và xếp lớp
 • 9g30: Rủa tội cho trẻ em

Thứ Hai ngày 7-8-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng tại Nhà vượt qua

Thứ Ba ngày 8-8-2023 – Lễ Thánh Đaminh, lễ nhờ

Thứ Năm ngày 10-8-2023 – Lễ Thánh Laurenso, Lễ Kính

 • 5g00: Ca đoàn Lễ I hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Sáu  ngày 11-8-2023 – Lễ Thánh Clara, Trinh nữ

Thứ Bày ngày 12-8-2023

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 13-8-2023 – Chúa Nhật XIX Thường niên

 • 8g15 Khai giảng lớp giáo lý 2023-2024
 • Phát học bổng cho các em nghèo

 

 

Tuần từ ngày 30/7 – 06 tháng 08 năm 2023.

Chúa nhật ngày 30-07-2023 Chúa Nhật XVII thường niên năm A 

Thứ Hai ngày 31-7-2023 – Lễ thánh Phêrô Đoàn Công Qui, bổn mạng giáo phận, lễ trọng

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ (Không có lễ cầu cho các đẳng tại Nhà vượt qua)

Thứ Ba 1-8-2023 – Đầu tháng _ Lễ thánh Anphongso Maria Liguori, lê nhớ

 • (chiều không có thánh lễ)

Thứ Tư ngày 2-8-2023 đến sáng thứ sáu ngày 4-8-2023 (không có thánh lễ)

 • 17g30: Lễ thánh Gioan Maria Vianey, lễ nhớ
 • 19g00: đọc kinh tại tượng đài lòng Chúa thương xót

Thứ Bày ngày 5-8-2023 – Đầu tháng

 • 17g15: Kiệu Đức Mẹ
 • Sau lễ chiều không có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 6-8-2023 Chúa nhật XVIII – Lễ Hiển Dung– Đầu tháng

 • 8g15: Lễ thiếu nhi –khai mạc năm học Giáo lý mới 2023-2024
 • Sau lễ thiếu nhi phát học bổng học kỳ I/2023 -2024
 • 9g30: Rủa tội cho trẻ em

 

 

Tuần từ ngày 23 – 30 tháng 07 năm 2023.

Chúa nhật ngày 23-07-2023 Chúa Nhật XVI thường niên năm A 

Thứ Hai ngày 24-7-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua

Thứ Ba ngày 25-7-2023 – Lễ Thánh Giacôbê tông đồ, lễ kính

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Tư Lễ Thánh Gioachim và bà Anna, song thân Đức trinh nữ Maria, lễ nhớ

Thứ Bày ngày 29-7-2023, Lễ Thánh nữ Martha, Maria và Lazaro

 • Sau thánh lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 30-7-2023 – Chúa Nhật XVII Thường niên năm A

 

 

Tuần từ ngày 16 – 23 tháng 07 năm 2023.

Chúa nhật ngày 16-07-2023 Chúa Nhật XV thường niên năm A 

Thứ Hai ngày 17-7-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua

Thư Bảy ngày 22-7-2023- Lế kính nhớ thánh nữ Maria Mađalêna

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 23-7-2023 – Chúa Nhật XVI Thường niên năm A

 

 

Tuần từ ngày 09 – 16 tháng 07 năm 2023.

Chúa nhật ngày 09-07-2023 Chúa Nhật XIV thường niên

Thứ Hai ngày 10-7-2023

 • 9h00: Lễ cưới

anh Giuse Nguyễn Văn Kỷ và chị Teresa Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ca đoàn Lễ I hát.

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng  tại Nhà Vượt qua

Thứ Ba ngày 11-7-2023

 • 19g00 Khai giảng khóa giáo lý dự tòng khóa IV/2023

Thứ Năm ngày 13-7-2023

 • 12g00: Lễ kính Đức Mẹ Fatinma

Thứ Sáu ngày 14-7-2023

 • 17g30: Thánh Lễ cầu bình an cho ban bác ái

Thứ Bảy ngày 15-7-2023, Thánh Bonaventura, Giám mục, lễ nhớ

 • Sau thánh lễ chiều có chầu thánh Thể

Chúa nhật ngày 16-7-2023 – Chúa Nhật XV thường niên năm A

 

 

Tuần từ ngày 02 – 09 tháng 07 năm 2023.

Chúa nhật ngày 02-07-2023 Chúa Nhật XIII thường niên – Đầu tháng

 • 9g30: Rủa tội cho trẻ em
 • 10g00: Họp giới cao niên

Thứ Hai ngày 3-7-2023 – Lễ Thánh Toma Tông đồ – lễ kính

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ (Không có thánh lễ tại Nhà Vượt qua)

Thứ Ba ngày 4-7-2023 – Đầu tháng

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho các ca đoàn (Ca đoàn Lucia hát lễ)

Thư Tư ngày 5-7-2023 – Đầu tháng

 • 9g00 lễ cưới

anh Gioan Phạm Hà Nam và chi Maria Phạm Thị Diễm Trinh

(Ca đoàn lễ I hát lễ)

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho anh em gia trưởng

Thứ Năm ngày 6-7-2023 – Đầu tháng

 • 17g30: Cầu bình an cho thiếu nhi, lễ sinh, Giáo lý viên

(ca đoàn thiếu nhi hát lễ)

Thứ Sáu ngày 7-7-2023 – Đầu tháng

 • 12g00: Lễ kính Lòng Chúa Thương xót
 • 19g00: Đọc kinh Lòng Chúa thương xót tại tượng đài

Thứ Bảy ngày 8-7-2023

 • 8g00:  lễ cưới

anh Anton Nguyễn Thế Hiển và chị Maria Madalena Nguyễn Thị Thanh Trúc

cha Phêrô Trương Huy Hoàng dâng Lễ

Ca đoàn Cecilia hát Lễ

 • Sau Lễ chiều có chầu Thánh Thể
 • 19g00: Lễ giới trẻ tại Nhà nguyện tầng hầm

Chúa nhật ngày 9-7-2023 – Chúa Nhật XIV thường niên năm A

 

 

Tuần từ ngày 25/6 – 02 tháng 07 năm 2023.

Chúa nhật ngày 25-06-2023 Chúa Nhật XII thường niên

Thứ Hai ngày 26-6-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng tại Nhà vượt qua

Thứ Ba ngày 27-6-2023

 • 17g30: Lễ cưới

anh Đaminh Hồ Thế Đức và chị Têrêsa Trần thị Hiển

(Ca đoàn Lucia hát lễ)

Thứ Tư ngày 28-6-2023

 • 17g30: Lễ vọng Thánh Phêrô và Phaolo Tông đồ

(Ca đoàn Lucia hát lễ)

Thứ Năm ngày 29-6-2023

Lễ Thánh Phêrô và Phaolo Tông đồ

(Bổn mạng Đức cha Phêrô)

 • 5g00 Thánh lễ Đức cha  Phê rô chủ tế – Ca đoàn Lễ I Hát lễ
 • 17g30: (Ca đoàn Gia trưởng hát lễ)

Thứ Bày ngày 1-7-2023 – Đầu tháng

 • 17g15: Kiệu Đức Mẹ
 • Sau lễ không có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 2-7-2023 – Chúa Nhật XIII Thường niên – Đầu tháng

 • 9g30: Rủa tội cho trẻ em

 

 

Tuần từ ngày 18 – 25 tháng 06 năm 2023.

Chúa nhật ngày 18-06-2023 Chúa Nhật XI thường niên

Mừng Kính Trọng Thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

(cuối lễ có xin tiền ủng hộ các cha hưu)

Thứ Hai ngày 19-6-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng tại nhà Vượt qua

Thứ Sáu ngày 23-6-2023

 • 8g30: Rủa tội – Lễ cưới :

anh Gioan Chuang Kai- Shen và chị Maria Nguyễn Ngọc Quỳnh anh

(Ca đoàn Lễ I Hát lễ)

 • 10g00: Lễ Đồng hương Giáo họ Ước Lễ

 

 • 17g30: Lễ vọng sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả – Cầu cho ban bác ái giáo xứ

Ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Bảy ngày 24-6-2023 – Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả – Lễ trọng

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 8g30: Lễ khấn dòng Đaminh Phú Cường
 • 15g00: Lễ cưới :

anh Martino Nguyễn Ngọc Vũ và chị Maria Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

(ca đoàn Lucia hát lễ)

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 25-6-2023 – Chúa Nhật XII Thường niên

 

 

Tuần từ ngày 11 – 18 tháng 06 năm 2023.

Chúa nhật ngày 11-06-2023 Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

                 (sau lễ kiệu Mình Thánh Chúa ngoài Nhà Thờ)

 • 5g00: Trong lễ có rửa tội cho anh chị em dự tòng

Sau lễ kiệu Mình Thánh Chúa chung quanh nhà thờ

 • 8g15: Ban Bí tích Thánh Thể lần đầu cho một số em rước lễ lần đầu –

Và nghi thức long trọng tuyên xưng đức tin của các em Bao đồng

Thứ Hai ngày 12-6-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng tại Nhà Vượt qua

Thứ Ba ngày 13-6-2023 – Lễ Thánh Anton Padova – bổn mạng cha sở

 • 5g00: Lễ mừng bổn mạng cha sở – (Ca đoàn tổng hợp hát lễ)

Thứ Sáu ngày 16-6-2023 – Lẽ Thánh Tâm Chúa Giesu – Lễ Trọng

 • 5g00: Ca đoàn Lễ I Hát lễ
 • 8g30: Lễ Phong chứ Phó tế – Ca đoàn tổng hợp hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Bảy ngày 17-6-2023 – Lễ Trái tim vô nhiễm Mẹ Maria

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 9g00: chuẩn hôn phối Martino Nguyễn Đức Tài và chị  Huỳnh Thị Thúy Vy

(Cô Phượng lo hát lễ)

MỪNG TRỌNG THỂ LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

TƯỚC HIỆU NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG

 • 17g15: Kiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu

Sau lễ không có chầu Thánh Thể – Sau lễ có xin tiền cho quí cha hưu dưỡng

 • 19g00: Lễ giới trẻ tại nhà nguyện dưới tầng hầm

Chúa Nhật ngày 18-6-2023 : Mừng trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

                       (sau lễ có xin tiền ủng hộ các cha hưu dưỡng)

 

 

Tuần từ ngày 04 – 11 tháng 06 năm 2023.

Chúa nhật ngày 04-06-2023 Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Đầu Tháng

 • 5g00: Trong lễ có nghi thức tiếp nhận dự tòng
 • 8g15: Lễ thiếu nhi, sau lễ có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em.

Thứ Hai ngày 5-6-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua

Thứ Ba ngày 6-6-2023 – Đầu tháng

 • 8g30: Quí cha trong hạt Phú Cường tĩnh tâm
 • 17g30: Lễ cầu bình an cho các ca đoàn – Ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Tư ngày 7-6-2023 – Đầu tháng

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới gia trưởng – Ca đoàn gia trưởng hát lễ

Thứ Năm ngày 8-6-2023

 • 17g30: Lễ thiếu nhi – Ca đoàn thiếu nhi hát lễ
 • 18g15: Tĩnh tâm anh chị em dự tòng

Thứ Sáu ngày 9-6-2023

 • 9g00: Chuẩn hôn Phối anh Giuse Nguyễn Ngọc Duy Anh – chị Huỳnh Thi Thanh Trúc

( Ca đoàn lễ I hát)

Thứ Bảy ngày 10-6-2023

 • 9g00: Lễ khấn dòng Con Đức Mẹ Phú Cường
 • 15g00 lễ cưới

anh Benedicto Nguyễn Hoàn Thiện và chị Maria Hoàng Thị Ngân

(Ca đoàn Lucia hát lễ)

 • 19g00: Thánh lễ giới trẻ tại nhà nguyện tầng hầm

Chúa Nhật ngày 11- 6-2023 – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

 • 5g00: Trong lễ có rửa tội cho anh chị em dự tòng
 • 8g15: Ban Bí tích Thánh Thể lần đầu cho một số em rước lễ lần đầu –

Và nghi thức long trọng tuyên xưng đức tin của các em Bao đồng

 

 

Tuần từ ngày 28/5 – 4 tháng 06 năm 2023.

Chúa nhật ngày 28-05-2023 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 • 8g15: Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức do Đức cha Giuse Trần văn Toản chủ tế

Thứ Hai ngày 29-5-2023 – Lễ Đức trinh nữ Maria Mẹ Giáo Hội – Lễ nhớ

 • 5g00: Ca đoàn Lễ I hát lễ (Không có kinh vinh danh)
 • 5g30: Lên đường hành hương Đức Mẹ Tapao
 • 18g00: Thánh lễ tại Nhà thờ (ca đoàn Lucia hát lễ)

Thứ Tư ngày 31-5-2023 – Lễ Đức Maria Thăm viếng bà Isave – Lễ kính

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ
 • 19g00: Chương trình giã hoa

THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Thứ Năm 1-6-2023 – Thánh Justino tử đạo – Đầu tháng

 • 18g00: Lễ cầu bình an cho thiếu nhi (ca đoàn thiếu nhi hát lễ)
 • 18g30: Gặp ganh chị em em dự tòng và cha mẹ đỡ đầu

Thứ Sáu ngày 2-6-2023 – Đầu tháng

 • 12g00: Lễ kính Lòng Chúa thương xót
 • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới cao niên, hội Phansinh, Curia Phú Cường
 • 19g00: Đọc kinh lòng Chúa thương xót tại tượng đài

Thứ Bảy ngày 3-6-2023 – Đầu tháng

 • 15g00: Lê cưới

anh Giacobe Huỳnh Đức Nguyên và chị  Anna Tô Thị Thùy Trang

(Ca đoàn Cecilia hát lễ)

 • 17g15: Kiệu Đức Mẹ
 • Thánh lễ cầu bình an cho giới hiền mẫu
 • Sau lễ chiều không có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật 4-6-2023 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Đầu tháng

 • 5g00: Trong thánh lễ có nghi thức tiếp nhận dự tòng
 • 8g15: Lễ thiếu nhi – sau lễ có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em.

 

 

Tuần từ ngày 21 – 28 tháng 05 năm 2023.

Chúa nhật ngày 21-05-2023 Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên.

BẮT ĐẦU TUẦN BẢY NGÀY KÍNH CHÚA THÁNH THẦN

Lưu ý:  Các bài hát nhập lễ trong  tuần: hát về Chúa Thánh Thần

Thứ Hai ngày 22-5-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà vượt qua

(Phụng vụ Thánh Lễ theo ngày trong tuần)

Thứ Năm ngày 25-5-2023

 • 9g00: Lễ cưới:

anh Daniel Bimo Purwo Saputro – chị  Maria Võ Thị Thu Mỹ

(Ca đoàn lễ I hát lễ)

Thứ Bảy ngày 27—5-2023

 • 17g15: Dâng hoa
 • 17g30: Lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Sau Lễ có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 28-5-2023– lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

 • 8g15: Thánh lễ Ban bí tích Thêm sức

 

 

Tuần từ ngày 14 – 21 tháng 05 năm 2023.

Chúa nhật ngày 14-05-2023 Chúa Nhật VI Phục Sinh.

Thứ Hai ngày 15-5-2023

 • 5g00: Thánh lễ an táng ông Phêrô Chanel Đặng Xuân Hiếu

Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế – đoàn lễ I hát lễ

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng tại Nhà Vượt qua

(Phụng vụ Thánh lễ theo ngày trong tuần)

 • 19g00: Khai giảng lớp Giáo lý dự tòng khóa III/2023

Thứ sáu ngày 19-5-2023

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho ban bác ái (Ban bác ái hát lễ)

Thứ bảy ngày 20-5-2023

 • 9g00: Lễ cưới

anh Pierre Nguyễn An Vĩnh Nguyên và chị Maria Nguyễn Ngọc Huyền Trân

(Ca đoàn lễ I hát lễ)

 • 17g15: Dâng hoa

Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 21-5-2023 – Chúa nhật lễ Thăng Thiên

 

 

Tuần từ ngày 07 – 14 tháng 05 năm 2023.

Chúa nhật ngày 07-05-2023 Chúa Nhật V Phục Sinh.

Thứ Hai Ngày 8-5-2023

 • (quí cha đi thường huấn – chiều không có Thánh Lễ)

Thứ Ba Ngày 9-5-2023

 • 5g00 Không có Thánh Lễ (quí cha đi thường huấn)
 • 17g30: Thánh Lễ

Thứ Sáu ngày 12-5-2023

 • 18g30: Tĩnh tâm anh em thừa tác viên trao ban thánh thể ngoại thường

Thứ Bảy ngày 13-5-2023

 • 12g00 Kính Đức Mẹ Fatima
 • 17g15: Dâng hoa kính Đức Mẹ
 • Sau lễ có chầu Thánh Thể
 • 19g00: Lễ giới trẻ tại Nhà nguyện dưới tầng hầm

Chúa Nhật ngày 14-5-2023 Chúa Nhật VI Phục sinh

 

 

Tuần từ ngày 30/4 – 7/5 năm 2023.

Chúa nhật ngày 30-04-2023 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành.

(cuối lễ có xin tiền ủng hộ quĩ nuôi dưỡng ơn  gọi của Giáo Phận Phú Cường)

THÁNG HOA

Thứ Hai ngày 1-5-2023 – Lễ Thánh Giuse thợ

 • 5g00: Ca đoàn lễ I Hát lễ
 • 17g30: Lễ bổn mạng giới gia trưởng – ca đoàn gia trưởng hát lễ

(đầu thánh lễ có kiệu thánh Giuse)

Thứ Ba ngày 2-5-2023 – Đầu tháng

 • 17g30: Cầu bình an cho các ca đoàn – Ca đoàn Lucia hát lễ
 • 19g00: Dâng hoa khai mạc tháng hoa tại linh đài Đức Mẹ

Thứ Tư ngày 3-5-2023 – lễ thánh Philipphe và Giacobe tông đồ , lê kính

 • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Năm ngày 4-5-2023 – Đầu tháng

 • 15g00: Lễ cưới

anh Giuse Lê Đức Vũ – Chị Anna Trần Thị Hảo

(Ca đoàn Lễ I hát lễ)

 • 18g00: Lễ cầu bình an cho thiếu nhi – ca đoàn thiếu nhi hát lễ

Thứ Sáu ngày 5-5-2023 – Đầu tháng

 • 12g00: Lễ kính Lòng Chúa thương xót
 • 15g00: Lễ cưới

anh Phêrô Nguyễn Xuân Vũ – Chị Maria Trần Ngọc Phương Linh

(Ca đoàn Têrêsa hát lễ)

 • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới cao niên, Curia Phú Cường, dòng ba Phan Sinh
 • 19g00: Đọc kinh Lòng Thương xót tại lễ đài

Thứ Bảy ngày 6-5-2023 – Đầu tháng – Tháng Hoa

 • 9g00: Lễ cưới

anh Đaminh Phạm Đình Lộc – chị Maria Trần Ngọc Phương Linh

(Ca đoàn Lễ I Hát lễ)

 • 15g00: Lễ cưới

anh Giuse Nguyễn Thế Hiển – Maria Lê Triệu Tường Vi

(Ca đoan Lucia hát lễ)

 • 17g15: Kiêu Đức Mẹ – các em thiếu nhi tung hoa sau mỗi chục kinh mân côi

(Mỗi người giáo dân đi kiệu sẽ cầm hoa huệ trên tay)

 • Sau lễ không có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật 7-5-2023 – Đầu tháng

 • 8g15: Sau lễ thiếu nhi có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rửa tội cho trẻ em.

 

 

Tuần từ ngày 23 – 30 tháng 4 năm 2023.

Chúa nhật ngày 23-04-2023 Chúa Nhật III Phục Sinh.

 • 5g00: Trong lễ có nghi thức rửa tội cho 14 anh chị em dự tòng

Thứ Hai ngày 24-4-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng linh hồn tại Nhà Vượt qua.

(Phung vụ bài đọc theo ngày lễ trong tuần)

 • 19g00: Canh thức mừng ngày cung hiến nhà thờ Chánh Tòa

(Ca đoàn Lucia hát trong giờ canh thức)

Thứ Ba ngày 25-4-2023 – Lễ Thánh Marco Thánh sử – Lễ Kính

–  Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường – Lễ trọng

 • 5g00: Đức Cha Phêrô chủ tế Thánh lễ – Ca đoàn lễ I hát lễ
 • 17g30: Đức cha Giuse chủ tế Thánh Lễ – Ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Sáu ngày 28-4-2023 – Lễ thánh Phero Chanel. (Bổn mạng chú Hiếu , anh Oanh trưởng ban âm thanh nhà thờ)

Thứ Bảy ngày 29-4-2023 – Lễ thánh Catarina Siena.

– Kỷ niệm 12 năm Giám mục của Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận Phú Cường.

– Kỷ niêm 58 năm linh mục Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ.

 • 5g00: Đức cha Phêrô chủ tế – ca đoàn lễ I hát lễ.
 • 9h00; Lễ cưới

anh Phero Triệu Đức Thịnh & chị Maria Trần Nguyễn Phương Loan

Ca đoàn Teresa hát lễ

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 30-4-2023 – Chúa Nhật IV Phục Sinh.

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành.

(Cuối lễ có xin tiền cho việc nuôi dưỡng ơn gọi linh mục trong Giáo Phận)

 

 

Tuần từ ngày 16 – 23 tháng 4 năm 2023.

Chúa nhật ngày 16-04-2023 Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót.

 • 5g00: Trong lễ có nghi thức tiếp nhận dự tòng

(Cuối các Thánh Lễ có xin tiền ủng hộ giáo xứ Lộc Hiệp – Lộc Ninh)

Thứ Hai ngày 17-4-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua

(Phụng vụ Thánh Lễ xử dụng lễ cầu cho các linh hồn – Bài đọc Thánh thư và Phúc âm theo ngày trong tuần)

 • 18g00: Cha sở hướng dẫn anh chị em dự tòng cầu nguyện

Thứ Tư ngày 19-04-2023

 • 18g00: Cha sở giúp anh chị em dự tòng tĩnh tâm

Thứ Năm ngày 20-4-2023

 • 5g00: Thánh lễ tạ ơn Cha sở Anton 33 năm linh mục

(ca đoàn lễ I Hát Lễ)

Thứ Sáu ngày 21-4-2023

 • 17g30: Lễ bình an cho ban bác ái

Thứ Bảy ngày 22-4-2023

 • 15g00: Lễ cưới

anh Vincente Mai An Khang và chị Anna Phạm Yến Vi

(Ca đoàn Lucia hát lễ)

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 23-4-2023 – Chúa Nhật III Phục Sinh

 • 5g00: Trong lễ có nghi thức trao ban ba bí tích Khai Tâm cho các anh chị em dự tòng

 

 

 

Tuần từ ngày 09 – 16 tháng 4 năm 2023.

Chúa nhật ngày 09-04-2023 Chúa Nhật Phục Sinh – Lễ Trọng.

Thứ Năm ngày 13-4-2023

 • 12g00: Kính Đức Mẹ Fatima

Thứ Sáu ngày 14-4-2023

 • 18g30: Chầu tĩnh tâm thừa tác viên trao ban Thánh Thể ngoại thường

Thứ Bảy ngày 15-4-2023

 • 9g00 Lễ cưới

anh Giuse Mai Văn Thiện – Maria Lê thị Thùy Trang

          (Ca đoàn Lễ I hát lễ cưới)

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể
 • 19g00: Lễ giới trẻ tại nhà nguyện tầng hầm

Chúa Nhật ngày 16-4-2023 Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót

(sau lễ cha Phúc, chánh xứ Lộc Hiệp, Lộc Ninh có xin tiền làm nhà thờ)

 

 

Tuần từ ngày 02 – 09 tháng 4 năm 2023.

Chúa nhật ngày 02-04-2023 Chúa Nhật Lễ Lá – Đầu tháng.

 • 5g00: Thánh Lễ do Đức Giuse chủ tể – Khai Mạc Tuần Thánh
 • 9g30: Rủa tội cho trẻ em

Thứ Hai ngày 03-04-2023 – Tuần Thánh.

 • (Không có cử hành lễ cầu cho đẳng linh hồn tại Nhà vượt qua)

 

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT THÁNH

 

NGÀY 06-04-2023 THỨ NĂM TUẦN THÁNH

 • 5g00: Lễ Đèn I (Ông Giuse Long, trưởng Giáo khu I phụ trách)
 • 8g00 Lễ Truyền Dầu (ca đoàn Tổng hợp hát lễ)
 • 18g00: Thánh Lễ Tiếc Ly (Ca đoàn Tổng hợp hát lễ)

       Lịch Chầu Thánh Thể:

 • Sau lễ – 20g00: Thiếu nhi, Ca đoàn Lucia, giới trẻ, Giáo Khu VI
 • 20g00-20g30: Gia trưởng, Thừa tác viên Trao ban Thánh Thể ngoại thường, ca đoàn Cecilia, Giáo Khu I
 • 20g30- 21g00: Legio Maria, Hiền Mẫu, Sinh Viên Công Giáo,  Giáo Khu II
 • 21g00- 21g30: Lòng Thương Xót, Dòng Ba Phan Sinh, Ca Đoàn Têrêsa, Giáo Khu III
 • 21g30-22g00: Hội Đồng Mục Vụ, Ca Đoàn Lễ I, Giáo Khu IV

 

NGÀY 07-4-2022 THỨ SÁU TUẦN THÁNH

 • 5g00: Lễ Đèn II (Ông Giuse Long, trưởng Giáo khu I phụ trách)

                                   (Ca đoàn lễ I phụ trách)

 • 17g30: Chặng Đàng Thánh Giá Trọng Thể ngoài nhà thờ
 • 18g30: Nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

 

NGÀY 08-4-2022 THỨ BẢY TUẦN THÁNH

 • 5g00: Lễ Đèn III (Ông Giuse Long, trưởng Giáo khu I phụ trách)
 • 20g00: Thánh lễ vọng Phục sinh (ca đoàn tổng hợp hát lễ)

 

NGÀY 09-4-2022 CHÚA NHẬT PHỤC SINH

 • Các ca đoàn phụ trách các Thánh lễ như thường lệ

 

 

Tuần từ ngày 26 – 03 – 2023 đến ngày 02 – 04 – 2023.

Chúa nhật ngày 26-3-2023 Chúa Nhật V Mùa chay năm A

Thứ Hai ngày 27-3-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại nhà nguyện tầng hầm

(Phụng vụ thứ hai tuần V mùa chay)

Từ sáng thứ ba đến sáng thứ sáu ngày 28-31/3/2023): Thánh lễ được cử hành tại nhà nguyện tầng hầm

Thứ sáu ngày 31-3-2023

 • 19g00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

Thứ Bảy ngày 1-4-2023 – Đầu tháng – Chiều Lễ Lá

 • Chiều không kiệu Đức Mẹ
 • 17g00: Lân chuỗi 7 sự thương khó Đức Mẹ
 • Sau lễ không chầu thánh thể

Chúa Nhật ngày 2-4-2023 – Đầu tháng – Lễ Lá

 • 5g00: Thánh lễ do Đức cha Giuse chủ tế, khai mạc Tuần Thánh
 • 8g15: Lễ thiếu nhi – Sau lễ không chầu Thánh thể
 • 9g30: Rủa tội cho trẻ em

 

 

 

Tuần từ ngày 19 – 03 – 2023 đến ngày 26 – 03 – 2023.

Chúa nhật ngày 19-3-2023 Chúa Nhật IV Mùa chay
Thứ Hai ngày 20-3-2023 – Lễ Thánh cả Giuse – Lễ trọng

 • Buổi sáng 5g00: Thánh Lễ Đức cha Giuse chủ tế – Ca đoàn lễ I hát lễ
  • Mừng bổn mạng Giáo Phận Phú Cường.
  • Mừng bổn mạng Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước.
  • Mừng bổn mạng của 2 cha phó Giuse và các anh chị em giáo dân nhận Thánh Giuse làm bổn mạng.
 • Buổi chiều 17g30: Lễ mừng bổn mạng Giáo Khu Giuse – Ca đoàn Khu Giuse hát lễ

Thứ Năm 23-3-2023

 • 17g30: Tĩnh Tâm Giáo xứ – Ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Sáu ngày 24-3-2023

 • 10g00 Lễ Acees của Curia Phú Cường (Phụng vụ Lễ Truyền Tin)
 • 17g30: Tĩnh Tâm Giáo xứ – Ca đoàn Têrêsa hát lễ
 • 19g00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

Thứ Bảy ngày 25-3-2023 – Lễ Truyền tin – Lễ trọng

 • 7g30: Hiền mẫu Giáo hạt Phú Cường tĩnh tâm.
 • Lịch lễ cưới tuần sau:
  15g00 lễ cưới:

Anh Giuse Phan Huy Phúc và Chị Maria Nguyễn Thanh Hồng

Ca đoàn Cecilia hát lễ

 

 

 • 17g30: Tĩnh tâm Giáo xứ – ca đoàn Gia Trưởng hát lễ
  (không có chầu Thánh Thể)

Lưu ý: vêc việc xưng tội trong ba ngày tĩnh tâm:

 • Qúi cha ngồi toà:  Trước lễ từ 16g00- 17g30
  Sau lễ từ     19g00- 20g00

Chúa Nhật ngày 26-3-2023 – Chúa Nhật V Mùa chay

 

 

Tuần từ ngày 12 – 03 – 2023 đến ngày 19 – 03 – 2023.

Chúa nhật ngày 12-3-2023 Chúa Nhật III Mùa chay năm A

Thư Hai ngày 13-3-2023

 • 12g00: Lễ kính Đức Mẹ Fatima
 • 17g30: Lễ cầu các Đẳng tại Nhà vượt qua (Phụng vụ thứ hai trong tuần thứ III Mùa chay)

Thứ Sáu ngày 17-3-2023

 • 19g00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

Thứ Bảy ngày 18-3-2023

 • 8g30: Thường huấn Hội Đồng Muc vụ Giáo xứ toàn Giáo Phận
 • Sau Lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 19-3-2023 – Chúa Nhật IV mùa chay

 

 

Tuần từ ngày 05 – 03 – 2023 đến ngày 12 – 03 – 2023.

Chúa nhật ngày 5-3-2023 Chúa Nhật II Mùa chay năm A

 • 8g15: Lễ thiếu nhi, sau lễ có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rủa tội cho trẻ em

Thứ Hai ngày 6-3-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các Đẳng tại Nhà Vượt qua
  (Phụng vụ Thánh lễ theo thứ hai tuần II Mùa Chay)

Thứ Ba ngày 7-3-2023 – đầu tháng

 • 17g30: Thánh lễ cầu bình an cho các ca đoàn – Ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Tư ngày 8-3-2023

 • 19g00: Ngăm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

Thứ Sáu ngày 10-3-2023

 • 18g30: Tĩnh tâm Thừa tác viên trao ban Thánh Thể ngoại thường

Thứ Bảy ngày 11-3-2023

 • 5g00: Thánh lễ cầu bình an cho ban bác ái – Ban bác ái hát lễ
 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể
 • 18g30: Họp Ban bác ái
 • 19g00: Tĩnh tâm Mùa chay giới trẻ và sinh viên công giáo tại Nhà nguyện tầng hầm

Chúa Nhật ngày 12-03-2023 – Chúa Nhật III Mùa Chay

Tuần từ ngày 26 – 02 – 2023 đến ngày 05 – 03 – 2023.
Chúa Nhật ngày 26-02-2023 – Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A
Thứ Hai ngày 27-2-2023
 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua
                      (Phụng vụ thánh lễ: Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Chay)
THÁNG THÁNH GIUSE
Thứ tư ngày 1-3-2023 : Đầu tháng
 • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới Gia trưởng
Thứ Năm 2-3-2023 – Đầu tháng
 • 18g00: Lễ cầu bình an cho giới thiếu nhi, giáo lý viên, lễ sinh

Thứ Sáu ngày 3-3-2023 – Đầu tháng

 • 12g00: Lễ kính Lòng Chúa Thương xót
 • 17g30: Lễ cầu bình an cho Giới cao niên, Dòng Ba Phan sinh, Curia Phú Cường…
 • 19g00: Đọc kinh Lòng thương xót tại tượng đài
Thứ Bảy ngày 4-3-2023 – Đầu tháng
 • 17g15: Kiệu Thánh Giuse
 • Sau lễ chiều không có chầu
Chúa Nhật ngày 5-3-2023 – Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A – Đầu tháng
 • 8g15: Lễ thiếu nhi – sau lễ có chầu Thánh Thể
 • 9g30: Rủa tội cho trẻ em
Tuần từ ngày 19 – 02 – 2023 đến ngày 26 – 02 – 2023.
Chúa Nhật ngày 19-02-2023 – Chúa Nhật VII Thường niên Năm A

Thứ Hai ngày 20-2-2023

 • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại nhà Vượt Qua
  MÙA CHAY

Thứ Tư ngày 22-2-2023 : Lễ Tro

 • 5g00: Thánh lễ do Đức cha Giuse chủ tế (ca đoàn lễ I hát lễ)
 • 17g30: Thánh lễ do Đức cha Phêrô chủ tế (Ca đoàn Hiền Mẫu + Gia trưởng hát lễ)
 • 19g00: Thánh lễ do cha sở cử hành (Ca đoàn Lucia hát lễ)

Thứ Bảy ngày 25-2-2023

 • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 26-2-2023 – Chúa Nhật I mùa Chay

 

Tuần từ ngày 12 – 02 – 2023 đến ngày 18 – 02 – 2023.

Chúa Nhật ngày 12-02-2023 – Chúa Nhật VI Thường niên Năm A

Thứ Hai ngày 13-2-2023

  • 5g00: Thánh Lễ anh táng ông Anton Lê Huy Hoàng (ca đoàn Lễ I hát lễ)
  • 12g00: Lễ kính Đức Mẹ Fatima
  • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại nhà Vượt qua

Thứ Ba ngày 14-2-2023

  • 9g00: Thánh lễ phong chức Linh Mục cho bảy thầy phó tế thuộc Giáo phận Phú Cường

Thứ Tư ngày 15-2-2023 – Lễ giỗ Đức cha Giuse Phạm văn Thiên

  • 5g00: Ca đoàn lễ I hát lễ

Thứ Bảy ngày 18-2-2023

  • 15g00: Lễ cưới

anh Clemente Trần Anh Đạt Viên và chị Maria Lương Diễm Trinh

(ca đoàn Têrêsa hát lễ)

  • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 19-2-2023 – Chúa Nhật VII thường niên năm A

Tuần từ ngày 05 – 02 – 2023 đến ngày 12 – 02 – 2023.

Chúa Nhật ngày 05-02-2023 – Chúa Nhật IV Thường niên

Chúa Nhật ngày 5-2-2023 – Chúa nhật V thường niên năm A – Đầu tháng

  • 8g15: Lễ thiếu nhi – cuối lễ có chầu Thánh Thể
  • 9g30: Rủa tội cho trẻ em

Thứ Hai ngày 6-2-2023

  • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại nhà Vượt qua

Thứ Sáu ngày 10-2-2023

  • 17g30: Không có cử hành thánh lễ vào lúc 17g30.
  • 18g30: Không có tĩnh tâm thừa tác viên trao ban Thánh Thể ngoại thường
  • 18g30: Cử hành lẽ đức Mẹ Lộ Đức tại linh đài Đức Mẹ – Cầu nguyện cho các bệnh nhân

(sau lễ có xức dầu bệnh nhân) – Ca đoàn Lucia phụ trách hát lễ

Thứ Bảy ngày 11-2-2023 – Ngày quốc tế bệnh nhân

  • 5g00: Cầu bình an cho ban bác ái – Ban bác ái hát lễ
  • 10g00: Lễ cưới:

anh Phanxico  X. Trần Huỳnh Anh Tú và chị Têrêsa Cao Phượng Nguyên

(ca đoàn Lễ I hát lễ)

  • Sau lễ chiều có chầu Thánh Thể
  • 19g00: Lễ giới trẻ tại Nhà nguyện tầng hầm

Chúa Nhật ngày 12-2-2023 – Chúa Nhật VI Thường niên

 

Tuần từ ngày 29 – 01 – 2023 đến ngày 05 – 02 – 2023.

Chúa Nhật ngày 29-1-2023 – Chúa Nhật IV Thường niên

Thứ Hai ngày 30-1-2023

  • 17g30: Thánh lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua

Thứ Ba ngày 31-1-2023 – Lễ thánh Gioan Bosco

Thứ Tư ngày 1-2-2023 – Đầu tháng

  • 17g30:Lễ bình an cho giới gia trưởng

Thứ Năm ngày 2-2-2023 – Đầu tháng

  • 18g00: Lễ bình an cho giời thiếu nhi, giáo lý viên, huynh trưởng, lễ sinh

Thứ Sáu ngày 3-2-2023 – Đầu tháng

  • 12g00: Lễ kính lòng Chúa thương xót
  • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới cao niên, Dòng Ba Phan sinh, Curia Phú Cường
  • 19g00: Làm việc kính Lòng Chúa Thương xót tại lễ đài

Thứ Bảy ngày 4-2-2023 – Đầu tháng

  • 17g15: Kiệu Đức Mẹ
  • Thánh lễ cầu bình an cho Hiền mẫu
  • Sau lễ không chầu Thánh Thể

Chúa Nhật 5-2-2023 – Đầu tháng

  • 8g15: Lễ Thiếu nhi – sau lễ có chầu Thánh Thể
  • 9g30: Rủa tội cho trẻ em

Tuần từ ngày 15 – 01 – 2023 đến ngày 22 – 01 – 2023.

Chúa Nhật ngày 15-1-2023 – Chúa Nhật II Thường niên

Thứ Hai ngày 16-1-2023

  • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tjai Nhà Vượt Qua

Thứ Tư Ngày 18-1-2023  – KHởi đầu tuần lễ cầu cho sự Hiệp Nhất

Thứ Bảy Ngày 21-1-2023 : 30 Tết

  • 5g00: Thánh Lễ tạ ơn cuối năm- Ca đoàn lễ I hát lễ
  • 17g30: Thánh lễ Tất niên – Ca đoàn Gia trưởng hát lễ
  • 21g00: Thánh lễ Giáo Thừa – Ca đoàn tổng hợp hát lễ

Chúa Nhật Ngày 22-12-2023 (mông một tết): Thánh lễ Minh niên cầu bình an cho năm mới

  • 6g00: Đức cha Giuse chủ tế – ca đoàn tổng hợp hát lễ
  • 17g30: ca đoàn Hiền Mẫu + Ca đoàn Gia trưởng hát lễ
  • 19g00: ca đoàn Lucia hát lễ

Thứ Hai Ngày 23-12-2023 (Mồng Hai tết): Kính nhớ ông bà tổ tiên

  • 6g00: ca đoàn lễ I hát lễ:
  • 17g30: ca đoàn Terêsa + ca đoàn Cecilia hát lễ

Thứ Ba Ngày 24 -12-2023 (Mồng Ba tết): Thánh hoá công ăn việc làm

  • 6g00: Đúc cha Phêrô chủ tế

ca đoàn Hiền Mẫu + Ca đoàn Gia trưởng hát lễ

  • 17g30: ca đoàn Lucia hát lễ

Tuần từ ngày 08 – 01 – 2023 đến ngày 15 – 01 – 2023.

Chúa Nhật ngày 08-1-2023 – Lễ Hiển Linh

Thứ Hai ngày 9-1-2023 – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa – Lễ Kính

  • 5g00: ca đoàn Lễ I hát lễ
  • 17g30: ca đoàn Lucia hát lễ (Không có thánh lễ tại Nhà Vượt qua)

Thứ Sáu ngày 13-1-2023

  • 12g00: kính Đức Mẹ Fatima
  • 18g30: Tĩnh Tâm Thừa tác viên Trao ban Thánh Thể ngoại thường

Thứ Bảy ngày 14-1-2023

  • 5g00: Thánh lễ cầu bình an cho Ban bác ái Giáo xứ
  • Sau Thánh lễ chiều có chầu Thánh Thể

Chúa Nhật ngày 15-1-2023 – Chúa Nhật II Thường niên

Tuần từ ngày 01 – 01 – 2023 đến ngày 08 – 01 – 2023.

Chúa Nhật ngày 1-1-2023 – Chúa nhật  cuối tuần bát nhật Giáng Sinh – Lễ Mẹ Thiên Chúa

  • 9g30: Rửa tội cho trẻ em

Thứ Hai ngày 2-1-2023 – Lễ thánh Basiliô và Grêgôriô Giám mục, tiến sĩ Hội thánh

  • 17g30: Lễ cầu cho các đẳng tại Nhà Vượt qua

Thứ Ba ngày 3-1-2023: đầu tháng

  • 17g30: Lễ cưới:

anh Phaolô Bùi Trần Duy Anh và chị Anê Nguyễn Nhật Khánh

(ca đoàn Têrêsa hát lễ)

Thứ Tư ngày 4-1-2023: đầu tháng

  • 17g30: Lễ cầu bình an cho giới Gia trưởng

Thứ năm ngày 5-1-2023: Đầu tháng

  • 18g00: cầu bình an cho thiếu nhi, Giáo lý viên, Lễ sinh (ca đoàn Lucia hát lễ)

Thứ sáu ngày 6-1-2023: Đầu tháng

  • 12g00: Lễ kính Lòng Chúa thương xót
  • 17g30: lễ tạ ơn kỷ niệm 24 năm Giám mục của Đức Cha Phêrô

Đức Cha Phêrô dâng lễ – Ca đoàn Lucia hát lễ

  • 19g00: Đọc kinh kính Lòng Chúa thương xót tại tương đài

Thứ Bảy ngày 7-1-2023 : Đầu tháng

  • 8g00: chuẩn hôn phối:

Giuse Đào Thanh Cường – Nguyễn Thị Huyền Trang

(ca đoàn lễ I hát )

  • 9g00: Lễ cưới:

anh Vinh Sơn Bùi Quí An – Chị Maria Nguyễn thị Mỹ Huyền

(ca đoàn lễ I hát lễ)

  • 10g00: Lễ cưới:

anh Anrê Lợi Phi Trung – chị Têrêsa mai Kiểu Hạnh

(Ca đoàn Lucia hát lễ)

  • 15g30: lễ cưới:

anh Phêrô Đỗ Phước Nhật Minh –chị Anna Nguyễn Ngọc Cẩm

(ca đoàn Cecilia hát lễ)

  • 17g15: Kiệu Đức Mẹ
  • Thánh lễ cầu cho giới hiền mẫu
  • Sau lễ không có chầu Thánh Thế

Chúa Nhật ngày 8-1-2023: Lễ Hiển Linh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *