QUĨ ỦNG HỘ MUA GẠO CHO NGƯỜI NGHÈO NĂM 2022

CHIA SẺ NIỀM VUI GIÁNG SINH CHO NGƯỜI NGHÈO:

Ngày 17-12-2022 Giáo xứ tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, hớt tóc miễn phí cho người nghèo và chia sẻ niềm vui Giáng sinh cho người nghèo trong khu vực giáo xứ, không phân biệt lương giáo qua bữa cơm huynh đệc và quà:

 • Bệnh viện Medic khám phát thuốc miễn phí
 • Các em hớt tóc từ thiện
 • Bữa cơm huynh đệ:   35.000.000vnd (40 bàn)
 • Gạo: 800 người:        54.000.000vnd
 • Đường, bột ngọt, cá hộp, nước tương, nước mắm: 800 phần: 96.000.000vnd

Tuần từ ngày 18 – 12 – 2022 đến ngày 22 – 12 – 2022

  • Một giáo dân:                                     1.000.000VNĐ
  • Một giáo dân:                                        200.000VNĐ
  • Anh Tòng :                                         7.000.000VNĐ
  • Jack Liên :                                         3.000.000VNĐ
  • Bích + Trang:                                     1.000.000VNĐ
  • Chị Bích Nga :                                      500.000VNĐ
  • Cô Kim Thảo trường Phú Thọ :            200.000VNĐ
  • Thầy Chí Phương  :                             200.000VNĐ
  • Thầy Bình trường Phú Thọ :                200.000VNĐ
  • Thầy Thanh  :                                       200.000VNĐ
  • An Lạc :                                                200.000VNĐ
  • Cô út Thu :                                           200.000VNĐ

 

Tuần từ ngày 12 – 12 – 2022 đến ngày 17 – 12 – 2022

  • Ô. Lý Văn Hoàng:                                           1.000 Kg gạo
  • Một Giáo Dân:                                    1.000.000VNĐ
  • Một giáo dân:                                        200.000VNĐ
  • Một giáo dân:                                     2.000.000VNĐ
  • Một giáo dân:                                        100.000VNĐ
  • Thiền thau trưa ngày 13/12/2022:      1.600.000VNĐ
  • Chị Mai Cát:                                                300 USD

 

Tuần từ ngày 05 – 12 – 2022 đến ngày 10 – 12 – 2022

  • Anh Hải:                                           10.000.000VNĐ
  • Một giáo dân:                                        500.000VNĐ
  • Một giáo dân:                                        200.000VNĐ
  • Một giáo dân:                                        700.000VNĐ
  • Tiền thau trưa thứ sáu đầu tháng:     1.500.000VNĐ

CHIA SẺ NIỀM VUI GIÁNG SINH CHO NGƯỜI NGHÈO

(NGÀY 17-11-2023)

  • QUÀ: Đường, bột ngọt, nước mắc:    49.700.000VNĐ
  • GẠO: 3.250Kg                                 = 39.000.000VNĐ
  • BỮA CƠM HUYNH ĐỆ:                     35.000.000VNĐ

 

Tuần từ ngày 28 – 11 – 2022 đến ngày 03 – 12 – 2022

  • Bà Trần thị Do:                                 3.000.000VNĐ
  • Một giáo dân:                                      200.000VNĐ
  • Một giáo dân:                                      100.000VNĐ
  • Cô Kim anh – Trường Việt Anh:                            1.000 Kg gạo

 

Tuần từ ngày 21 – 11 – 2022 đến ngày 27 – 11 – 2022

  • Một Giáo dân:                                       500.000 VNĐ
  • Một Giáo dân:                                       200.000 VNĐ

 

Tuần từ ngày 13 – 11 – 2022 đến ngày 20 – 11 – 2022

THU:

  • Một giáo dân:                                        500.000VNĐ
  • Một giáo dân                                         200.000VNĐ
  • Cô Oanh (tiệm gạo):                          3.000.000VNĐ
  • Bích + Trang:                                      1.000.000VNĐ
  • Chị Bích Nga :                                       500.000VNĐ
  • Bé Hân :                                                 500.000VNĐ
  • Cô Kim Thảo trường Phú Thọ:             200.000VNĐ
  • Thầy Chí Phương  :                               200.000VNĐ
  • Thầy Bình trường Phú Thọ :                 200.000VNĐ
  • Thầy Thanh  :                                         200.000VNĐ
  • An Lạc :                                                  200.000VNĐ
  • Cô út Thu :                                             200.000VNĐ

 

CHI:

 • Ngày 11-11-2022: giúp Mái ấm Nhân Hậu: 5.000.000VNĐ (đón một người già vào mái ấm)
 • Ngày 11-11-2022: 2.000.000VNĐ Giúp người mẹ có con tâm thần mua vé số về bán
 • Ngày 15-11-2022: cấp gạo cho 647 người. Số gạo : 3.250 kg

Trị giá : 39.000.000VNĐ (12.000đ/kg)

 • Ngày 15-11-2022: 1.000.000VNĐ phụ giúp một người già neo đơn đi bệnh viện

Tuần từ ngày 06 – 11 – 2022 đến ngày 12 – 11 – 2022

  • Một Giáo dân:                                       500.000 VNĐ
  • Một Giáo dân:                                       200.000 VNĐ
  • Một Giáo dân:                                       500.000 VNĐ
  • Tiền thau trưa thứ Sáu đầu tháng:    1.500.000 VNĐ
  • Chị Nguyễn Thị Kim Hưng:                 5.000.000 VNĐ

Tuần từ ngày 30 – 10 – 2022 đến ngày 05 – 11 – 2022

  • Cô Kim Anh – Trường Việt Anh:                1.000 Kg gạo
  • Một Giáo dân:                                       500.000 VNĐ
  • Gd Ông Gioankim Võ Công Trình:        500.000 VNĐ
  • Một Giáo dân:                                       200.000 VNĐ
  • Một Giáo dân:                                       100.000 VNĐ
  • Một Giáo dân:                                         50.000 VNĐ

Tuần từ ngày 23 – 10 – 2022 đến 29 – 10 – 2022

  • Một Giáo dân:                                       500.000 VNĐ
  • Bà Trần Thi Do:                                  2.000.000 VNĐ
  • Một Giáo dân:                                       500.000 VNĐ
   • Bé Đaminh Kim Bùi Anh Kiệt
   • Be Phaolô Lê Bùi Hoàng Kiệt
   • Bé Anê Bùi Tuệ Lâm
  • 3 bé:                                                   1.000.000 VNĐ
  • Một giáo dân:                                       500.000 VNĐ

   – TIỀN ỦNG HỘ QUỸ TRUYỀN GIÁO TRONG NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

               –                                                              85.000.000 VNĐ

Tuần từ ngày 17 – 10 – 2022 đến 23 – 10 – 2022

  • Một Giáo dân:                                       500.000 VNĐ
  • Tiền thau trưa ngày 13-10-2022:      6.400.000 VNĐ
  • Một Giáo dân:                                       500.000 VNĐ
  • Một giáo dân:                                        200.000 VNĐ

Tuần từ ngày 10 – 10 – 2022 đến 16 – 10 – 2022

 THU:

  • Một giáo dân:                                       500.000 VNĐ
  • Cô Oanh tiệm gạo:                            3.000.000 VNĐ
  • Bích + Trang:                                     1.000.000 VNĐ
  • Chị Bích Nga:                                       500.000 VNĐ
  • Cô Kim Thu:                                         500.000 VNĐ
  • Cô Kim Thảo trường Phú Thọ:           200.000 VNĐ
  • Thầy Thanh:                                        200.000 VNĐ
  • An Lạc:                                                200.000 VNĐ
  • Cô Út Thu:                                           200.000 VNĐ
  • Tiền Thau Lễ trưa thứ sáu đầu tháng: 1.000.000 VNĐ

   CHI:

 • Ngày 15 – 10 – 2022: cấp gạo cho 640 người. Số gạo : 3.200 kg
  • Trị giá : 38.400.000VNĐ (12.000đ/kg)
 • 2.000.000VNĐ phụ tiền thuốc cho một gia đình neo đơn.

Tuần từ ngày 03 – 10 – 2022 đến 09 – 10 – 2022

  • Kim Anh – Trường Việt Anh :           1.000 kg gạo
  • Chị Maria Minh (khu II):                       500.000 VNĐ
  • Một giáo dân:                                    1.000.000 VNĐ
  • Một giáo dân:                                       100.000 VNĐ
  • Chị Maria Nguyễn Thị Kim Hưng:    5.000.000 VNĐ

Tuần từ ngày 26 – 09 – 2022 đến 02 – 10 – 2022

  • Một giáo dân:                                       500.000 VNĐ
  • Một giáo dân:                                       500.000 VNĐ
  • Một giáo dân:                                    1.000.000 VNĐ
  • Một giáo dân:                                       200.000 VNĐ
  • Một giáo dân:                                    2.000.000 VNĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *