GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – xin xức dầu bệnh nhân.

HỎI ?

Thưa cha, con có người mẹ 72 tuổi hay đau bệnh, mỗi lần mẹ đi bệnh viện là mẹ xin xức dầu. Theo như con được biết, mỗi người chỉ lãnh bí tích xức dầu một lần trước khi chết, vậy có đùng không ạ, và việc mẹ con xin xức dầu nhiều lần như vậy có được phép không?

TRẢ LỜI :

Bí tích xức dầu trước Công Đồng Vaticano II được gọi là Bí tích xức dầu lần cuối, sau Công Đồng Vaticanô II với việc canh tân Phụng vụ, Bí tích xức dầu được gọi là Bí tích xức dầu bệnh nhân và được nhìn đến trong chiều kích của niềm hy vọng, nên  Bí tích xức dầu bệnh nhân không phải là bí tích dành riêng cho người hấp hối. Theo Công đồnmg, thời gian thuận tiện cho việc lãnh nhận bí tích này là lúc người tín hữu bắt đầu ở trong tình trạng nguy tử vì bệnh tật hay già yếu (x. Hiến chế về Phụnng vụ thánh, số 73), và theo nghi thức được Thánh bộ Phụng tự ban hành năm1972, thì bí tích xức dầu bệnh nhân được trình bày như là “quà tặng của Tạo Hóa” làm cho thân xác được sống động và tăng cường sức mạnh, trở thành dấu chỉ thánh thiện của lòng thương xót Thiên Chúa, đẩy lui bệnh tật, đau đớn và phiền muộn, là sự bảo vệ thân xác, linh hồn và tâm trí. Và hiệu năng của bí tích nầy là “ban cho bệnh nhân ơn Chúa Thánh Thần, nhờ đó toàn thể con người được đạt tới ơn cứu độ, được lòng tin tưởng Chúa nâng đỡ, được sức mạnh chống lại các chước cám dỗ của ma quỉ và tính sợ chết, đến nỗi không những có thể can đảm chịu đựng mà còn tấn công đau khổ và lấy lại được sức khỏe nếu có ích cho phần rỗi thiêng liêng; nếu cần, Bí tích nầy cũng ban ơn tha thứ tội lỗi và giúp chu toàn việc đền tội theo tình thần Kitô giáo” (Ordo số 6).

Sách Toát yếu Giáo lý Giáo Hội Công Giáo số 319 đã tóm gọn các hiệu năng Bí tích Xức dầu như sau:

  • Mang lại ân sủng đặc biệt giúp bệnh nhân kết hợp chặt chẽ hơn với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, để mưu cầu ích lợi cho bản thân và cho toàn thể Giáo hội
  • Mang lại cho bệnh nhân sức mạnh, bình an, can đãm và ơn tha thứ tội lội nếu bệnh nhân không thể xưng tội được
  • Nếu Chúa muốn, Bí tích nầy cũng đem lại sự chữa lành thân xác
  • Bí tích nầy còn chuẩn bị cho một cuộc vượt qua để tiến về Nhà Chúa

 Vì những hiệu năng như thế, Bí tích nầy có thể được lãnh nhận nhiều lần. Và thường thì được khuyên từ lần lãnh nhận trước đến lần  lãnh nhận kế tiếp nên cách nhau sáu tháng

L/M AnTôn Hà Văn Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *