GIẢI ĐÁP THẮC MẮC: Tại soa lại rửa tội cho trẻ em?

HỎI ?

Thưa cha, như con biết, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, người lãnh nhận phải thể hiện ý chí tự do, và phải tuyên xưng đức tin. Vậy tại soa lại rửa tội cho trẻ em, khi các em chưa biết gi?

TRẢ LỜI :

Phép Rửa xây dựng cộng đoàn hiệp thông Giáo hội, qua đó Phép Rửa đón nhận các kẻ lãnh nhận vào torng Giáo hộyi. Đồng thời Phép Rửa cũng trao người lãnh nhận sứ vụ của Giáo hội. Phép Rửa là Bí Tích của Đức tin. Kể từ thời Giáo hội sơ khai Phép Rứa được trao ban cho người lớn sau một thời gian dự tòng và công khai bày tỏ Đức tin. Cũng như các Bí tích khác, Phép Rửa cũng đòi hỏi một sự tự do tỏ bày ý muốn lãnh nhận của các dự tòng. Vậy thì Rửa tội cho trẻ nhỏ phải được hiểu như thế nào?  Việc Rửa tội cho trẻ em là một thực hành có lâu đời trong Giáo hội sơ khai. Mẵc dầu không biết có tự bao giờ, Nhưng Giáo hội minh nhiên xác nhận tập tục nầy ngay từ thế kỷ thứ hai. Người ta có thể khám phá việc Rửa tội cho trẻ em ngay tử thời các Tông đồ. Dĩ nhiên việc thực hành nầy không được trình bày cách minh nhiên qua văn từ trong Thánh Kinh, nhưng  có thể đọc được trong các thực hành thời các Tông đồ, như việc các Tông đồ ban Bí tích Thánh Tẩy cho cả nhà (Cv 16, 15. 33; 18.8), như Phaolô (1 Cor 1, 16). Qua đó người ta hiểu được là khi ban Bí tích Rửa tội, các Tông đồ không chỉ ban cho người lớn, nhưng còn cả cho trẻ em. Việc Rửa tội cho trẻ em ngày xưa căn cứ vào: Ý muốn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa (1 Tm 2, 4); trong đó bao gồm cả trẻ em (Mt 19, 14); và nhất là sự cần thiết của Thánh Tẩy cho ơn cứu độ của mọi người (Ga 3,5). Origènes chứng thực: “Giáo hội tiếp nhận từ các Tông đồ truyền thống ban Phép rửa cho các trẻ em nhỏ tuổi”

Giám mục Iréné thành Lion đã khẳng quyết: “Đức Kitô đến để cứu tất cả mọi ngừơi bằng chính bản thân mình, – tôi nói: tất cả những ai được nhờ Người mà tái sinh trong Thiên Chúa, các hài nhi, trẻ thơ, thiếu niên và các người có tuổi”. Người ta chỉ có thể khai triển ý nghĩa của lệnh truyền về Phép Rửa trong Tân Ước khi người ta đưa ra ánh sáng ý nghĩa “Giáo hội cộng đoàn” gắn liền với Phép Rửa, để từ đó khai triển ý nghĩa cứu độ Phép Rửa cho con người cá nhân. ‘Con đường nào dẫn đến ơn cứu độ, thật ra đó không phải là một câu hỏi vô thưởng vô phạt, thậm chí ngườita có thể nói, sự gia nhập Giáo hội, diễn ra trong Phép Rửa, là một phần, một chiều kích trong chính ơn cứu độ của Đức Kitô: Lời yêu thương mà Thiên Chúa nói với con người, vốn là nền tảng cho mọi sự, vốn là lời đem lại ơn cứu độ, cả những kẻ cùng chung một đức tin, cả cộng đoàn cũng phải nó tiếp điều đó, tình thương của họ phải và có thể là nơi thể hiện tình thương của Thiên Chúa. Như vậy ngay dưới đất nầy ơn cứu độ chung cục, trong đó chủ yếu có mầu nhiệm “các thánh thông công”, đã phần nào được thể hiện trước. Chính lối trình bày Giáo hội và cộng đoàn cụ thể như mối hiệp thông trong ơn thánh hóa và ơn cứu độ đó cũng giúp chúng ta khia triển ý nghĩa của Phép Rửa cho trẻ em: các cháu được thâu nhận vào cộng đoàn của những người sẽ truyền lại cho các cháu Lời ưng nhận của Thiên Chúa, lời lành thánh đem lại ơn cứu độ, để các cháu tự do chấp nhận và đảm nhận, các cháu được thâu nhận vào mầu nhiệm “các thánh thông công” bao trùm cả trời đất”.

Dựa vào mối tương giao tự nhiên giữa cha mẹ và con cái, thì Đức tin của cha mẹ cũng quyết định cho con. Sự tuyên xưng của cha mẹ, cũng chính làsự tuyên xưng của con cái. “Qua đức tin của cha mẹ trẻ em được đặt trong không gian của Đức tin. Em nhỏ được thánh hóa  nhờ Đức tin của cha mẹ (x. 1 Cor 7, 14)”. Qua cha mẹ em nhỏ đón nhận sự hiểu biết về thế giới và về đời sống trong quang cảnh Đức tin. Đức tin cha mẹ dẫn đưa các em vào trong cộng đoàn cứu độ của Đức Kitô.

Việc các trẻ em được rửa tội qua Đức tin của cha mẹ cũng có thể được hiểu trong chiều kích nhân chủng học. Thật vậy, chính nhờ tình yêu mà cha mẹ đã ban tặng cho các em một thể xác, qua thể xác đó một sự sống được hình thành, nhưng sự sống đó theo Thánh Augustinô đã bị lây nhiễm nguyên tội từ cha me. Nguyện tội   cướp mất đi sự sống đích thật, sự sống con cái Chúa nơi các em. Trong mối dây liên hệ sinh nở, cha mẹ Kitô hữu không những chỉ mang lại sự sống thể xác, nhưng còn phải mang lại sự sống đích thật cho các em. Các em bị chết vì nguyên tội nơi cha mẹ, thì các em cũng được cứu rỗi nhờ kín múc Đức tin của cha mẹ. Cho nên việc các em nhận lãnh được sự sống qua Phép Rửa nhờ Đức tin của cha mẹ là một hiệu qủa tất yếu của mối tương quan cha mẹ con cái.

L/M AnTôn Hà Văn Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *