GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

HỎI ?

Hôn nhân hỗn hợp đem đến hiệu quả lợi hại như thế nào?

TRẢ LỜI:

Nền tảng hôn nhân là tình yêu, vì thế hôn nhân là một sự kết hợp giữa hai người nam nữ trong tình yêu, qua đó họ làm nên một cộng đoàn yêu thương. Chính trong trong hôn nhân vợ chồng tự do trao hiến cho nhau, việc tự hiến này diễn tả một tình yêu cao cả của chồng đối với vợ và ngược lại.

Tất cả mọi đời sống hôn nhân không phân biệt tôn giáo, hay cấu trúc xã hội đều biểu lộ đặc tính tính nhân linh cao cả, do đó những hành vi biểu hiện sự kết hợp thân mật và trong sạch của đôi vợ chồng đều cao quí và chính đấng (x hiến chế Vui Mừng và Hy vọng, số 49).

Tuy nhiên, hôn nhân đối với người Kitô hữu  không chỉ đơn thuần là một định chế tự nhiên nhưng còn được nâng lên hàng bí tích, có nghĩa là qua dấu chỉ bí tích “các đôi vợ chồng “có thể hiểu được” (x. Mt 19,11) ý nghĩa nguyên thủy của hôn nhân và sống đời hôn nhân nhờ sự trợ giúp của Ðức Ki-tô. Ân sủng của hôn nhân Ki-tô giáo là hoa quả của Thánh Giá Ðức Ki-tô, nguồn mạch mọi đời sống ki-tô hữu” (SGLCG số: 1615). Và qua Bí tích hôn nhân,Thiên Chúa tăng sức và thánh hóa đôi vợ chồng để họ chu toàn những bổn phận và sống xứng đáng bậc sống của mình. Bí tích hôn nhân đem lại hai hiệu quả này:

1- Dây hôn phối do chính Thiên Chúa liên kết, nên hôn nhân thành sự và hoàn hợp, giữa hai người đã được rửa tội, không bao giờ được tháo gỡ. Dây liên kết này là kết quả của việc hai người tự nguyện kết hôn và do sự hoàn hợp của hôn phối.

2- Đức Kitô là nguồn mạch ân sủng đặc biệt này. Như xưa, Thiên Chúa đến gặp Dân Ngài bằng một giao ước yêu thương và trung thành, thì ngày nay, Đấng Cứu Thế, Bạn Trăm Năm của Hội Thánh cũng đến với đôi vợ chồng qua bí tích Hôn phối. Ngài ở lại với họ, ban cho họ sức mạnh để họ vác thập giá theo Ngài, để họ chỗi dậy mỗi khi sa ngã, để họ tha thứ cho nhau, mang gánh nặng cho nhau, “phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô” (Ep 5,21), và yêu thương nhau với một tình yêu siêu nhiên, tế nhị và phong phú. Trong khi họ vui hưởng tình yêu và cuộc sống gia đình, Ngài ban cho họ, ngay từ đời này, được nếm trước hạnh phúc Nước Trời. (SGLCG số 1642)

Theo Giáo Luật, hôn nhân chỉ được gọi là bí tích khi giao ước hôn nhân được ký kết giữa hai người nam nữ đã được rủa tội. Vậy câu hỏi của bạn được hiểu là hôn nhân hỗn hợp có là bí tích để hưởng đuọc các hiệu quả từ bí tích mang lại không?

Trước tiên xin được cắt nghĩa hôn nhân hỗn hợp là gì? Hôn nhân hỗn hợp là việc kết hôn giữa một người công giáo và một người được rủa tội ngoài công giáo. Bởi đây là hôn nhân giữa hai người được rửa tội nên hôn nhân hỗn hợp cũng là bí tích, do đó cũng nhận được các hiệu quả do bí tích mang lại. Để hôn nhân thành sự và hợp pháp hôn nhân hỗn hợp phải có phép minh nhiên của giáo quyền.

Tuy nhiên hôn nhân hỗn hợp cũng gặp nhiều khó khăn trong đời sống vợ chồng, và từ đó tạo ra nhiều bất đồng gây đỗ vỡ.  Huấn quyền của Giáo Hội đã minh định: “Hôn nhân hỗn hợp có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng không phải là không thể vượt qua, nếu họ cố gắng kết hợp những gì đã lãnh nhận nơi cộng đoàn của họ và cùng nhau học hỏi để sống trung thành với Ðức Ki-tô. Dầu vậy, không được coi thường những khó khăn trong hôn nhân hỗn hợp. Những khó khăn này xuất phát từ sự chia rẽ giữa các ki-tô hữu đến nay vẫn chưa giải quyết được. Ðôi vợ chồng có thể cảm nghiệm thảm kịch các ki-tô hữu chia rẽ ngay trong gia đình của mình” (SGLCG số 1634) .

L/M AnTôn Hà Văn Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *