GIẢI ĐÁP THẮC MẮC : Hôn nhân công giáo với người ngoại đạo thưa cha ?

HỎI ?

Hôn nhân công giáo với người ngoại đạo thưa cha! con là người ngoại đao, khi lấy chồng con có theo đạo để làm phép cưới, vì nhiều lý do chúng con đã ly hôn theo luật pháp. vậy cho con hỏi giờ con muốn lấy chồng khác là người công giáo thì có sao không ạ. Con có được làm phép cưới nữa không ạ?? xin cha giải đáp giúp con.

TRẢ LỜI :

Trên nguyên tắc, chị không thể tiến tới tới hôn nhân lần thứ hai các hợp pháp  được, theo Giáo luật chị đang mắc ngăn trở hôn phối, bởi chị đã kết hôn và thiết nghĩ hôn phối đó hợp pháp và thành sự, chị bị ràng buộc bởi dây hôn phối, cho dẫu chi đã được toà án đời cho phép ly hôn.

Giáo huấn Công giáo luôn đề cao phẩm giá hôn nhân, và hai đặc tính căn bản của hôn nhân là “bất khả phân ly” và “đơn hôn” tức một vợ một chồng luôn được Giáo Hội ra sức bảo vệ, vì nó thuộc về bản chất hôn nhân và được Thiên Chúa thiết định, con người không được phép huỷ bỏ những gì Thiên Chúa đã qui định.

Tuy nhiên trong thơ chị có nêu: “vì nhiều lý do” nên đã xin ly dị, chị có thể đến gặp cha sở trình bày các lý do đó, để ngài nhận định coi có lý do nào làm nên ngăn trở tiêu hôn hay không. Và khi cha sở thấy có ngăn trở tiêu hôn, ngài sẽ hướng dẫn chị tiến hành thủ tục đệ trình lên toà án hôn phối Giáo phận. Và khi toà án hôn phối công bố hôn phối của chị không thành sự, lúc đó chị mới có khả năng tiến tới hôn nhân thứ hai.

Thân ái

L/M AnTôn Hà Văn Minh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *