GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI ?

Thưa Cha cho con hỏi: em con muốn lấy chồng là người nước ngoài. Nhà họ theo đạo Tin Lành. Họ muốn em con gia nhập đạo họ nhưng vẫn cho em đi lễ nhà thờ. Mặc dù đạo Tin Lành cũng thờ Chúa chứ không phải thần nào khác, nhưng việc gia nhập đạo Tin Lành để lấy chồng có sai phạm không ạ? Rất mong Cha trả lời cho con. Con cảm ơn Cha.

TRẢ LỜI :

Anh em Tin Lành tuy vẫn tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa như Giáo Hội Công Giáo, bởi anh em Tin Lành li khai từ Giáo Hội Công Giáo, thế nhưng giữa Giáo Hội Công Giáo và anh em Tin Lành có nhiều khác biệt trong đời sống đức tin. Chẳng hạn:

Đới với Kinh Thánh: Giáo Hội Công Giáo công nhận 46 cuốn quy điển Cựu Ước, anh em Tin lành chỉ công nhận 39 cuốn. Nền tảng đức tin Công giáo được xây dựng trên chân mạc khải qua hai nguồn: Thánh Kinh bằng chữ viết và Thánh Truyền, còn được gọi là truyền thống Tông Đồ, còn anh em Tin Lành chỉ công nhận mỗi Thánh Kinh chứ viết và chối từ Truyền Thống Tông Đồ. Giáo Hội Công Giáo tin nhận bảy Bí tích do Chúa Giêsu thiết lập, còn nơi anh em Tin lành nếu hiểu đúng nghĩa bí tích thì chỉ có một bí tích Rửa tội, bởi họ không công nhận bí tích Truyền chức Thánh, nên họ không có chức tư tế thừa tác (sacerdos), vì thế họ không có bí tích Thánh Thể đúng nghĩa, (Giáo luật điều 100 § 1 đã qui định: “Chỉ duy có tư tế đã được truyền chức hữu hiệu (validly) làm thừa tác viên hiện thân của Chúa Kitô mới có khả năng cử hành Bí Tích Thánh Thể. “), mặc dầu trong một số Giáo phái Tin Lành như Methodists, Lutherans, Baptists… có nghi thức bẻ bánh và uống rượu, nhưng đó không là tiệc Thánh Thể, mà chỉ là dấu chỉ bữa ăn huynh đệ, lặp lại tường thuật được ghi trong các cuốn Tin Mừng, và như thế, nơi anh em Tin Lành cũng không có các bí tích khác. Đó là một số nét khác nhau cơ bản giữa niềm tin Công Giáo và anh em Tin Lành. Ngoài ra anh em Tin Lành cũng không chấp nhận tín điều các thánh cùng thông công nên không công nhận lời chuyển cầu của Đức trinh nữ Maria và các thánh, cũng như không công nhận có luyện ngục…..

Với những điểm khác biệt như thế, thì việc em bạn bỏ đạo Công Giáo bước vào Tin Lành thì chuyện đi lễ còn có giá trị gì nữa không? Và nếu đã chối bỏ đức tin Công Giáo thì việc rước lễ còn xứng đáng không?

Giáo Lý Công giáo gọi hành vi của em bạn là ly giáo  (x. Sach GLHTCG số 2089). Theo Giáo luật điều khoản 1184 § 1 những người bội giáo, lạc giáo và ly giáo không được an táng theo nghi thức Công giáo nếu trước đó không biểu lộ một dấu chỉ sam hối nào.

Theo điều 1136 § 1, những người bội giáo, lạc giáo và ly giáo đều bị vạ tuyệt thông tiền kết, tức không được lãnh nhận các bí tích chẳng hạn bí tích Giải tội, Bí tích Thánh Thể.

Giáo Hội chẳng bao giờ ngăn cản tình yêu đôi lứa, điều đó không có nghĩa là Giáo Hội hạ thấp giá trị của ơn cứu độ. Nhiệm vụ chính yếu của Giáo Hội là loan báo ơn Cứu độ và làm sao cho mọi người đạt tới ơn cứu độ. Giáo Hội còn phải dùng hết khả năng mình để bảo vệ đức tin Tông Truyền, nền tảng để nhận được ơn cứu độ. Vì thế, Giáo Hội có nhiệm vụ làm cho con cái của mình hiểu rõ giá trị trọng đại của ơn cứu độ để mọi tín hữu ra sức bảo vệ, làm chứng và loan truyền ơn Cứu độ này đén với mọi người.

Chúng ta luôn hãnh diện và khâm phục và tôn kính các thánh tử đạo dám can đảm hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin, lẽ nào chúng ta lại đề cao tình yêu đôi lứa, một tình yêu chóng tàn, cao trọng hơn sự sống đời đời để dám từ bỏ đức tin chạy theo tiếng gọi của con tim? Lẽ nào vì được lấy chồng nước ngoài có giá trị cao quí hơn ơn cứu độ để chúng ta sẵn sàng từ bỏ ân huệ trọng đại mà Chúa đã sắm cho chúng ta bằng chính giá máu của Người?

L/M AnTôn Hà Văn Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *