GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI ?

Thưa cha, con bị đồng tính, người đồng tính như con có tội không, và Giáo Hội có loại trừ con không?

TRẢ LỜI :

Giáo Hội Công Giáo không kỳ thị người đồng tính, và không bao giờ ghét bỏ người đông tính. Có nghĩa là: người Công Giáo đồng tính vẫn là con cái của Chúa, vẫn có thể đi lễ, rước lễ, lãnh nhận bí tích và hưởng tất cả mọi điều mà người khác được hưởng, và đương nhiên được tham gia vào các công việc của Giáo Hội. Nhưng Giáo Hội không đồng ý hôn nhân đồng tính và việc quan hệ đồng tính, vì nó đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Đối với Giáo huấn Công giáo, việc quan hệ tình dục chỉ được chúc phúc trong hôn nhân hợp pháp giữa một người nam và người nữ, việc quan hệ tính dục giũa hai người đồng tính luôn bị khước từ, vì điều đó đị ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa.

Chắc chắn không ai cấm người đồng tính yêu, tuy nhiên phải hiểu đúng nghĩa yêu là gì. Tình yêu không chỉ đặt trên mối quan hệ tình dục, tình yêu còn được nhìn đến trong các mối tương quan khác nhau chẳng hạn tình yêu cha mẹn dành cho con cái, tình bạn, tình thầy tò, bởi đó, người đồng tình ccuxng có thể thiết lập một mới tương giao bạn hữu với người khác và không nhất thiết là phải hướng tới việc quan hệ tình dục. Thư của Bộ Giáo Lý Đức Tin gửi cho các Giám mục Công giáo về việc chăm lo mục vụ cho những người Đồng tính” (Thư BGLĐT) được Đức Hồng y Bộ trưởng Joseph Ratzinger ký ngày 01/10/1986 có nói:“Chọn một người cùng giới để phục vụ cho hoạt động tình dục của mình chính là phá hủy biểu tượng và ý nghĩa đẹp đẽ mà Đấng Tạo Hóa đã thiết lập về tính dụcnếu không nói đến mục tiêu của hành vi tính dục. Hoạt động tình dục đồng giới không phải là sự kết hợp bổ sung cho nhau để thông truyền sự sống.”(số 7). Truyền thống Công giáo dựa vào chân lý mạc khải luôn luôn tuyên bố “những hành vi đồng tính là thác loạn từ bản chất của chúng”. Những hành vi này nghịch với luật tự nhiên. Chúng đóng cửa không cho hành vi tính dục ban tặng sự sống. Chúng không xuất phát từ một sự bổ khuyết cho sinh hoạt tình cảm và tính dục thật sự. Chúng không thể được chấp nhận trong bất cứ trường hợp nào.

Với khuynh hướng đồng tính Giáo Hội kêu gọi: giữ sự khiết tịnh. “Nhờ các nhân đức giúp tự chủ dạy cho biết tự do nội tâm và có khi nhờ sự nâng đỡ của tình bằng hữu vô vị lợi, nhờ việc cầu nguyện và ân sủng bí tích, chính họ có thể và phải dần dần và cương quyết tiến đến sự trọn hảo Kitô giáo”(Sách GLHTCG số 2359) . Và Giáo hội nhắc nhở:Các người đồng tính phải làm gì để theo chân Thiên Chúa? Một cách nền tảng, họ được mời gọi để thực hiện ý Thiên Chúa trong đời sống của họ bằng cách nối kết bất cứ đau khổ và khó khăn, mà họ gặp phải do bởi tình trạng của họ, với hy sinh thập giá của Chúa. Thập giá đó, đối với người tín hữu, là hy sinh mang lại hoa trái vì từ sự chết đó, đem lại sự sống và sự cứu rỗi” (Thư BGLĐT, số 12).

Vì thế những người có khuynh hướng đồng tính được Giáo Hội khuyến khích nên tạo cho mình một cuộc sống gắn bó với Chúa cách thân mật hơn qua việc siêng năng đọc Lời Chúa, cầu nguyện và rước lễ. Qua đó người có khuynh hướng đòng tính sẽ vượt thắng được chính mình và chế ngự được những đòi hỏi của xác thịt.

 

L/M AnTôn Hà Văn Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *