GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI ?

Thưa cha con nghe nói về các ngăn trở hôn phối, xin cha cho con biết đó là những ngăn trở gi, vì con co người yêu chúng con săp kết hôn. Người yêu con đã có vợ và đã ly dị, Không biết chúng con có bị ngăn trở gì không?

TRẢ LỜI :

Sâu đây là những ngăn trở làm cho Bí tích Hôn Phối không thể thành sự (CIC 1083-1094),

(1) Dưới tuổi tối thiểu: trai 16, gái 14. – Có thể chuẩn, với điều kiện tâm sinh lý đã đủ để kết hôn. Tuy nhiên, Hội đồng Giám Mục địa phương có thể ấn định một mức tuổi cao hơn.

(2) Thiếu vĩnh viễn khả năng tình dục (impotentia coeundi). – Không thể chuẩn!

(3) Khi Bí tích Hôn Phối lãnh nhận trước đó vẫn còn hiệu lực. – Không thể chuẩn!

(4) Hai người theo hai tôn giáo khác nhau (disparitas cultus: dị giáo). – Toà Giám mục có thể chuẩn.

(5) Chức thánh (từ Phó tế trở lên, kể cả Phó tế vĩnh viễn, sau khi người vợ qua đời, ông cũng bị ngăn trở tái hôn). – Ðức Thánh Cha có thể chuẩn cho chức Linh mục; Giám mục và Cha sở… có thể chuẩn cho chức Phó tế trong trường hợp nguy tử.

(6) Ðã khấn trọn đời (vĩnh thệ) trong một dòng tu. – Tòa Thánh có thể chuẩn.

(7) Bắt cóc hoặc làm áp lực để cưỡng hôn.

(8) Khi một hoặc cả hai người trực tiếp hay gián tiếp âm mưu thủ tiêu chồng hoặc vợ của mình hoặc của người mình yêu, để rảnh rang kết hôn với họ.

(9) Họ máu: (a) Theo hàng dọc: Ngăn trở không giới hạn: ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt…, dù là do ngoại hôn. – Không thể chuẩn! (b) Theo hàng ngang: Ngăn trở trong vòng 4 đời theo giáo luật mới (1983). Nên biết: 4 đời theo giáo luật mới chỉ bằng 2 đời (Cousin – Cousine) theo giáo luật cũ (1917). Có sự khác biệt này, vì Giáo luật mới căn cứ theo cách tính của Roma và luật dân sự hiện hành, nghiã là kể cả họ hàng hai bên. Còn Giáo luật cũ lại theo cách tính của luật Nhật nhĩ man (germanisch- rechtlich). Ðó cũng là cách tính thông thường trong gia phả Việt Nam. – Hai đời hàng ngang (anh chị em ruột) không thể chuẩn! Nhưng xa hơn, có thể chuẩn.

(10) Họ kết bạn: Họ kết bạn chỉ được tính giữa người chồng với người họ máu bên vợ; cũng như giữa người vợ với người họ máu bên chồng. Nếu vợ hoặc chồng của đương sự có họ với người đó bao nhiêu đời, thì đương sự cũng có họ với người ấy bấy nhiêu đời. Tuy nhiên, ngăn trở hôn phối này chỉ được tính theo hàng dọc. Thí dụ, khi bố chồng lấy nàng dâu, bố ghẻ lấy con ghẻ mới bị ngăn trở hôn phối – Có thể xin chuẩn.

(11) Vì thanh danh: Ngăn trở giữa đương sự với người có họ máu bên vợ hoặc bên chồng, mà đương sự đã cưới không thành phép. Thí dụ: Một ông Công giáo góa vợ, có một con trai. Nếu ông về chung sống với một bà Công giáo ly dị, thì dù cả hai mới cưới nhau theo luật dân sự (dĩ nhiên không có Hôn Phối đạo!), nhưng giữa bà và cậu con trai của ông vẫn mắc ngăn trở hôn phối, nếu họ muốn lấy nhau theo phép đạo. Ngăn trở 1 đời hàng dọc. – Có thể xin chuẩn.

(12) Họ con nuôi: Bị ngăn trở theo hàng dọc và 2 đời theo hàng ngang. Thí dụ: Khi lấy người mà đương sự đã nhận làm con nuôi (họ hàng dọc) hoặc khi lấy anh chị em do cha mẹ của đương sự đã nhận về làm con nuôi (2 đời hàng ngang). – Có thể xin chuẩn.

Nếu người yêu của chị là lương dân đã kết hôn thì cũng vướng mắc ngăn trở hôn phói, chị không thể kết hôn với  anh ấy được, nếu người yêu của chị đồng ý theo đạo công giáo thi nhờ đặc ân đức tin (gọi là đặc ân thánh Phaolô), chị có thể kết hôn được.

Thân ái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *