GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

HỎI ?

Thưa cha, con muốn hỏi cha về vấn đề ơn gọi người giáo dân. Từ trước tới giờ, con chỉ nghe nói về ơn gọi thiên triệu, tức ơn gọi đi tu. Chúng con là giáo dân bình thường sao chúng con được Chúa gọi?

(Một giáo dân)

TRẢ LỜI :

Chúng ta vẫn thường nghe nói về việc tông đồ, chúng ta tham dự các đoàn thể để đi làm tông đồ. Vậy việc đi làm tông đò là một ơn gọi, tức là được Chúa kêu gọi, và được Chúa sai đi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Công đồng Vaticanô II đã nói: “Ơn gọi Kitô hữu […] tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ” (AA 2). Đức Thánh cha Phanxicô đã minh định trong bài Giáo lý vào ngày 15-3-2023: Đó là một ơn gọi chung, “cùng chung một phẩm giá giữa các chi thể do được tái sinh trong Đức Ki-tô, cùng chung một ơn là con cái Thiên Chúa và cùng chung một ơn gọi hướng tới sự hoàn thiện; chỉ có một ơn cứu độ, một niềm hy vọng và một đức ái không phân chia” (LG 32). Đó là một ơn gọi liên quan đến cả những người đã lãnh nhận bí tích Truyền Chức thánh và những người thánh hiến, cũng như mỗi tín hữu giáo dân, nam hay nữ; là một lời mời gọi tất cả. Kho tàng mà bạn đã lãnh nhận nhờ ơn gọi Kitô hữu của mình, bạn buộc phải cho đi: đó là tính năng động của ơn gọi, đó là tính năng động của cuộc sống. Và đó là một tiếng gọi giúp chúng ta có thể thi hành nhiệm vụ tông đồ của mình một cách tích cực và sáng tạo, trong một Giáo hội trong đó “có sự đa dạng về thừa tác vụ nhưng hiệp nhất về sứ mạng. Các tông đồ và những người kế vị các ngài đã nhận từ Đức Kitô nhiệm vụ giảng dạy, cai quản và thánh hóa nhân danh Người và với quyền bính của Người. Nhưng các giáo dân cũng vậy, là những người dự phần vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô, trong sứ vụ của toàn dân Thiên Chúa, họ có nhiệm vụ riêng trong Giáo hội và trong thế giới” (AA, 2).

Đức Thánh cha nói: “Ơn gọi mà Chúa Giêsu ban, cho mọi người, cũng như cho những người có vẻ ở địa vị cao hơn, đó là phục vụ, phục vụ người khác, khiêm nhường tự hạ. Nếu bạn thấy một người có ơn gọi cao hơn trong Giáo hội và bạn thấy người đó vô ích, bạn sẽ nói: ‘Thật tội nghiệp’; hãy cầu nguyện cho người này vì người này chưa hiểu ơn gọi của Thiên Chúa là gì. Ơn gọi của Thiên Chúa là thờ phượng Chúa Cha, yêu thương cộng đoàn và phục vụ. Đây là tông đồ, đây là chứng tá của các tông đồ. Và Đức Thánh cha kết luận: Khi chúng ta sống ơn gọi của bí tích rửa tội, chính là chúng ta đang thực thi ơn gọi tông đồ trong một Giáo hội tông truyền, một Giáo hội phục vụ tha nhân.

Hy vọng anh hiểu về ơn gọi của người giáo dân, để cùng chung tay làm việc tông đồ qua việc tham gia tích cực vào các hội đoàn tông đồ trong giáo xứ. Chúc anh bình an

Thân ái!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *