SUY NIỆM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A

ƠN CỨU ĐỘ DÀNH CHO NHỮNG AI?

LỜI CHÚA: Mt 13, 1-23

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe.”10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? “11 Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.18 “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

SUY NIỆM

Nhạc sĩ Nguyễn Duy trong nhạc phẩm xin cho con biết lắng nghe đã nói về giá trị của Lời Chúa: “Lời Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con Lời Ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai”. Lời đó không gì hơn chính là Đức Kitô. Thánh Gioan đẫ minh định:

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,và Ngôi Lời là Thiên Chúa.Ngôi Lời là ánh sáng thật,ánh sáng đến thế gianvà chiếu soi mọi người.14 Ngôi Lời đã trở nên người phàmvà cư ngụ giữa chúng ta.Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật”. (Ga 1, 1.2.14)

Quả thật,  Thiên Chúa yêu thương con người nên đã sai con của ngài đến để tỏ cho con người biết tình yêu của Ngài. Và Đức Kitô xuất hiện như là Lời yêu thương của Thiên Chúa.

Lời yêu thương trước tiên là Lời tạo thành, như thánh Phaolô đã minh định: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành (Col 1, 16). Vâng, mọi sự hiện hữu là do bởi tình yêu thương của Thiên Chúa, tình yêu thương đó được tỏ bày qua Lời của Ngài. Lời đã đi vào trần gian, đã mặc lấy xác thịt phàm nhân, đến ở giữa con người hầu có thể nghe và nhận biết tiếng nói yêu thương của Thiên Chúa, và qua đó họ có thể đáp lại lời mời gọi yêu thương qua việc hoán cải đời sống, cất bước theo Tin Mừng để nhờ đó họ được cứu độ.

Tuy nhiên, lời yêu thương của Thiên Chúa luôn là lời mời gọi, không bao giờ là lời áp đặt. Chúa luôn mở rộng đôi tay, mở rộng cõi lòng để tha thứ để đón nhật, chứ không giờ cưỡng bức một ai, cho dẫu Người đầy quyền năng, một lời phán ra muôn vật hiện hữu, và cũng một lời phán ra tất cả đều có thể biến về hưu không. Bởi qui luật của tình yêu chính là đón nhận trong tự do, và đáp trả trọn vẹn điều nhận lãnh với tất cả sự tự do.

Và Thiên Chúa khi tỏ bày lời yêu thương, Ngài cũng chọn lựa riêng một ai, Ngài ngỏ lời với hết mọi người, bởi tất cả là công trình tạo dựng của Ngài, mọi người là con của Ngài. Tất cả là đối tượng của tình yêu, bởi Ngài không muốn một ai hư mất. Ơn cứu độ được trao ban cho tất cả mọi người con, cho dẫu người con đó cao sang hay nghèo khó, tài giỏi hay ngu dốt, không phân biệt màu da, ngôn ngữ, sắc tộc… Tất cả đều được mời gọi bước vào Nhà của Cha. Vâng, Lời yêu thương của Chúa luôn là lời mời gọi, không bao giờ là lời áp đặt. Chúa luôn mở rộng đôi tay, mở rộng cõi lòng để tha thứ để đón nhật, chứ không giờ cưỡng bức một ai, cho dẫu Người đầy quyền năng, một lời phán ra muôn vật hiện hữu, và cũng một lời phán ra tất cả đều có thể biến về hưu không. Bởi qui luật của tình yêu chính là đón nhận trong tự do, và đáp trả trọn vẹn điều nhận lãnh với tất cả sự tự do.

Vì thế để nhận được ơn cứu độ không lệ thuộc vào Thiên Chúa, vì Ngài đã trao ban Người Con duy nhất của Ngài cho nhân loại, chỉ còn là lệ thuộc nơi con người. Nói như thánh Augustinô: Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài không cần hỏi ý kiến họ, nhưng để cứu chuộc con người, Ngài cần có sự cộng tác của họ. Sự cộng tác hính là thái độ đáp trả trước lời yêu thương mà Ngài tỏ bày.

Tin Mừng hôm nay đã nói lên những thái đọ khác nhau con người trước lời yêu thương của Thiên Chúa: có thể ho dửng dưng như con đường đi, có thể họ chỉ hời hợt nghe lời thương như là những lời quảng cáo, có thể coi lời yêu thương như là lời của các danh nhân, nghe để kính trọng, thánh phục và cất vào trong kho kiến thức, chỉ có một thái độ cần nhất mà Tin Mừng mời gọi con người cần phải co để nhận được ơn cứu độ đó là hãy lắng nghe và đón nhận lời Chúa với tất cả lòng mến yêu, và sẵn sàng để cho lời Chúa hoán cải và mau mắn bước theo lời mời gọi của Tin Mừng.

Đức Phanxico đã nhắc nhở chúng ta: “Là các Ki-tô hữu, nhưng đôi khi với hàng ngàn lời nói chúng ta nghe hàng ngày, chúng ta không thể tìm thấy một vài giây để cho một vài lời của Tin Mừng vang lên trong lòng chúng ta. Chúa Giê-su là Lời: nếu chúng ta không dừng lại để lắng nghe Người, thì Người sẽ đi qua. Thánh Augustino đã nói: ‘Tôi sợ khi Chúa đi vuột qua’. Đó là nỗi lo sợ để Người đi vuột qua mà không lắng nghe Người. Nhưng nếu chúng ta dành thời gian cho Tin Mừng, chúng ta sẽ tìm thấy bí quyết cho sức khỏe tâm linh của chúng ta. Đây là liều thuốc: mỗi ngày hãy im lặng một chút và lắng nghe, bớt nghe những lời vô ích và nghe thêm Lời Chúa. Chúng ta hãy nghe những lời của Chúa Giê-su nói với chúng ta hôm nay, như trong ngày chịu lãnh nhận bí tích rửa tội: ‘Ép-pha-tha!’, ‘Hãy mở ra!’.

Trong một thế giới chủ trương sống hưởng thụ, đề cao cá nhân chủ nghĩa, thì Lời Chúa hôm nay quả là một thách đố lớn lao cho các kitô hữu, bởi để biến tấm hồn thành đất tốt mầu mỡ hầu Lời Chúa có thể đâm rễ sâu và sinh hoa kết trái, đòi hỏi người Kitô hữu phải chiến đấu cách quyết liệt với cám dỗ của thời đại hôm nay về việc tôn thờ ngẫu tượng mới, đó là tiền bạc. Đức Phanxico trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng đã cảnh báo về một lối sống tôn thờ ngẫu tượng mới, người thời đại đã coi tiền bạc như một vị thần để tôn thờ, và nhiều Kitô hữu cũng đnag rơi vào việc tôn thờ nay. Vì tôn thờ tiền bạc nên con người đã tạo ra một lối sống mới, lối sống ích kỷ và vô cảm trước người khác, và thía độ như thế đi ngượic lại với lời yêu thương của Thiên Chúa, vì Đức Kitô đến mời gọi mọi người yêu thương nhau như là anh em. Và tình yêu đó đòi hỏi một sự từ bỏ quyết liệt, từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ những tham vọng và cuộc sống ích kỷ để xẻ chia, để phục vụ.

Vì thế để có thể biến con người mình trở thành mảnh đất tốt cần phải siêng năng đọc Lời Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Để theo Chúa Giêsu, những việc làm tốt thôi chưa đủ, còn cần lắng nghe lời mời gọi của Người mỗi ngày. Chỉ có Người, Đấng biết và yêu chúng ta tận thẳm sâu, giúp chúng ta bước ra biển đời. Do đó chúng ta cần lắng nghe Lời Chúa giữa hàng ngàn tiếng nói mỗi ngày, chỉ có Lời Chúa không nói với chúng ta những sự kiện nhưng về sự sống”

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu nỗi khao khát của Chúa, mong muốn mỗi người chúng con là mảnh đất tốt mầu mỡ, để Lời của Chúa thực sự trở thành nguồn ơn cứu độc cho chúng con. Xin giúp chúng con mau mắn đáp lại lời yêu thương, và không để Chúa thất vọng về đời sống đức tin của chúng con. Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *