SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A

CHÚA THÁNH THẦN – NGUỒN SỐNG CỦA GIÁO HỘI

LỜI CHÚA:  Ga 20, 19-23

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

SUY NIÊM

Sự sống là hồng ân cao cả Thiên Chúa ban cho muôn loài qua công trình tạo dựng. Bởi Ngài là Thiên Chúa của sự sống, nên mọi sự bắt nguồn từ Ngài đều có sự sống. Thế nhưng, sự sống nơi con người hoàn toàn khác sự sống của các loài thụ tạo khác. Tác giả sách Sáng thế tường thuật về công trình tạo dựng đã cho thấy sự phân biệt đó. Khi tạo dựng muôn loài  Thiên Chúa chỉ phán một lời liền có sự sống theo ý muốn của Ngài (x. St 1, 11-24), thế nhưng việc tạo dựng con người không là “phán một lời”, nhưng bằng chính “đôi tay”, Ngài lấy bụi đất nặn ra con người và thổi sinh khi vào lỗ mũi (St 2, 7),  nhờ đó con người có sự sống, và sự sống ấy được xem “giống như Thiên Chúa” (St 1, 26).

Hơi thở mà Thiên Chúa trao ban cho con người chính là Thần Khi sự sống của Thiên Chúa, được gọi là Chúa Thánh Thần, Đấng mà hôm nay Giáo Hội long trọng mừng kính.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, không chỉ là hướng về Ngôi Ba Thiên Chúa mà thôi, nhưng đây cũng là lúc Giáo Hội cất tiếng tạ ơn Thiên Chúa, vì hôm nay cũng là ngay sinh nhật của Giáo Hội, ngày Giáo Hội được khai sinh, hay nói cách khác, ngày Giáo Hội được nhận lấy Thần Khí của sự sống qua việc Chúa Giêsu thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Và chính nhờ hơi được Chúa thổi vào, các tông đồ đã đi ra khỏi sự sợ hãi nhát đảm, ra khỏi nỗi u sầu và sự tăm tối trí khôn, để mạnh dạn đứng lên giữa muôn dân loan báo: “Thưa anh em  Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô’’ (Cvtđ 2, 32. 36). Qua bài giảng của Phêrô, ngay hôm đó hơn 3000 người đã tin vào Chúa Kitô và đã chịu phép rửa. Giáo Hội được khai sinh từ giây phút đó.

Công đồng Vaticanoo II đã nói: Khi công trình Chúa Cha trao phó cho Chúa Con thực hiện trên trần gian đã hoàn tất, Chúa Thánh Thần được cử đến vào ngày lễ Ngũ Tuần để không ngừng thánh hoá Giáo Hội, và như thế, những kẻ tin sẽ đến với Chúa Cha qua Chúa Kitô trong cùng một Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là Thần Khí sự sống, là mạch nước vọt lên đến sự sống vĩnh cửu nhờ Ngài, Chúa Cha tác sinh những kẻ đã chết vì tội lỗi, cho đến khi Ngài phục sinh thân xác hay chết của họ trong Đức Kitô” (LG số 4). Vâng Chúa Thánh Thần là sự sống của Giáo Hội, nên từ ngày được khai sinh Giáo hội càng ngày càng lớn mạnh cho dầu Giáo Hội phải đối diện với bao thăng trầm trong lịch sử, có nhhững lúc người ta  nghĩ Giáo Hội  sẽ gục ngã trước những thời khắc khủng hoảng sâu xa, thế nhưng Giáo Hội vẫn vượt qua và đứng vững, thế giới kinh ngạc trước sức sống của Giáo Hội,  theo thống kê của Toà Thánh  năm 2022, thì vào năm 2020, có hơn 1tỉ 360 triệu người Công giáo trên thế giới, và được coi là tôn giáo lớn nhất. Bởi đâu mà Giáo hội có được sức sông như thế? Thưa chính là nhờ Chúa Thánh Thần. Đức Thánh cha Phanxicô đã minh định: Chính Chúa Thánh thần đặt để trong chúng ta sự sống dồi dào, và nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta đạt tới sự thỏa mãn ước vọng sâu thẳm tận đáy lòng về ánh sáng, tình yêu, vẻ đẹp và bình an. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta nhìn bằng đôi mắt của Đức Kitô, sống cuộc sống của mình như Đức Kitô đã sống cuộc sống của Người, và hiểu cuộc đời như Đức Kitô đã hiểu. Nhờ thế mà Giáo Hội sống và sống dồi dào. Dĩ nhiên sức sống của Giáo hội không căn cứ vào con số những người tin vào Chúa Kito, nhưng dựa vào năng lực chứng tá Tin Mừng của Giáo Hội, nói như thánh giáo hoàng Phaolo VI “Giáo Hội phải là dấu chỉ giữa các dân tộc để hướng dẫn mọi người tiến về chân lý và sự sống”. Công đồng đã nhấn mạnh đến năng lực sự sống của Giáo Hội chính là “Đáp ứng những thúc bách của Chúa Thánh Thần. Dân Thiên Chúa, nhờ đức tin mà tin rằng mình được Thánh Thần Thiên Chúa là Đấng bao phủ mặt đất hướng dẫn, cố gắng nhận định đâu là những dấu chỉ thực sự về sự hiện diện hoặc ý định của Thiên Chúa trong mọi biến cố, mọi yêu sách và ước vọng của họ dự phần với những người đương thời” (GS số 11)

Để sự sống của Giáo hội thực sự được dồi dào đòi hỏi mỗi người Kitô hữu phải bước vào mối tương giao với Thiên Chúa là Cha. Thánh Phaolô Tông Đồ trong thơ gởi tín hữu thành Roma đã nói rằng: “Tất cả những ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa: nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: Abba! – Cha ơi!”(Rm 8,14-15). Nhờ mối tương giao này, chúng ta, những Kitô hữu được cảm nghiệm về các hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa như người Cha nhân ái đã trao ban cho chúng ta, những ân huệ như hoa quả của tình yêu mà Cha dành cho con. Nói như Đức Phanxicô: tình phụ tử của Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi kiếp mồ côi mà chúng ta đã rơi vào đó. Ngay trong thời đại chúng ta, người ta cũng phát hiện ra những triệu chứng khác nhau mà chúng cho thấy tình trạng mồ côi của chúng ta: đó sự cô độc nội tâm mà chúng ta cảm nhận được khi chúng ta ở giữa muôn người, và đôi khi sự cô độc ấy sẽ có thể trở thành một nỗi buồn chán chường làm chúng ta không còn muốn sống (Bài giảng ngày15 tháng 05 năm 2016)

Nguồn mạch sự sống trào dâng từ Chúa Thánh Thần như suối nguồn không bao giờ cạn kiệt, bởi nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta luôn được biến đổi để được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, hay nói cách khác chúng ta được biến đổi để thuộc về Chúa Kitô, tức thuộc về những di sản mà Chúa Kitô đã để lại cho thế giới. Di sản đó chính là nền văn hoá tình thương: các con hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương. Chỉ có yêu thương như Đức Kitô cuộc sống mới thực sự mang đầy tràn ý nghĩa, và chỉ có yêu thương như thế, sự sống không bao giờ cạn kiệt.

Vì thế, mừng lễ sinh nhật hôm nay Giáo Hội ý thức mình từ đâu mà có, và mục đích sự hiện hữu của mình, nên Giáo Hội luôn đặt mình vâng phục tiếng nói của Chúa Thánh Thần để Giáo Hội luôn là hiền thê rạng ngời của Đức Kitô, là dấu chỉ thời đại mang niềm hy vọng cho nhân loại đang còn đối diện với quá nhiều trăn trở và thách đó.

Như những người con của Giáo Hội, chúng ta dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần luôn nỗ lực làm cho sự sống thần linh ở trong chúng ta được triển nở qua việc trung thành sống theo lời mời gọi của Tin Mừng, thể hiện sự hiệp nhất  qua việc vâng phục các chủ chăn. Có như thế sự sống mà chúng ta nhận được từ Chúa Thánh Thần luôn triển nở hầu có thể đạt tới tầm vóc viên mãn của nó.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ tràn trên chúng con các ân huệ của Chúa để chúng con trở thành khi cụ bình an của Chúa. Với sức sống của Chúa, xin cho chúng con tiếp tục lan toả sức sống nầy đến cho mọi người bằng sự dấn thân phục vụ của chúng con. Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *