NGÀY 30-12-2023, THỨ BẢY, TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Lc 2, 36-40

36Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, them vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Những người đạo đức thì luôn ở trong đền thờ và hướng về đền thờ. Chúng ta có thể nói như thế với những người như ông Simeon và bà Anna. Thánh Luca cho biết Simeon là người công chính và sùng đạo. Còn bà Anna thì không rời bỏ đền thờ, sớm hôm ăn chay, cầu nguyện, thờ phượng Thiên Chúa.

Một nét đẹp nơi đời sống đạo của chúng ta xưa nay, đó là đi đâu, làm gì, chúng ta cũng muốn ở gần nhà thờ nhà thánh. Hỏi để làm gì, chúng ta nói rằng để cho dễ đi lễ, để thờ phượng Chúa, để giữ đạo. Biết nghĩ như thế thì còn gì bằng. Trong thời di cư 1954, những trại di cư, những xứ mới lập thời mới vào Nam, các linh mục đều muốn con dân của mình sống quanh nhà thờ để dễ bề giữ đạo. Cũng nhờ thế mà giữ được đạo và giữ được truyền thống. Cho tới ngày nay, nhiều làng công giáo, nhiều họ đạo, xứ đạo vẫn còn tồn tại và phát triển. Thế nên, người đạo đức không chỉ hướng về Chúa, muốn ở trong nhà Chúa như Simeon hay Anna; mà còn là người luôn thực thi thánh ý Thiên Chúa. Ở đây, không ai khác chính là gia đình Thánh Gia. Mẹ Maria nói lời xin vâng và đã xin vâng mọi sự. Thánh Giuse cũng thế. Có lúc tưởng như không thể, nhưng rồi vẫn tìm ra thánh ý Thiên Chúa mà chấp nhận: đón Maria về chung sống, đưa Hài nhi và Maria trốn sang Ai cập giữa đêm khuya, rồi âm thầm đưa gia đình về Nazareth. Còn hài Nhi Giê-su thì sao? Thánh Luca nói: Người càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa với Chúa.

Thật là tốt đẹp khi cả gia đình, từ cha mẹ cho đến con cháu đều sống đẹp lòng Chúa. Không gian không chỉ gần thì chúng ta mới thờ phượng Chúa, mới dễ giữ đạo, dễ cầu nguyện. Mà đòi buộc căn bản là lòng chúng ta khao khát, khao khát có Chúa và để Chúa ở lại trong mình.

Noi gương gia đình Thánh Gia, noi gương các tiên tri trong Kinh Thánh, chúng ta xin ơn Chúa giúp chúng ta sống và thực thi ý Chúa trong mọi sự. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *