NGÀY 29-10-2023, CHÚA NHẬT XXX TN A. Tv. TUẦN II

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mt 22, 34-40

34Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36“Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” 37Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

SUY NIỆM

Chúa Giê-su đã làm cho những người Sa-đốc phải câm miệng. Câu nói này gợi lên cho chúng ta vài suy nghĩ. Dĩ nhiên là đối với Chúa, không thể để cho học thuyết của những người Sa-đốc lung lạc được, khi họ không tin có sự sống đời sau.

Ngày nay trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều nhà sư không biết thật giả, giảng phật pháp nhiều khi đụng chạm tới giáo lý của đạo chúng ta. Có người hoang mang hỏi họ nói vậy có đúng không, tại sao họ nói vậy, ai cho phép họ nói như thế. Thậm chí có những tôn giáo bạn con đòi xoá sổ nhà thờ này, gọi đạo mình thế nọ thế kia rất tiêu cực. Cõi mạng giờ nó đủ thứ chuyện. Mà toàn thấy người ta ám Đạo mình, mà sao không thấy giám mục, linh mục hay tu sĩ nào thanh minh thanh nga cho bàn dân tỏ. Vụ bà Hằng Đại Nam một dạo bỡn cợt các linh mục bằng câu chuyện vô duyên cũng làm cho nhiều người bức xúc và nhiều người cũng hỏi sao không thấy ai lên tiếng. Hẳn kết cục những người như thế bây giờ như thế nào chúng ta phần nào đã biết, còn Giáo Hội của Chúa, Dân Thiên Chúa thế nào thì chúng ta đã biết. Chúng ta dễ dàng bị kích động, dễ dang bị lung lạc chỉ vì những tuyên bố xanh rờn trên cõi mạng chỉ vì chúng ta kém hiểu biết, bị dắt mũi và yếu lòng tin. Hẳn câu chuyện Tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng Chúa không cần hơn thua với những người đối địch với Chúa đâu. Sức mạnh nào mà họ có thể hạ bệ được Chúa? Thế mà nhiều khi chúng ta kém tin vào Chúa, nghi ngờ Hội Thánh và dễ bị lung lạc chỉ vì những tiếng điều của thế gian. Chúa không làm gì cao siêu cả, Chúa cũng chẳng tới quyền năng và phép lạ để thuyết phục và làm cho họ sợ hãi. Chúa chỉ dẫn giải rõ ràng Thánh Kinh: điều răn quan trọng nhất; và Chúa cũng sống điều răn ấy cách triệt để đến nỗi dám chết cho nhân loại Chúa yêu thương, đó là là cách đầy thuyết phục để nói với họ rằng đó là bằng chứng không thể đảo lộn về Điều mà Chúa muốn nơi chính Ngài và nơi chúng ta. Sa vào tranh luận hơn thua, chúng ta chỉ chú trọng tới ngôn từ và logic; một ngàn lời nói hay ho không bằng một việc lành, một gương sáng. Hội Thánh của Chúa và Dân của Ngài thuyết phục thế giới này bằng chính tình yêu, bằng chính sự Thánh Thiện của chính Chúa qua cách sống của chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã luôn ở cùng chúng con. Xin cho chúng con biết thuyết phục người đời hôm nay bằng chính đời sống tông đồ mà chính Chúa muốn nơi chúng con. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *