NGÀY 25-3-2023, THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY

Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa:

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỄ TRUYỀN TIN

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Với mầu nhiệm Truyền Tin, tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria đã khởi đầu cho bình minh chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa. Tiếng “xin vâng” của Mẹ tuy ngắn gọn nhưng lại biểu lộ sự khiêm cung, tin yêu và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.

Hôm nay, chúng ta cùng nghe lại tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria. Tiếng “xin vâng” này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới với bao ước vọng tốt đẹp hay khép lại một cuộc đời thiếu nữ thôn quê?! Tiếng “xin vâng” này không giống như sự vâng phục của người con cả trong dụ ngôn “người cha nhân hậu” (x. Lc 15,29); cũng chẳng giống với lời xin vâng trong dụ ngôn hai anh em được sai đi làm vườn nho (x. Mt 21, 28-32). Vậy tiếng “xin vâng” của Đức Maria là xin vâng với trọn tâm tình, với trót cuộc đời; không phải chỉ một lần mà là muôn lần trong đời sống Mẹ. Điều này được minh chứng khi Mẹ sinh hạ Hài nhi Giêsu trong cảnh cơ hàn, khi Mẹ dưỡng dục con trẻ Giêsu tại Nadarét, khi Mẹ bước cùng Con trên đường chịu nạn, khi Mẹ lặng nhìn Con chết treo trên cây thập tự… Mẹ đã sống trọn tiếng “xin vâng”.

Hôm nay mừng lễ Truyền Tin, Chúa đang rất cần những tấm lòng nhạy bén, quả cảm để thưa “xin vâng” bằng tinh thần hy sinh, khiêm tốn. Chúa muốn chúng ta thực hiện những công việc nhỏ bé nhưng mang lại hiệu quả lớn lao trong gia đình mình. Xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương Mẹ để từ nay biết lắng nghe và thực hiện theo thánh ý Chúa với tâm tình đơn sơ phó thác như Mẹ ngày xưa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp cho các thành viên trong gia đình chúng con biết lắng nghe và chia sẻ trách nhiệm với nhau. Xin dạy chúng con luôn can đảm “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh, để chúng con cùng nhau vượt qua mọi khốn khó gian nan. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *