NGÀY 25-04-2023, THỨ BA, THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG; KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ PHÚ CƯỜNG, LỄ KÍNH

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mc 16, 15-20

15Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. 16Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
19Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

SUY NIỆM

Hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Rao giảng Tin Mừng là lệnh truyền của Chúa Giêsu. Mệnh lệnh này không chỉ dành cho các Tông Đồ xưa mà còn cho mỗi người Kitô hữu hôm nay. Chính vì vậy, chúng ta có nhiệm vụ đem Tin Mừng đến cho tất cả mọi người. Tin Mừng này không phân biệt màu da, giai cấp, ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo, trí thức hay bình dân nhưng cho tất cả mọi người. Vì “Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ.”
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động. Biết bao người đang sống trong cảnh hận thù, chia rẽ, bất công, phân biệt; dịch bệnh, động đất, thiên tai, … Lời mời gọi của Chúa Giêsu “hãy đi và loan báo” càng cấp bách hơn lúc nào hết. Mỗi gia đình công giáo chúng ta là một Hội thánh thu nhỏ. Vì thế, việc ra đi và loan báo Tin Mừng phải được thực thi từ ngay trong chính gia đình mình. Mỗi người hãy loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói mà còn bằng việc làm cụ thể. Chúng ta hãy là chứng nhân của Tin Mừng Chúa Phục Sinh trong thế giới hôm nay. Qua việc gặp gỡ, giúp đỡ, chăm sóc những người lạc xa đức tin, những người ốm đau bệnh tật, những người bị bỏ rơi không nơi nương tựa, chúng ta sẽ là những người đang loan báo và sống Tin Mừng thực thụ của Chúa. Nhờ đó, mọi người sẽ nhận biết Tin Mừng và được hưởng ơn cứu độ từ Tin Mừng chúng ta rao giảng. Chúng ta cần nhớ lại lời mời gọi tha thiết của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong sứ điệp truyền giáo 2023 “Lòng bừng cháy, chân bước nhanh” và chủ đề năm mục vụ của Giáo Phận mà Đức Cha Giuse đã định hướng cho sứ vụ của chúng ta: “Hiệp thông loan báo Tin Mừng”.
Hôm nay cũng là ngày toàn thể Giáo hội mừng lễ kính thánh Máccô, người đã viết và sống Tin Mừng, nhờ lời chuyển cầu của ngài, xin Chúa ban cho mỗi thành viên trong gia đình chúng ta ý thức mình là con cái Chúa qua việc lãnh nhận Bí tích Rửa tội, và là chứng nhân cho Tin Mừng Chúa Phục Sinh. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *