NGÀY 25-02-2024, CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Tv. TUẦN II.

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mc 9, 2-10

2Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6Thật ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

SUY NIỆM

Ðây là Con Ta Yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” (Mc 9,7). Nếu dịch sát hơn: “Đây là Người Con của Ta- Đấng được yêu, các ngươi hãy nghe Người”. Chúa Cha muốn giới thiệu Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Người Con yêu quý đích thực của Người. Qua đó, Người muốn gửi đến chúng ta một thông điệp trong đời sống đức tin.

Tương quan giữa Cha và Con là tương quan dựa trên tình yêu là Thánh Thần, đến muôn đời tình yêu ấy vẫn trường cửu. Không gì có thể tách rời tình yêu giữa Cha và Con. Tình yêu đó, Thiên Chúa không giữ trọn cho riêng mình, nhưng nó được trào tràn ra bên ngoài qua tình yêu tạo dựng, quan phòng và cứu độ. Thánh giáo phụ Irenê cũng khẳng định: “Thiên Chúa đã tác thành vạn vật nhờ Lời và Thần Khí (Con và Thánh Thần). Lời và Thần Khí được ví như đôi cánh tay âu yếm nhào nặn nên con người”. Và như thế, “hãy nghe Người”, là công nhận và đón nhận Người. Bởi chỉ khi đó, ta mới có được tình yêu đích thực của Thiên Chúa trong con người của mình.

Ngoài ra, Chúa Giêsu đã chọn ba môn đệ là những người trong nhóm các môn đệ đã từng đi với Người, sống với Người. Và khi chỉ chọn ba người, điều đó Chúa muốn nói rằng: những người được chọn chưa hẳn là những người đã từng muốn và đang ở với Người mà phải là những người được chính Thiên Chúa tuyển chọn theo ý Người. “Không phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15,16). Không phải là những người tiếp thu giỏi, viết lách giỏi để ghi lại chính xác và lôi cuốn sự kiện lịch sử đáng nhớ này, Chúa chỉ muốn những người này có kinh nghiệm và đón nhận Chúa như Chúa là. Người không phải là một con người bình thường, nhưng Người thực sự là Con Thiên Chúa đã mang tình yêu của Thiên Chúa đến cho nhân loại.

Như thế, với sự kiện Chúa hiển dung hôm nay, chúng ta nhận ra được lời mời gọi của Chúa dành cho ơn gọi của mình cách chắc chắn hơn. Chính Chúa chọn gọi mình, phần mình hãy cứ theo Chúa. Theo Chúa “lên núi” còn tượng trưng cho con đường dẫn tới nơi Chúa ngự, nơi chắc chắn sẽ dẫn tới mối tương quan mật thiết với Người. Khi đã có kinh nghiệm rồi, Chúa mời gọi mình hãy “xuống núi” trở nên những chứng nhân cho Người, đặc biệt về những quyền năng và sự sống lại để cho con người được sống.

Lạy Chúa, Chúa hiển dung để cho con có kinh nghệm hơn về Chúa. Khi cho con bước theo Chúa trong ơn gọi này, Chúa còn cho con thấy và cảm nghiệm được nhiều điều vĩ đại phát xuất từ tình yêu Ba Ngôi. Và Chúa mời gọi con hãy biết làm chứng cho Chúa về những kinh nghiệm đó để mọ người cũng nhận ra khuôn mặt đầy vinh quang và đầy tình thương mến Ngài dành cho con người. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *