NGÀY 24-1-2023 THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – MỒNG BA TẤT QUÍ MÃO

Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa:

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến
  3. Công bố Lời Chúa
  4. Suy niệm
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mt 25, 14-30

14 “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.”21 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! “22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.”23 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! “24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! “26 Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

SUY NIỆM

Trong dụ ngôn “Những yến bạc” trên, Thiên Chúa được trình bày như một người đàn ông kia sắp đi xa, trước khi cất bước lên đường, ông gọi các đầy tớ của mình và giao phó tài sản cho họ, với ước mong họ có thể làm cho nó sinh lời. Việc giao phó những yến bạc cho các đầy tớ tùy theo khả năng của từng người cho thấy niềm tin tưởng của ông chủ đối với những người đầy tớ; đồng thời cũng cho thấy việc làm cho các yến bạc sinh lời thì hoàn toàn nằm trong khả năng của những người đầy tớ. Có được sự tin tưởng của ông chủ, có được khả năng làm cho những yến bạc sinh lời, như vậy, việc làm cho những yến bạc sinh lời chỉ còn phụ thuộc vào việc bắt tay vào hành động của những người đầy tớ.

Đối với tên đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngay từ đầu, anh ta đã có một tương quan sai lạc đối với ông chủ, thay vì nhận ra được sự tin tưởng của ông chủ đối với mình thì anh ta chỉ nhận thấy ông chủ là một con người hà khắc, gắt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Chính vì thế, tương quan của anh ta đối với ông chủ chỉ còn là sự đối phó, làm sao để không phải chịu trách nhiệm trước ông chủ về những gì đã được giao phó. Cách đối phó tốt nhất đối với anh ta là đem chôn yến bạc. Với yến bạc được chôn dấu, anh ta không phải lo lắng làm cho yến bạc sinh lời. Anh ta đã chôn vùi niềm tin của ông chủ cùng vơi khả năng của mình theo yến bạc.

Đối với những đầy tớ khôn ngoan và trung tín, ngay khi nhận được những yến bạc từ ông chủ, họ lập tức tìm cách làm những yến bạc sinh lời, và họ đã làm cho những yến bạc sinh lời tối đa theo khả năng của họ (năm yến sinh lời thêm năm yến khác; hai yến sinh lời hai yến khác). Những đầy tớ khôn ngoan và trung tín tin tưởng vào sự sáng suốt, vào sự hiểu biết của ông chủ (khi giao phó cho họ số vốn tùy theo khả năng của mỗi người), thế nên đối với họ giây phút hiện tại trong việc làm cho những yến bạc sinh lời là những giây phút của năng động, sáng tạo và của sự mong đợi ngày ông chủ trở về để báo cáo những thành quả cho ông chủ. Thật vậy, những đầy tớ khôn ngoan và trung tín luôn sống dưới sự hiện diện của ông chủ trong mọi giây phút của cuộc sống.

Hôm nay là ngày mồng ba tết Quý Mão, ngày lễ thánh hoá công ăn việc làm, chúng ta câu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết sống và làm việc dưới sự hiện diện của Chúa, để cuộc sống của chúng ta, công ăn việc làm của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc nuôi sống bản thân và gia đình, không chỉ dừng lại ở việc thăng tiến con người và xã hội, nhưng còn là cơ hội đầy năng động, sáng tạo trong việc sống kết hiệp với Chúa.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *