NGÀY 23-1-2023 THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – MỒNG HAI TẾT QUÍ MÃO MỒNG HAI TẾT QUÍ MÃO

Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa:

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến
  3. Công bố Lời Chúa
  4. Suy niệm
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mt 15, 1-6

1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? “3 Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.5 Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi,6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc những người Pha-ri-sêu và kinh sư đã chất vấn Chúa Giê-su về việc các môn đệ vi phạm truyền thống của tiền nhân. “Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa”. Nhưng Chúa Giê-su cho họ thấy, tuân giữ các truyền thống tốt đẹp của tiền nhân là điều tốt, nhưng không được dừng lại ở những nghi lễ bên ngoài, mà phải làm sao cho việc cho việc tuân giữ đó trở thành cơ hội để các giới răn của Thiên Chúa được thực hiện. Và hơn nữa đừng lấy việc tuân giữ truyền thống như là một cái bình phông để từ chối thực hiện giới răn của Thiên Chúa. “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”.

Thật vậy, Chúa Giê-su luôn muốn đưa đức tin trở lại trung tâm. Và để tránh cho những người Pha-ri-sêu và kinh sư, cũng như cho chúng ta, nguy cơ chỉ tuân theo các hình thức bề ngoài, Chúa Giêsu đặt cả trái tim và đức tin vào nền tảng. Nhiều khi chúng ta cũng “đánh phấn thoa son” cho tâm hồn mình. Nghĩa là, chúng ta chỉ chú ý đến hình thức bề ngoài chứ không phải trung tâm của đức tin: đây là một nguy cơ. Đó là nguy cơ của một vẻ ngoài tôn giáo: chỉ cốt làm cho bề ngoài trông đẹp đẽ, mà không hề thanh lọc tâm hồn. Chúng ta luôn có cám dỗ là “đặt để Chúa” trong giới hạn của một số lòng sùng kính bề ngoài, nhưng Chúa Giêsu không chấp nhận thái độ thờ phượng này. Chúa Giêsu không muốn những hình thức bề ngoài, Ngài muốn một đức tin chạm đến trái tim.

Hôm nay là ngày mồng hai tết Quý Mão, ngày mà theo truyền thống, Giáo Hội Việt Nam chọn để kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta, là những hậu bối cháu con, luôn biết sống tâm tình thảo kính cha mẹ ông bà tổ tiên không chỉ dừng lại ở những nghi lễ bên ngoài mà nó còn được thể hiện qua đời sống, qua những lời cầu nguyện, những hy sinh, hãm mình của chúng ta. Điều quan trọng đối với người công giáo là nơi thánh lễ, việc thảo kính có thể trở thành một hy tế kết hợp với hy tế thánh thể của Chúa Kitô trên bàn thở, tạo nên công phúc giúp linh hồn ông bà tổ tiên nếu còn khúc mắc gì thì sớm được hưởng kiến Thiên Chúa Tình Yêu.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *