NGÀY 21-09-2023, THỨ NĂM, THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, LỄ KÍNH

Thánh Mátthêu, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mt 9, 9-13

9Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

10Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” 12Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

SUY NIỆM

“Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Đó là thái độ của những người biệt phái khi chứng kiến việc Chúa Giêsu kêu gọi người thu thuế Mathêu, làm môn đệ. Đây quả là một huyền nhiệm của ơn gọi theo Chúa, một ân ban nhưng không cho người được chọn gọi mà Tim mừng hôm nay trình bày cho chúng ta.

Sứ mạng của Chúa đến trần gian là để rao báo Tình thương của Thiên Chúa cho hết mọi người. Để làm tròn sứ mạng này, Chúa đã kêu gọi con người cộng tác với Chúa. Sự chọn gọi này là sáng kiếng và ý muốn tự do của Chúa, chứ không do tác động của con người nào đó, cũng không dựa vào thế giá hay địa vị giầu sang, quyền quý của người được gọi. Việc chọn gọi Mathêu, người thu thếu làm tông đồ là một minh chứng cụ thể cho việc Chúa làm. Đối với các người Pharisêu và giới lãnh đạo Dothái giáo, việc chọn gọi người thu thếu là không thể chấp nhận. Vì đối với họ, hạng thu thuế là kẻ tội lỗi, đáng bị khinh bỉ và kết án. Do đó, ai chỉ cần giao du làm bạn với người thu thuế thôi cũng bị kinh chê và kết án là phường tội lỗi.

Điều này hoàn toàn người lại với cái nhìn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nhìn thấu tâm can của mỗi con người. Người nhận ra trong tất cả mọi người đều có một phẩm giá trân quí như nhau. Đó là phẩm giá của một người con của Chúa, được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Vì thế, không ai trong chúng ta là kẻ bị khinh dễ và đáng chê trách trước mặt Chúa. Chỉ có những ai hẹp hòi ích kỷ và thiếu tình người mới đáng trách.

Việc chọn gọi thánh Mathêu, người thu thuế, không chỉ minh chứng mầu nhiệm tình thương của Chúa dành cho người được chọn gọi, nhưng còn là cơ hội để giúp người được chọn gọi đáp trả trong sự dấn thân cộng tác với Chúa vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Thánh Mathêu được xem như là mẫu mực cho việc minh chứng mầu nhiệm ơn gọi này. Từ người thu thuế, ngài đã trở thành người tông đồ nhiệt thành và nhất là đã trở thành tác giả sách Tin Mừng, để cho hậu thế là mỗi chúng ta được đọc và biết những điều Chúa truyền dậy.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì luôn yêu thương và gọi mời chúng con đón nhận và sẻ Tin mừng tình thương của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết quảng đại đáp trả lời mời gọi của Chúa như thánh Mathêu, để chúng con có thể làm cho Tin mừng của Chúa được thể hiện cách sống động trong cuộc sống của con đối với mọi người. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *