NGÀY 20-2-2023 THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa:

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến
  3. Công bố Lời Chúa
  4. Suy niệm
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

 

LỜI CHÚA Mc 9,14-29

Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế?” Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám . Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.” Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi.” Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.” Đức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!” Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi!” Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”

SUY NIỆM

Sự kiện được Thánh Máccô thuật lại trên đây xảy ra ngay sau khi Chúa Giêsu biến hình trên núi. Chúa Giêsu đưa ba môn đệ lên núi và Ngài đã biến hình trước mặt họ, nhưng khi trở lại chỗ các môn đệ khác, họ thấy một đám đông vây quanh các môn đệ khác này, và cuộc tranh luận về quyền trừ quỷ bắt đầu xảy ra bởi vì họ không thể trừ quỷ được. Có hai điểm chúng ta cần lưu ý ở đây:

Trước hết, Chúa Giêsu cần nơi người môn đệ một niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa. Sau những ngày tháng theo Chúa Giêsu, các môn đệ thấy Chúa thực hiện nhiều phép lạ, chữa lành bệnh tật và trừ quỷ, và chính các ông cũng được Chúa trao quyền này để chữa lành dân chúng. Nhưng có lẽ, thay vì dựa vào quyền năng và tin tưởng vào Chúa, các môn đệ này lại quy về mình, rằng chính các ông có thể làm được việc ấy, và đó chính là lý do Chúa khiển trách các môn đệ kém lòng tin.

Thư hai, vì không thể trừ được quỷ này, nên các môn đệ thắc mắc tại sao chúng con không trừ được nó. Câu trả lời của Chúa là bài học cho chúng ta: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”. Tại sao phải cầu nguyện mới trừ được?

Cầu nguyện là một trong những phương thế để nuôi dưỡng và giữ vững được đức tin. Khi không cầu nguyện, quyền năng của Chúa dễ trở thành sức mạnh của cá nhân mình, lầm tưởng mình có thể làm được mọi thứ không cần tới Chúa, và đây là sai lầm lớn nhất của chúng ta.

Chính vì thế, lời cầu xin đẹp nhất và luôn cần thiết là lời cầu xin “xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của con”. Chúng ta không thể thực hiện được điều gì nếu không có ơn của Chúa và “không có Thầy anh em không thể làm gì được”. (Ga 15, 5).

Lạy Chúa Giêsu, xin tăng thêm đức tin cho con, xin trợ giúp lòng tin yếu kém của con. Amen.

 

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *