NGÀY 20-05-2023, THỨ BẢY, TUẦN VI PHỤC SINH

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

 

LỜI CHÚA: Ga 16, 23b-28

23Thật, Thầy bảo thật anh em: Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
25“Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

SUY NIỆM

Ngày mai, Giáo Hội mừng Lễ Chúa Thăng Thiên – Chúa Giêsu về trời, về với Thiên Chúa là Cha của Ngài, và đó là niềm hy vọng của chúng ta mai ngày cũng được về trời với Chúa. Khi còn ở với các môn đệ, Chúa Giêsu dường như đã là đầy đủ cho họ: “Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy”. Và Chúa Giêsu cũng không dùng dụ ngôn mà giảng dạy và giải thích về Nước Thiên Chúa cho các môn đệ nữa, Chúa Giêsu nói trực tiếp về Chúa Cha. Thời gian lãnh nhận được tất cả các ân huệ này, sự hiểu biết về các mầu nhiệm Nước Trời, về Chúa Cha, về quyền thống trị trời đất, đó là lúc này, là khi Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần xuống trên các Tông đồ và Giáo Hội.
Đấng Bảo Trợ, Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Giáo Hội khi Chúa Giêsu hoàn tất các công việc được Chúa Cha giao phó và thăng thiên, trở về với Cha của Ngài. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn và làm cho chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta và không xa rời chúng ta, dẫu Chúa Giêsu là Thầy đã thăng thiên về cùng Cha. Hay nói như Chúa Giêsu thì, Chúa Giêsu về trời Đấng Bảo Trợ mới đến, và Đấng ấy làm cho chúng ta yêu mến Thiên Chúa và giúp chúng ta hiểu được Thiên Chúa là ai.
Như vậy, lời dặn dò của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ Ngài và cho chúng ta là gì?
Thứ nhất, chúng ta cứ xin Thiên Chúa là Cha chúng ta nhân danh Chúa Giêsu Kitô, hãy xin bất cứ điều gì. Chúa Giêsu đã nói như vậy, và Chúa còn nhấn mạnh, bất cứ điều gì chúng ta xin, Thiên Chúa sẽ ban cho. Điều này có vẻ không thực tế lắm, vì kinh nghiệm của chúng ta cho thấy, nhiều điều chúng ta xin mà không được. Nhưng Chúa Giêsu thêm “để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”. Niềm vui trọn vẹn này không phải là chúng ta sẽ có được tất cả những gì chúng ta muốn mà là niềm vui của sự hiểu biết về Thiên Chúa: Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, ngay cả trong những đau khổ và thử thách, bởi vì chính Chúa Giêsu đã băng qua kinh nghiệm này.
Thứ hai, Chính Thiên Chúa yêu chúng ta và ban cho chúng ta điều chúng ta xin nhờ danh Chúa Kitô. Tại sao điều này là quan trọng? Dường như sau mọi lời cầu xin của Giáo Hội, danh Chúa Kitô được cậy nhờ và được xướng vang lên. Bởi vì Chính Chúa Kitô đã được Thiên Chúa Cha đặt Người làm “Đức Chúa và làm Đấng Kitô”. (Cv 2, 36). Chúa Giêsu được “giao phó mọi sư” (Lc 10, 22), giao “toàn quyền trên trời và dưới đất” (Mt 28, 18). Thiên Chúa giao phó mọi sự trong tay Chúa Giêsu bởi vì Thiên Chúa yêu Chúa Con và yêu thương chúng ta.
Cuối cùng, Chúa Giêsu về trời không phải là một cái gì đó mất mát, nhưng niềm vui và sự hiện diện vẫn được ban tặng, chỉ khác là theo một cách không như trước kia. Thiên Chúa vẫn hiện diện với tình yêu vô biên của Người qua Giáo Hội và người giữ lửa của tình yêu này chính là Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong tâm hồn mỗi chúng ta và hoạt động không ngừng trong Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu con và muốn ban tất cả những gì cần thiết cho con. Nhưng lạy Chúa, con xin đức tin, con xin Chúa tăng thêm đức tin và trợ giúp lòng tin yếu đuối của con. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *