NGÀY 16-3-2023, THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY

Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa:

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Lc 11, 14-23

14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.”16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? … bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

SUY NIỆM

Nhân sinh vẫn tâm niệm “nhất thế, nhì thân” với mong muốn cậy dựa danh thế, uy tín của kẻ khác để tiến thân và được an toàn. Theo lối suy nghĩ ấy, đám đông hôm nay cho rằng Chúa dựa thế quỷ để trừ quỷ. Bởi họ không tin vào những gì Chúa làm cho dù họ thấy ngạc nhiên.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta ý thức mọi sự tốt lành chúng ta đang có là nhờ ơn Chúa trợ giúp. Đặc biệt, điều giúp chúng ta vui tươi tiến bước trên đường đời và an toàn vượt qua các cạm bẫy chính là nhờ vào sức mạnh của lời cầu nguyện phát xuất từ lòng cậy trông tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của gia đình con, chúng con ngước mắt nhìn Ngài, bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ chúng con (x. Tv 59,10).

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *