NGÀY 15-05-2023, THỨ HAI, TUẦN VI PHỤC SINH

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Ga 15, 26-16.4a

26“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.
16 1“Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. 2Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. 3Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. 4Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

SUY NIỆM

Hôm nay Chúa Giêsu loan cho các môn đệ và cho cả chúng ta về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong thế gian. Ngài chỉ được sai đến sau khi Chúa Giêsu chịu chết và Sống Lại. Ngài là Đấng Bảo Trợ, là Thần Khí sự thật. Ngài có nhiệm vụ làm chứng về Chúa Giêsu nơi các môn đệ và chính bản thân chúng ta.
Với ơn Chúa Thánh Thần trợ lực, chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa về sự thật. Sự thật là có Thiên Chúa ở giữa loài người, Thiên Chúa ấy đã đến trần gian để cho con người thấy rõ bản chất của tội lỗi, của thế gian, ma quỷ và tính xác thịt. Ngài còn bày tỏ tình yêu và lòng xót thương nơi Người Con Duy Nhất là Đức Giêsu.
Lạy Thánh Thần, cảm tạ Chúa đến và ở lại với chúng con luôn mãi. Chúa còn dùng ơn thánh mà thánh hóa chúng con trong đời sống gia đình. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin và sức mạnh, để gia đình chúng con can đảm làm chứng sự thật về một Đức Kitô đã chịu chết và đã sống lại để cứu độ con người khỏi tội lỗi. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *