NGÀY 14-3-2023, THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY

Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa:

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mt 18, 21-35

1 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.”27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao! “29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.”30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? “34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

SUY NIỆM

Qua Lời Chúa chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-su đã giải thích và trả lời câu hỏi của thánh Phê-rô đã hỏi Chúa: ““Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
Chúa Giê-su là mẫu gương về sự tha thứ, Người không dạy cho các môn đệ bài học tha thứ bằng lý thuyết mà Người đã dùng chính đời sống của Người để dạy. Cụ thể nhất trên thập giá, Chúa đã cầu nguyện cùng Chúa Cha để tha thứ tội lỗi cho những người đã xúc phạm đến Chúa. Như trang tin mừng của thánh Lu-ca: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”.

Dẫu biết rằng, ai ai cũng muốn bản thân, gia đình, xã hội được bình an nhưng thực tế thì không được như vậy. Vậy đâu là “bí kíp” để chúng ta được sống bình an?

Thưa đó là sự tha thứ. Chúng ta sống tha thứ cho người khác bản thân chúng ta không chỉ được bình an, thanh thản mà chúng ta còn sống đúng với vai trò người môn đệ của Chúa Giê-su. Như lời Chúa đã dạy: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43-44).

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con mỗi ngày sống biết noi gương Chúa để chúng con biết tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng con. Và xin cho chúng con biết thực hiện lời cầu nguyện mà chính Chúa đã dạy cho chúng con qua kinh Lạy Cha mà hằng ngày chúng con vẫn đọc trong thánh lễ: “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. A.men.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *