NGÀY 14/12/2022, THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG

Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa:

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến
  3. Công bố Lời Chúa
  4. Suy niệm
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (7,18-23)

18 Hôm ấy, môn đệ của ông Gio-an báo cho ông biết tất cả những việc ấy; ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại,19 sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”20 Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: “Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: “Thầy có thật là Đấng phải đến” không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”21 Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy.22 Người trả lời hai người ấy rằng: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin mừng,23 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi”.

SUY NIỆM:

 Đường lối của Thiên Chúa lúc nào cũng làm con người ngỡ ngàng. Ngài có lối nghĩ, lối đi rất riêng, khó đoán trước được. Chính vì thế, con người dễ bắt hụt Ngài. Ngài ở đây mà ta lại cứ đi tìm Ngài ở kia. Nhiều khi ta kêu ca vì không sao gặp được Ngài ở những điểm hẹn quen thuộc. Phải đổi cái nhìn xưa, ra khỏi lối nghĩ cũ, mới hy vọng gặp được Ngài.

Trong bóng tối của nhà tù nằm ở phía Đông Biển Chết, Gioan còn phải chiến đấu với bóng tối của sự nghi ngờ nơi mình. Đức Giêsu mà ông loan báo có đúng là Đấng Mêsia không? Ông sai hai môn đệ đến tận nơi gặp Đức Giêsu để hỏi cho ra lẽ: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?”. Câu trả lời của Đức Giêsu cho thấy một khuôn mặt Mêsia khác hẳn. Người bảo hai môn đệ của Gioan về thuật lại cho thầy mình những gì họ mắt thấy tai nghe vào chính giờ họ đến gặp.

Và đây là những dấu chỉ của thời đại Mêsia, thời của Đấng Thiên Sai: người mù được thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, và người nghèo được nghe Tin mừng. Đây là những dấu chỉ Người đã và đang làm cho dân chúng. Những dấu chỉ này làm cho bao lời ngôn sứ Isaia ngày xưa được ứng nghiệm.

Như thế Đức Giêsu quả là Đấng Mêsia, nhưng không phải là Mêsia như Gioan chờ đợi. Bởi vì Đức Giêsu truyền giảng Tin mừng nước Thiên Chúa không chỉ bằng lời nói suông, nhưng còn bằng chính cuộc sống và hoạt động cụ thể của Người. Đức Giêsu không phải là một Mêsia đến phán xét hay tiêu diệt ác nhân, cho bằng là một Mêsia khiêm nhu và đầy lòng thương xót.

Lạy Chúa Giêsu, bản chất của Hội thánh là truyền giảng Tin mừng. Tất cả mọi Kitô hữu, bất kể già trẻ lớn bé, đều có bổn phận truyền giảng Tin mừng. Đức cố Giáo hoàng Phaolô VI đã nhắc nhở rằng: “Ngày nay người ta không thích nghe các thầy dạy mà chỉ muốn thấy các chứng nhân, và nếu người ta có nghe các thầy dạy vì các thầy dạy ấy trước đó đã là những chứng nhân”.

Xin giúp chúng con luôn biết truyền giảng Lời Chúa bằng chính phong cách sống và hoạt động cụ thể để giới thiệu Chúa cho anh chị em. Xin cũng giúp chúng con luôn biết sống thánh thiện, góp phần nhỏ bé để xoa dịu những khổ đau của anh chị em, và sống bác ái phục vụ tha nhân theo gương của Chúa. Amen

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *