NGÀY 14-1-2023 THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH

Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa:

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến
  3. Công bố Lời Chúa
  4. Suy niệm
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA Mc 2,13-17.

13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ.14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! ” Ông đứng dậy đi theo Người.15 Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người.16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi! “17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

SUY NIỆM

Đối với các Kinh sư, họ cho rằng những người thu thuế là những người tội lỗi cần phải tránh xa. Nhưng đối với Chúa Giê-su, Người không nhìn về dáng vẻ bên ngoài, Người cũng không bận tâm về quá khứ của người thu thuế tên là Lê-vi mà Người nhìn từ đáy lòng của ông. Điều này đã được Chúa Giê-su nói đến:”Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

 

Chúng ta thử cảm nghiệm: Nếu ông Lê-vi không có sự khao khát muốn sống hoàn thiện, ông có bỏ tất cả để đi theo Chúa không? Ông có thể trở thành tông đồ của Chúa được không?

Ông đã khao khát muốn sống hoàn thiện, do đó, Chúa Giê-su vừa gọi ông, ông đứng dậy đi theo Chúa: “Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! ” Ông đứng dậy đi theo Người.”

 

Hình ảnh của ông Lê-vi, có lẽ ít nhiều chúng ta cũng giống ông, vì lối sống tội lỗi của chúng ta; chúng ta cũng được Chúa yêu thương cho dù chúng ta là tội nhân trước mặt Chúa. Tuy nhiên, ông đã khác với chúng ta; khi nhận ra được tiếng gọi của Chúa, ông đã khước từ tội lỗi và bỏ tất cả để đi theo Chúa, chỉ sống cho Chúa nên ông xứng đáng trở thành tông đồ của Chúa, xứng đáng được Chúa cho hưởng hạnh phúc nước trời.

Ông Lê-vi cũng là mẫu gương để cho mỗi người chúng ta noi theo, vì trước mặt Chúa, ai ai cũng là tội nhân, nhưng chúng ta cần phải tin, đặt niềm hy vọng vào lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta như lời Chúa đã nói: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”. Nơi khác Chúa Giê-su còn nói: Tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”[Lc 15,10].

 

Do đó, chúng ta hãy quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi trở về với Chúa để được hưởng ơn cứu độ của Chúa đem lại cho chúng ta như năm xưa ông Lê-vi đã được đón nhận. Amen.  

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *