NGÀY 14-08-2023, THỨ HAI, THÁNH MAXIMILIANÔ MARIA KOLBÊ, LINH MỤC, TỬ ĐẠO, LỄ NHỚ

THÁNH MAXIMILIANÔ MARIA KOLBÊ

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mt 17, 22-27

22Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 23họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.

24Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?” 25Ông đáp: “Có chứ!” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: “Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” 26Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. 27Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”

SUY NIỆM

Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”.

Qua đoạn tin mừng trên, Chúa Giê-su tiên báo Cuộc Thương Khó lần thứ hai.

Cũng giống như Chúa đã tiên báo Cuộc Thương Khó lần thứ nhất; là Con Người sẽ bị đau khổ, chịu chết và sẽ sống lại.

Qua lời tiên báo lần này, một lần nữa Chúa Giê-su muốn mạc khải cho các tông đồ biết được Người đến thế gian để đem ơn cứu độ cho loài người bằng cuộc thương khó, chịu chết và sống lại. Qua cái chết của Chúa Giê-su, Người sẽ chiến thắng sự chết bằng cách là Người đã phục sinh.

Bằng cách này, hay cách khác Chúa Giê-su muốn mạc khải cho các tông đồ biết Người chính là Đấng Cứu Độ. Nhưng các ông vẫn không nhận ra. Do đó, khi Chúa tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai thì các tông đồ buồn phiền, như trang tin mừng đã nói đến.

Có lẽ, cách nào đó, nếu chúng ta đặt vị trí của mình vào trường hợp của các tông đồ chúng ta cũng sẽ buồn khi nghe Chúa nói về cuộc thương khó.

Các tông đồ nói riêng, chúng ta nói chúng. Nỗi buồn của chúng ta vẫn mang tính cách của thế gian, với thân phận mỏng giòn của một kiếp người. Nhưng với Chúa Giê-su, Chúa muốn chúng ta sống bằng đức tin. Tin vào ơn cứu độ của Chúa đã đem lại cho chúng ta qua cuộc thương khó, sự chết và sự Phục Sinh của Người. Nhờ ánh sáng đức tin tin vào Đức Giê-su chúng ta mới dễ dàng vượt qua được những chông gai thử thách những cơn cám dỗ của thế gian này.

Điển hình: Khi chúng ta gặp đau khổ về bệnh tật, chúng ta nhìn lên thập giá của Chúa, và hỏi Chúa: Chúa chịu treo trên thập giá, chịu chết vì ai? Và Chúa đã phục sinh để làm gì?

Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm cho chúng con niềm hy vọng, để mỗi ngày sống chúng con biết phó thác cả cuộc đời của chúng con cho Chúa; cho dù chúng con an vui hay chúng con đau buồn. Qua đó, chúng ta dám mạnh dạn cất lên lời cầu nguyện mỗi ngày sống: Lạy Chúa Giê-su chúng con tín thác vào Chúa. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *