NGÀY 14-04-2023, THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Ga 21, 1-14

1Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
4Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không.” 6Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
9Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!” 11Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

SUY NIỆM

Qua trang tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Gioan tường thuật lại cho chúng thấy “hình ảnh” Chúa Giê-su phục sinh đã hiện ra với các Tông đồ trên bờ biển khi các ông đang đánh bắt cá.
Sau biến cố Chúa Giê-su bị bắt, bị kết án tử, các Tông đồ đã thất vọng, và hình như ngọn lửa đức tin vào Đức Giê-su sẽ phục sinh nơi các ông bị “dập tắt”. Do đó, thánh Phê-rô đã muốn quay trở về với đời sống trước đây bằng nghề đánh cá như trang tin mừng đã nói đến. Tuy nhiên, trong sự thất vọng và buồn sầu của thánh Phê-rô nói riêng, các Tông đồ nói chung, Chúa đã không bỏ rơi các ông, Chúa Phục Sinh đã hiện ra với các ông.
Có lẽ, biến cố Chúa Giê-su phục sinh hiện ra nơi bờ biển lúc các tông đồ đang đánh bắt cá một phần làm cho các ông nhớ lại lúc Chúa gọi các ông đang lúc các ông đánh bắt cá. Bên cạnh đó, Chúa còn củng cố đức tin cho họ.
“Chúa đó”! Chỉ người môn đệ Chúa yêu mới nhận ra Chúa Giê-su đang hiện diện với các ông. Người môn đệ này nhận ra Chúa đang ở với mình, ông không giữ riêng Chúa cho mình ông mà ông còn giới thiệu cho người khác biết Chúa đang ở với họ nữa.
Nếu như năm xưa, người môn đệ được Chúa yêu đã nhận ra Chúa Giê-su phục sinh đang hiện diện với ông, và ông đã giới thiệu Chúa cho người, thì ngày hôm nay Chúa Phục Sinh vẫn ở với chúng ta qua các Bí tích; cụ thể là Thánh lễ mỗi ngày. Vậy chúng ta có nhận ra Chúa đang hiện diện trong thánh lễ hằng ngày? Và khi chúng ta nhận ra Chúa đang hiện diện với chúng ta, chúng ta giới thiệu cho người khác bằng cách nào?

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *