NGÀY 13-1-2023 THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH – Thánh Hi-la-ri-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa:

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến
  3. Công bố Lời Chúa
  4. Suy niệm
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA Mc 2,1-12.

1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng.4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:7 “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? “8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi”, điều nào dễ hơn?10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,-11 Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà! “12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ! “

SUY NIỆM

Qua trang Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Mác-cô đã tường thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bại liệt Nhờ đức tin của anh và nhờ đức tin của những người khác mà người bại liệt đã được đưa đến gần với Chúa Giê-su.

Họ tin Chúa Giê-su sẽ chữa lành cho người bại liệt nên họ tìm mọi cách đưa người biệt liệt đến gần Chúa hơn. Chính vì thế Chúa Giê su đã nói:  Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”.

Đức tin cá nhân của chúng ta một cách nào đó cũng được củng cố, được lớn lên nhờ đức tin của cộng đoàn. Do đó, bậc cha mẹ hãy sống đức tin của mình để làm gương và cổng cố đức tin cho con cái mình. Người [ đạo gốc] hãy sống đức tin để làm gương sáng cho những người Dự tòng. Có như thế, đức tin của chúng ta mới vững vàng và phó thác vào Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ.

Có lẽ, chúng ta không được may mắn như người bại liệt năm xưa,. Nhưng chúng ta tin vào Chúa Giê-su, Chúa không chỉ ban ơn và gìn giữ chúng ta ở đời nay, mà Chúa còn ban thưởng Nước Trời cho chúng ta khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. vì chính Chúa đã hứa với chúng ta: “ Ai tin vào Ta thì dù có chết Ta cũng sẽ cho sống lại”

Lạy Chúa Giê su, xin ban thêm cho chúng con đức tin, đức cậy và đức mến, để mỗi ngày sống, chúng con luôn đặt niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu của chúng con vào nơi Chúa. Cụ thể, chúng con biết dành ít phút mỗi ngày để đến gặp Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng việc tham dự thánh Lễ như năm xưa người bại liệt đã được những người khác đưa anh đến với Chúa. Nhờ thế, anh được Chúa chữa lành.  Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *