NGÀY 13-08-2023, CHÚA NHẬT XIX TN A, Tv. TUẦN III

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mt 14, 22-33

22Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 28Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su30Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” 32Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

SUY NIỆM

Trang tim mừng chúng ta vừa nghe được nối tiếp với trang tin mừng Chúa Giê-su đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi khoảng 5000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em được ăn no nê. Sau đó, Chúa giê-su đã yêu cầu các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước.

Như trang Tin mừng đã nói đến, thuyền các môn đệ bị sóng đánh vì đi ngược gió. Chúa Giê-su đi trên mặt biển đến với các ông.

Một mặt các môn đệ đang chống chèo để vượt qua cơn sóng gió biển, mặt khác họ nhìn thấy có người đi trên mặt biển ; vì họ không biết đó chính là Chúa Giê-su nên họ bảo nhau Ma đấy, thế là họ sợ hãi la lên. Nhưng Chúa Giê-su đã lên tiếng : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”.

Mặc dù Chúa Giê-su đã lên tiếng và giới thiệu với họ “Chính Thầy đây mà, đừng sợ”. Nhưng họ vẫn nghi ngờ và sợ hãi. Để chứng minh đúng là thầy của mình hay không, Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Đức Giê-su bảo ông: Cứ đến!

Qua hình ảnh của các môn đệ, có lẽ mỗi người chúng ta cách này hay cách khác vẫn bị những thử thách trong cuộc sống làm cho chúng ta nghi ngờ về đức tin của mình.

Nếu như năm xưa, các mơn đệ đã sợ hãi cơn sóng gió của biển khơi, sợ tối tăm của bóng đêm…đã làm cho đức tin của các ông bị lung lay, thì ngày nay, những cám dỗ về vật chất, địa vị, lối sống chủ nghĩa cá nhân cũng đang làm cho chúng ta nghi ngờ về đức tin của chúng ta.

Năm xưa, các môn đệ đã bị khủng hoảng về đức tin, nhưng Chúa Giê-su đã kịp thời giúp các ông vượt qua những khủng hoảng để chính các ông lại tiếp tục hành trình đức tin bước theo Chúa bằng lời tuyên xưng : Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa, còn chúng ta, khi chúng ta đã được Chúa nâng đỡ đức tin, chúng ta đã dám can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giê-su Ki-tô chưa? Chúng ta đã sẵn sàng can đảm bước theo Chúa chưa? Đâu là rào cản làm cho chúng ta bị khủng hoảng đức tin?

Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm cho chúng con thêm đức tin, để mỗi ngày sống chúng con biết nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng con. Nhờ có Chúa hiện diện với chúng con, chúng con mới yên tâm, can đảm để vượt qua những sóng gió của cuộc sống để chỉ sống và làm vinh danh Chúa như lời thánh Phao-lô đã nói: Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa”. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *