NGÀY 13-05-2023, THỨ BẢY, TUẦN V PHỤC SINH

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Ga 15, 18-21

18“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

SUY NIỆM

Chúng ta không còn phải ngạc nhiên khi mình bị ghét bỏ, bị chống đối… vì mình là Ki-tô hữu. Vì điều này chính Chúa Giê-su đã báo cho chúng ta biết trước: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy”.
Có lẽ, ngày nay, người Ki-tô hữu không còn bị bách hại như thời các thánh tử vì đạo, nhưng một trong những cách thức ngày nay người Ki-tô bị bách hại: là nói xấu nhau, vu khống nhau, ghen ghét nhau trong các đoàn thể của giáo xứ.
Đứng trước những chỉ trích, bị người ta ghét bỏ, bị nói xấu… chúng ta cần phải làm gì để sống đạo?
Thưa, chúng ta cần giữ vững Đức tin.
Nhờ Đức tin và dựa vào Ơn Chúa, chúng ta mới có thể vượt qua được những sóng gió của thế gian, của những lời vu khổng, dèm pha. Như năm xưa, chúa đã nói với thánh Phao-lô: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”.
Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa ban thêm cho chúng con đức tin, để nhờ tin vào Chúa, chúng con mới có thể đủ sức đứng vững trước những cám dỗ, trước những vu khống, dèm pha của người khác. Và xin cho chúng con cũng biết noi gương Chúa là tha thứ khi người khác xúc phạm đến chúng con. A.men.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *