NGÀY 12-06-2023, THỨ HAI, TUẦN X THƯỜNG NIÊN, Tv. TUẦN II

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mt 5, 1-12

1Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2Người mở miệng dạy họ rằng:
3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
4Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
12Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay là những lời mở đầu cho bài giảng trên núi của Chúa Giê-su. Thánh Matthêu trình bày Chúa Giê-su như một Mô-sê mới. Trong Cựu ước, Mô-sê lên núi Si-nai lãnh nhận mười điều răn của Chúa để truyền lại cho dân chúng, giờ đây trong Tân ước, Chúa Giê-su lên núi với tư cách một vị Thầy, Ngài công bố hiến chương Nước Trời, công bố luật mới cho tất cả những ai muốn vào Nước Chúa.
Các mối phúc mà Chúa Giê-su ban tặng cho chúng ta là dấu hiệu của sự nghịch lý đối với sự hiểu biết của thế gian về hạnh phúc và niềm vui. Làm thế nào một người có thể tìm thấy hạnh phúc trong khó nghèo, đói khát, khóc lóc, và bách hại?
Thế nhưng, khi sống các mối phúc, chúng ta đã có kinh nghiệm ngay bây giờ niềm vui và hạnh phúc rồi. Thậy vậy:
Hạnh phúc biết bao, người nghèo khó trong tâm hồn, thay vì đầy những quyến luyến. Hạnh phúc biết bao người hiền lành, thay vì dữ tợn. Hạnh phúc biết bao người khóc thương, vì đồng cảm với người khác, thay vì dửng dưng vô cảm. Hạnh phúc biết bao người xót thương và bao dung, thay vì không lên án và không khoan nhượng. Hạnh phúc biết bao người có lòng trong sạch, thay vì đầy những điều nhơ uế. Hạnh phúc thay người phục vụ cho công bình và hòa giải, thay vì chuyên làm những điều bất chính và gây hấn. Hạnh phúc thay người đi theo Đức Ki-tô vì lòng mến, bất chấp khó khăn và bách hại, thay vì coi mình là trung tâm và chỉ biết sống cho mình.
Như thế, các mối phúc không chỉ nói cho chúng ta về hạnh phúc và phần thưởng Thiên Chúa sẽ ban ở đời sau, nhưng còn trình bày cho chúng ta một cách sống mang lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc ngay bây giờ, vì đó là lối sống phù hợp cách xâu xa với nhân tính của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin tỏ cho con đường lối dẫn tới sự bình an và hạnh phúc vĩnh cửu. Chớ gì con khao khát Chúa trên tất cả những điều khác và tìm thấy niềm vui hoàn hảo trong việc thực thi ý Người. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *