NGÀY 11-07-2023, THỨ BA, THÁNH BÊNÊĐICTÔ, VIỆN PHỤ, LỄ NHỚ

THÁNH BÊNÊĐICTÔ

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mt 9, 32-38

32Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” 34Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”

35Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

36Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

SUY NIỆM

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít! Các con hãy xin Chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về”.

Trước sự bao la của hoạt động tông đồ, điều đầu tiên mà Chúa Giê-su yêu cầu các môn đệ là cầu nguyện: “Các con hãy xin Chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về”. Cầu nguyện là hình thức dấn thân đầu tiên của các môn đệ cho sứ vụ. Thực vậy, việc truyền giáo không dựa theo khả năng của chúng ta mà dựa vào sức mạnh của quyền năng Thiên Chúa. Chúa Giê-su khi sai 72 môn đệ ra đi thì Ngài đã nhắc các ông việc làm đầu tiên là cầu nguyện. Chúa muốn nhắc chúng ta việc truyền giáo không thể dựa vào sức mình mà phải dựa vào quyền năng của Chúa. Thế nên phải cầu nguyện để ơn Chúa tác động, lôi kéo, còn chúng ta chỉ là khí cụ nhỏ bé trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa mà thôi.

Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận cảm nghiệm sâu sắc trong tác phẩm Đường Hy Vọng rằng: “Tông đồ là người có Chúa Giê-su trong tim, Chúa Giê-su trên tay, Chúa Giê-su trên mắt, Chúa Giê-su trên vai, Chúa Giê-su trên trán…”. Bởi thế, mỗi Ki-tô hữu hãy chuyên chăm cầu nguyện bằng các giờ kinh chung riêng, đọc Lời Chúa mỗi ngày, năng tham dự thánh lễ và đón rước Chúa Giê-su Thánh Thể. Chúa phải là đích điểm, là trung tâm mọi hoạt động và suy nghĩ. Thật vậy, dù chúng ta có nói trời nói bể, dù có hát hay, có cuốn hút mọi người bằng sự duyên dáng, bằng sự thông minh khéo léo, dù có vận dụng cả một kho kiến thức để truyền giáo, nhưng không có Chúa trong cuộc đời, không lấy Chúa Giê-su là Đấng chỉ đạo, thì chúng ta chỉ gây được ảnh hưởng nhất thời mà thôi. Nhưng nếu chúng ta biết kết hợp mật thiết với Chúa, cầu nguyện và hoạt động, nói và làm với tinh thần của Chúa, nhìn sự vật và những người khác với con mắt của Chúa, thì dù chúng ta đó có quê mùa đến đâu, vụng về đến mấy, thì người ta cũng sẽ nhận ra nơi chúng ta có những giá trị xuất phát từ nơi Chúa, và ảnh hưởng của chúng ta đó sẽ sâu sắc và lan tỏa tự nhiên.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức việc truyền giáo và sống tinh thần truyền giáo trong lời cầu nguyện và đời sống chứng nhân hằng ngày của mình. Amen

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *