NGÀY 07-10-2023, THỨ BẢY ĐẦU THÁNG, LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI. LỄ NHỚ

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Lc 10, 17-24

17Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

21Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

23Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

SUY NIỆM

Vào tháng 10 hàng năm, Giáo hội Công Giáo mời gọi các tín hữu dâng tặng lên Mẹ mến yêu trên Thiên quốc những lời kinh Kính Mừng, kết thành tràng chuỗi Mân Côi, tiếng Hán Việt của từ “lời kinh Hoa Hồng”. Điều đó để ca ngợi Mẹ đã cộng tác cách trung thành và dấn thân vào công trình Thiên Chúa cứu chuộc nhân loại.

Với lời Fiat, Mẹ khiêm tốn nhìn nhận mình chỉ là một tớ nữ thấp hèn, để thánh ý của Thiên Chúa được nên trọn nơi Mẹ. Mẹ còn chỉ cho con cái mình phổ biến những lời kinh bình dân và dễ nhớ để suy niệm đời sống của Chúa Giêsu, Đấng Cứu chuộc nhân loại với Năm Sự Vui – Thương – Mừng, sau này thánh Giáo hoàng thêm vào Năm Sự Sáng.

Một sự kiện đáng nhớ mang tính lích sử khiến Giáo hội còn dành ngày 7/10 một cách đặt biệt đánh dấu việc Mẹ Mân Côi chở che. Trước tình hình nguy biến khi quân Hồi Giáo tiến quân tới đâu thì gieo nên cảnh tan thương tới đó, Đức Giáo hoàng Piô thứ V đã kêu gọi cuộc Thập Tự chinh ngăn chặn bước tiến của họ vào kinh đô Kitô Giáo. Cùng lúc đó, ngài kêu gọi dân chúng ở hậu phương cầu nguyện cách liên lỉ bằng lời kinh Mân Côi để xin Đức Mẹ hộ phù. Nhờ lòng trông cậy vào việc Chúa ban ơn khi sùng kính Mẹ thánh Người, vào ngày 7/10/1571 tại vịnh Lépante, phép lạ xảy ra giúp đạo quân Công giáo đẩy lui đoàn quân Hồi giáo đông đảo và tinh nhuệ muốn bình địa Kitô giáo. Để ghi nhớ ngày trọng đại này, Đức Piô V đã truyền lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7/10 hàng năm.

Chúng ta, những tín hữu thật hãnh diện và vui mừng vì có một người Mẹ luôn luôn yêu thương che chở đoàn con cái hết mực. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, Giáo hội muốn nhắc mọi người nhớ sức mạnh cứu rỗi của tràng Chuỗi cùng những lời kinh ngắn ngọn quen thuộc, để nhờ việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi, nhân loại tin tưởng cậy trông được tà áo Mẹ hiền chở che mỗi khi chúng ta đối diện với những sự dữ và khó khăn xảy đến. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *