NGÀY 07-03-2023, THỨ BA TUẦN II MÙA CHAY

Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa:

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến
  3. Công bố Lời Chúa
  4. Suy niệm
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mt 23, 1-12

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

SUY NIỆM

Trình thuật lời Chúa hôm nay mời gọi nơi chúng ta một sự hoán cải thật lòng. Với những người Pharisêu giả hình, họ đã bị Chúa Giêsu thẳng thắn nêu danh là những người tự cao, thích ra vẻ hơn người khác, còn đời sống của họ thì không hề có lòng khiêm tốn và bác ái! “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào”. Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi con người ta tập biết sống khiêm tốn. “Người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” Vâng, chỉ khiêm tốn, chúng ta mới có thể sống như lời Chúa đã dạy.

Chúng ta đang sống trong Mùa Chay, mùa mà Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu sống hoán cải để nhận ra tính tự đắc là tội đầu tiên trong Bảy Mối Tội Đầu mà chúng ta rất dễ mắc phải. Từ tính tự đắc ấy mà sinh ra những thứ tội khác. Chúa Giêsu cũng cảnh báo: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”. Do vậy, chỉ có tâm hồn khiêm tốn cậy trông mới có thể sám hối, hầu nhận được ơn tha thứ như vị tiên tri nói lời Thiên Chúa: “cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết; có đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len”.

Hôm nay ngày 7/3, Giáo hội nhớ hai vị thánh tử đạo thế kỷ đầu là Perpetua và Felicita. Khi người cha lo đứa con bị tù đày nên khuyên con bỏ đạo Chúa, Perpetua đã chỉ tay vào bình đựng nước và nói “Đó là bản chất một bình đựng nước. Không thể gọi bằng một cái tên nào khác hơn là bản chất Kitô hữu trong con”. Còn với người hầu Felicita, khi bị quản giáo chế giễu lúc chuyển dạ: “Đau đớn bây giờ mà còn chịu không nổi, thì làm sao đương đầu với thú dữ trong đấu trường, thì cô điềm tĩnh: “Bây giờ tôi là người phải chịu đau khổ, nhưng trong đấu trường, một Ðấng khác sẽ ở trong tôi, chịu đau khổ dùm tôi vì tôi đã chịu đau khổ vì Ngài.”

Lạy Chúa Giêsu, Mùa Chay này xin cho con quyết tâm sống tâm hồn khiêm tốn để có thể dấn thân cao rao Tin mừng Nước Chúa, vì nhận ra chính Chúa đã đi bước trước giáng thế chịu khổ hình vì con, và đã tha thứ cho con để nhờ Ngài và trong Ngài, con được nâng lên làm con cái Cha trên trời. Amen.

 

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *