NGÀY 06-02-2024, THỨ BA, THÁNH PHAOLÔ MIKI, LINH MỤC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO. LỄ NHỚ.

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mc 7, 1-13

1Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” 6Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” 9Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. 10Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! 11Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là co-ban nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, 12và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay, với trình thuật cuộc tranh luận với các biệt phái và kinh sư về việc rửa tay trước khi ăn, Hội Thánh muốn nhắn nhủ chúng ta đừng quá lo lắng tuân giữ những tập tục loài người mà sao lãng tuân giữ các giới luật của Chúa. Cuộc tranh luận nhắm về hai tục lệ: phải rửa tay trước khi ăn; và của để dành nuôi cha mẹ, nếu dâng cho Chúa thì khỏi phải giúp đỡ cha mẹ. Như vậy, những tập tục của loài người giết chết tinh thần của lời Chúa:

– Chăm chú rửa tay bên ngoài mà không quan tâm tẩy rửa tâm hồn qua việc sám hối.

– Cặn kẽ giữ việc dâng của lễ cho Thiên Chúa mà sao lãng điều răn Chúa dạy phải thảo kính cha mẹ.

Những hình thức bên ngoài: các tục lệ, thói quen và nghi thức thường tác động khiến chúng ta sao lãng về tính chất của sự việc. chẳng hạn: Những việc đạo đức bên ngoài thì nghiêm trang, đúng giờ, nhưng trong lòng thì chia trí lo ra, thiếu niềm tin, cậy, chẳng yêu mến Chúa cũng không bác ai với nhau.

Điều đó chính chúa Giêsu đã khiển trách: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,6).

Cuộc sống này nhiều khó khăn vất vả, mỗi người chúng ta vẫn luôn đang phải tìm kiếm: tìm kiếm miếng cơm manh áo, rồi tìm kiếm những cơ hội tốt hơn cho tương lai, sự nghiệp….Tạ Ơn Thiên Chúa, trong vòng xoáy cuộc đời mọi người vẫn còn nhớ đến Chúa, còn biết tìm kiếm Thiên Chúa…Tạ ơn Chúa, vì mỗi chúng ta vẫn đang cố gắng, từ chối những điều chưa cần thiết để chọn điều cần nhất là Chúa Giêsu, là Thánh Lễ.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay, một lần nữa nhắc nhở chúng ta: Đức Kitô là chân lý và giá trị tuyệt đối, còn những thứ khác chỉ mang tính phụ thuộc. Điều đó có nghĩa là: trong cuộc đời mỗi chúng ta Chúa Giêsu phải là chọn lựa ưu tiên bậc nhất. Cuộc sống này, trong những mối bận tâm, lo lắng và tìm kiếm… phải luôn có bóng dáng của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu Kitô phải là lẽ sống của chúng ta.

Hãy nhìn vào mẫu gương Đức Trinh nữ Maria, Mẹ chúng ta, để chọn lựa như Mẹ đã chọn điều quan trọng nhất: là Thiên Chúa. Điều mà Chúa Giêsu vẫn luôn mời gọi hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa: “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều khác, Người sẽ ban thêm cho các con” (Mt 6, 32).

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ những điều giả dối hời hợt nơi con. Đã bao lần con tôn kính Chúa ngoài môi miệng mà lòng con lại xa Chúa. Khi đọc kinh, dự lễ, làm việc đạo đức và bác ái, con đã làm một cách miễn cưỡng, làm vì thói quen; chứ không làm vì lòng mến Chúa. Xin Chúa giúp con canh tân đời sống, hoán cải tâm hồn để sống đức tin chân thành và lòng yêu mến Chúa thiết ta hơn, Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *