NGÀY 05-11-2023, CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN A. Tv. TUẦN III.

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mt 23, 1-12

1Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2“Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh d thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6Họ thích chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là ‘ráp-bi’.

8“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘ráp-bi’, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một bức tranh những lời ngay thẳng của Chúa Giêsu với các kinh sư và người Pharisêu, những người sống đạo đức giả và cao ngạo trong đời sốn. Họ chỉ biết nói mà không làm, họ gây khó khăn cho người khác mà chính họ không dám gánh vác, họ làm mọi việc để được người ta ca ngợi và tôn kính. Họ không sống trung thực với bản thân, không sống trọn vẹn với điều mà Chúa đang gọi gọi trong Tin Mừng.

Chúa Giêsu không phủ nhận quyền uy của các kinh sư và người Pharisêu trong việc truyền dạy luật lệ của ông Mô-sê. Nhưng Ngài nhắc nhở các môn đệ và dân chúng phải biết phân biệt giữa lời nói và việc làm của họ. Chúa Giêsu muốn chúng ta sống theo lời dạy của Thiên Chúa, nhưng không bắt chước lối sống đạo đức giả của những người chỉ biết nói mà không làm. Chúng ta cần tránh xa sự cao ngạo và kiêu hãnh, mà học hỏi tinh thần khiêm nhường và phục vụ. Chúa Giêsu nói: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,11-12).

Chúng ta có thể học được nhiều điều từ lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng này. Đầu tiên, chúng ta cần sống trung thực với bản thân, không tự dối lòng hay dối gạt người khác. Chúng ta cần nhận ra những sai sót và thiếu sót của mình, và cầu xin Chúa tha thứ và giúp đỡ. Thứ hai, chúng ta cần sống trọn vẹn với điều mà Chúa đang gọi gọi trong Tin Mừng, không thỏa hiệp với thế gian hay theo ý riêng của mình. Thứ ba, chúng ta cần sống khiêm nhường và phục vụ, không cao ngạo và kiêu hãnh. Chúng ta cần biết tôn trọng và yêu thương anh chị em trong gia đình và cộng đồng, và sẵn sàng giúp đỡ những người cần thiết.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con, xin Ngài ban cho chúng con được ơn biết khiêm nhường và phục vụ anh em theo gương Chúa trong suốt cuộc đời. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *