NGÀY 05-04-2023, THỨ TƯ TUẦN THÁNH

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Mt 26, 14-25

14Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.
17Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 18Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: ‘Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.’” 19Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.
20Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?” 23Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn!” 25Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!”

SUY NIỆM:

Thật khó có thể có lịch sử đen tối nào hơn khi Giuđa, một môn đệ của Chúa Giêsu phản bội chính thầy mình bằng việc trao nộp Chúa để Ngài chịu khổ hình. Người ta thường hỏi, tại sao Giuđa lại hành động như vậy? Có phải vì ông ham tiền? Có phải vì ông thử thách Thầy mình vì nghĩ không ai có thể làm gì được Chúa? Hay Giuđa hành động điều đó vì yếu tố chính trị?
Một điểm cần lưu ý rằng, Giuđa Iscariốt chỉ được biết đến là kẻ hai lòng sau khi Chúa Giêsu được xức dầu tại Bêtania. Nghĩa là trước đó, các môn đệ khác và mọi người đều không nghi ngờ gì về ông là một môn đệ chân chính của Chúa.
Dù là lý do nào đi chăng nữa thì trong lòng Giuđa muốn đạt được một điều gì đó, và bằng bất cứ cách nào, và lý do ấy làm cho ông hành động, ông phản bội thầy mình. Giuđa muốn đạt được một điều gì đó, đó là lý do để ông hành động.
Giuđa muốn đạt được điều gì đó, ngay cả khi điều mình sắp thực hiện khiến người khác đau đớn. Và sự thực thì lòng dạ đã thay đổi con người bằng những khao khát không đo lượng của trái tim.
Ngày nay, sự phản bội cũng xảy ra bất cứ lúc nào khi chúng ta lợi dụng người khác. Khi chúng ta lợi dụng mà làm lợi cách bất chính cho mình là lúc đó chúng ta đang phản bội chính mình. Khi nào chúng ta tận dụng mọi tình huống và hoàn cảnh để gây lợi cho mình mà không nghĩ tới những người bị ảnh hưởng, những nỗi đau mà họ có thể trải qua, vết thương mà họ sẽ phải chịu đó là lúc nó dẫn chúng ta đến thành người phản bội.
Chúa Giêsu đang trải qua những giờ phút căng thẳng và đau đớn. Đó là giờ phút người khác từ chối tình yêu của Chúa. Chúa bị cô đơn và bỏ rơi, giống như người tình phản bội mình. Nỗi thống khổ của Chúa Giêsu vượt lên trên những đau đớn về thể xác, nó nằm ở tâm hồn của người đang yêu mãnh liệt bị bỏ rơi và bị khước từ. Đây là một hình thức phản bội đau đớn nhất.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết và phục sinh vì Chúa yêu con. Thế nhưng con đã nhiều lần phản bội Chúa qua những thờ ơ, nguội lạnh và phạm tội. Con cũng gây các mối bất hoà trong hiệp thông với anh chị em, và gây ra những vết thương sâu bởi đã xúc phạm tới sự thánh thiện của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *