NGÀY 01-10-2023, CHÚA NHẬT XXVI TN A. CỬ HÀNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI. Tv. TUẦN II

GIỜ KINH TỐI VỚI LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH.

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Đọc ba kinh: Tin, Cậy, Mến.
  3. Công bố Lời Chúa.
  4. Suy niệm.
  5. Đọc 10 kinh Kính Mừng.
  6. Kết thúc bằng một bài hát về Đức Mẹ Maria.

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38

26Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà…”. Phần đầu của lời kinh Kính Mừng, mà chúng ta vẫn đọc, chính là lời chào đầy hân hoan, vui mừng của Thiên thần Gabriel với Mẹ Maria: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Không thể phủ nhận, ân phúc ở cùng Mẹ như sự chuẩn bị từ ngàn đời của Thiên Chúa cho kế hoạch cứu độ vào thời sau hết, thực hiện bởi Con Một Ngài. Một Thiên Chúa, đã bằng con đường tự hủy, đi vào trần gian trong cung lòng của một cô thôn nữ rất đỗi bình thường – với tất cả sự bối rối, sợ hãi, khi đón nhận điều mà lòng trí không bao giờ dám nghĩ tới. Để rồi sau khi thắc mắc, lắng nghe, Mẹ đã đáp lời “xin vâng”, như một nữ tỳ khiêm cung, tin tưởng vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, với tất cả sự can đảm và đầy phó thác. Thái độ này rất khác với khuôn mặt của một Evà năm xưa, bởi sự cao ngạo, nghi ngờ lòng tốt của Đấng Tạo Hóa, nên đã lạm dụng tự do và đánh mất tương quan, danh dự cao quý của một thụ tạo.

Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, không chỉ gợi nhớ biến cố thắng trận lịch sử của đạo binh Công giáo, nhờ sức mạnh của lời kinh Mân Côi, trước sự tấn công của quân xâm lược vào thế kỷ 16, mà hơn hết là mời gọi hiện tại hóa vị trí quan trọng của Đức Maria trong mầu nhiệm độ nơi mỗi Kitô hữu. Cụ thể nơi lời kinh Mân Côi, với các Mầu nhiệm Vui – Sáng – Thương – Mừng như tóm gọn Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, mà hơn ai hết, Mẹ đã cảm nếm và suy đi nghĩ lại, để bước theo cách kiên trung và đầy mến yêu Con Chí Ái. Đó chẳng là cách thế cho bạn và tôi, từng ngày “thuộc về Đấng Toàn Năng” đấy sao?

 Như gương mẫu nơi lời “xin vâng” và nhờ lời chuyển cầu của chính Đức Trinh Nữ diễm phúc, xin Chúa hãy thực hiện nơi con điều mà thánh Bênađô từng tâm tình với Mẹ: “xin mở tâm hồn con để tin, mở môi miệng con nói lên lời ưng thuận và mở lòng con để đón Đấng đã tạo thành nên mỗi chúng con như Mẹ, mỗi ngày một hơn”. Amen.

Văn phòng Tòa Giám mục Phú Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *