CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A – KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

LOAN BÁO TIN MỪNG KHỞI ĐI TỪ VIỆC HOÁN CẢI SỐNG ĐỨC TIN

LỜI CHÚA Lc 24, 44-53

Khi hai môn đệ từ Emmau trở về còn đang nói với nhóm Mười Một, thì chính Ðức Giêsu đứng giữa các ông. Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỉ, và hằng ở trong Ðền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Từ thế kỷ này tới thề kỷ khác Giáo Hội luôn ý thức sứ vụ của mình là ra “đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” của Chúa. Những nỗ lực loan báo Tin Mừng của Giáo Hội đã làm cho nhiều dân tộc nhận biết Chúa Kitô, hầu như khắp năm Châu, hạt giống Tin Mừng đều được gieo vãi. Tuy nhiên, việc làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa còn là một thách đố lơn lao cho Giáo Hội.

 Đức Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh: Nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa là bổn phận mọi môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, do Phép Thánh tẩy họ đã lãnh nhận mang lại” (Verbum Domini, số 94). Nhưng để mạnh mẽ dấn thân cho việc truyền giáo, bản thân mỗi Kitô hữu cũng như các cộng đoàn phải thực sự xác tín ‘Lời Chúa là sự thật giải thoát mà mọi người thời nào cũng cần đến’. Nếu xác tín này không bắt rễ sâu trong đời sống của mình, chúng ta không thể cảm nhận được niềm say mê và vẻ đẹp được loan báo Lời Chúa. Trong thực tế, mọi Kitô hữu cần phải khẩn cấp làm việc xây dựng Nước Chúa. Tất cả mọi sự trong Giáo Hội đều nhằm phục vụ công cuộc Phúc âm hóa: từng lĩnh vực hoạt động của Giáo Hội và từng người với những chức trách khác nhau đều được kêu gọi chu toàn phận sự của mình. Mọi người đều phải tham gia missio ad gentes – sứ vụ truyền giáo cho các dân tộc. Giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân. ‘Không một tín hữu nào trong Chúa Kitô lại có thể thấy mình xa lạ với trách nhiệm này, một trách nhiệm phát xuất từ việc thuộc về Thân Thể Chúa Kitô theo cách bí tích’. Do đó chúng ta phải đặc biệt lưu ý, để mọi lĩnh vực, từ mục vụ, dạy giáo lý đến làm việc bác ái đều mang chiều kích truyền giáo: Giáo Hội là truyền giáo”.

Trước sự thúc bách này chúng ta phải làm gì sau bao nhiêu nỗ lực thực thi sứ vụ? Các vị chủ chăn trong Giáo Hội đã đưa ra nhiều chi dẫn, Giáo Hội địa phương cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo với ước mong tìm ra những cách thế phù hợp với thời đại để chuyển tại Tin Mừng cho ngừoi thời đại hôm nay. Nhưng xem ra công cuộc loan báo Tin Mừng vẫn còn gặp biết bao trở ngại, làn sóng chống lại Giáo Hội càng ngày càng lớn, không chỉ ở những lãnh thổ luôn đối nghịch với Giáo Hội Công Giáo chẳng hạn ở Do Thái, hay một vài quốc gia Hồi Giáo, nhưng ngay tại vùng đất được gọi là tự do đan chủ như ổ Mỹ chẳng hạn. Mới đây Wikileaks đã công bố hàng chục ngàn các thư điện tử bị rò rỉ cho thấy tâm tình chống báng các học thuyết xã hội Công Giáo. Và tình hình chối bỏ Kitô giáo trở thành tệ hại tới độ hiện nay Kitô giáo bị sách nhiễu và kỳ thị công khai ngay trong các xã hội Tây Âu có nguồn gốc Kitô. Bên cạnh chiến dịch loại trừ Kitô giáo khỏi cuộc sống xã hội, nhiều chính khách và trào lưu duy đời cực đoan còn công khai tấn kích bôi nhọ Giáo hội, sỉ vả giới lãnh đạo và bịt miệng không muốn cho Giáo hội lên tiếng về các vấn đề luân lý phẩm giá và các quyền con người.

Ngoài ra việc loan báo Tin Mừng còn phải đối diện với bức tường được người thời đại xây dựng lên đó là chủ trương tương đối hoá chân lý và tôn giáo. Một hình thức mới của chủ nghĩa vô thần không trên lý thuyết nhưng trên thực hành. Có nghĩa là chân lý không còn là phạm trù tuyệt đối thuộc về Thiên Chúa, nhưng nó được qui địngh bởi con người, vì không còn chấp nhận chân lý tuyệt đối, nên không còn nhìn nhận Đức Kitô là Đấng cứu độ duy nhất, và cho rằng các nhà sáng lập các tôn giáo khác là những khuôn mặt cứu độ như Đức Kitô, bởi vậy xuất hiện chủ trương “đạo nào cũng tốt”. Chủ trương tương đối hoá đó còn ảnh hưởng nặng nề hơn nữa đối với các vấn đề luân lý. Vì cho rằng không có luân lý tuyệt đối, nên con người không còn tiêu chuẩn nào để huấn luyện lương tâm. Điều đó cũng có nghĩa Tin Mừng Đức Kitô không còn là tiêu chuẩn để đào luyện một lương tâm ngay thẳng

Một vấn nạn lớn nữa mà Tin Mừng còn phải đương đầu đó chính là ngẫu tượng mà người thời đại hôm nay sùng bái, ngẫu tượng “tiền bạc”, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhận định: “Chúng ta đã tạo ra những thần tượng mới. Việc thờ phượng của con bò vàng ngày xưa đã tìm thấy một hình tượng mới và tàn nhẫn vô tâm trong sự sùng bái tiền bạc”.Việc sùng bái này hình thành một nền văn hoá mới: “văn hoá vô cảm”, hoàn toàn ngược với Tin Mừng: “Hãy xót thương ” .

Trong một bối cảnh như thế, người tín hữu chúng ta phải làm gi để có thể chu toan sứ vụ loan báo của mình? Có lẽ trước tiên, chúng ta phải kiên vững với đức tin của chúng ta, nói như Đức Tổng Giám Mục Joseph Kurtz, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ : “vì các niềm tin này đến với chúng ta từ chính Chúa Giêsu, không phải từ một đồng thuận do các chuẩn mực đương thời tạo nên. Tin Mừng được cung ứng cho mọi người thuộc mọi thời đại. Nó mời gọi chúng ta yêu mến người lân cận và sống hòa bình với nhau. Vì lý do này, sự thật của Chúa Kitô không bao giờ lỗi thời hay không với tới được. Tin Mừng phục vụ ích chung, chứ không phục vụ các nghị trình chính trị”.

Thật thế để loan báo Tin Mừng, chúng ta phải cất tiếng tạ ơn vì hồng ân đức tin đã được tặng ban, lời tạ ơn được biểu tỏ qua việc tham dự cử hành phụng vụ cách sốt sắng và trang nghiêm. Chúng ta không thể loan báo Tin Mừng trong khi chúng ta thờ ơ với việc cử hành Phung vụ. Bởi vì chính trong Phụng vụ chúng gặp được sự hiện diện của Chúa Giêsu, Người chính là nội dung của việc loan báo Tin Mừng. Và cũng chính qua cuộc gặp gỡ này chúng ta hiểu được rằng: “Trong con người có một khao khát sự vô biên mà không ai có thể dập tắt được. Người ta đã thử rất nhiều, nhưng không một câu trả lời nào có thể thỏa mãn được sự khao khát này. Chỉ có chính Thiên Chúa là Đấng trở thành hữu hạn để mở sự hữu hạn của chúng ta ra, và dẫn chúng ta đến chiều rộng của sự vô biên của Ngài để trả lời câu hỏi về sự hiện hữu của chúng ta. Vì lý do này mà Đức Tin Kitô cũng tìm được con người ngày nay. Nhiệm vụ của chúng ta là phục vụ Đức Tin với một tinh thần khiêm nhường cùng với hết lòng, hết sức và hết trí khôn của chúng ta” (Đức Benêđictô XVI)

Sứ mạng của Hội Thánh là làm cho Đức Kitô hiện diện ở giữa Dân Ngài qua việc đọc Lời Chúa, cử hành các Bí tích và mọi hoạt động chăm sóc những người bị tổn thương và đau khổ. Vì thế, để công việc loan báo Tin Mừng mang lại hoa trái, Hội Đồng Giám Mục Costa Rica đã đề nghi một sự hoán cải trở về với cội nguồn của Tin Mừng: “Mọi thành viên của Hội thánh cần phải bước vào một tiến trình hoán cải để đáp ứng nhu cầu này, điều này ngụ ý xem kerygma là lời loan báo nền tảng và lắng nghe Đấng Kitô chịu đóng đinh và sống lại vì chúng ta. […] từ đó tầm quan trọng của việc trở về với bản chất của đời sống Kitô giáo và của tình yêu đầu tiên của chúng ta, và việc trở về cội nguồn của chúng ta như những cộng đoàn đầu tiên; nghĩa là, nơi mọi sự được để làm của chung”

Lạy Chúa, đứng trước các thách đố của thơi đại hôm nay, xin đừng để chúng con nản chí trong việc loan báo Tin Mừng, nhưng trái lại xin giúp chúng con nhận ra đây là cơ hội để chúng con củng cố đức tin và kiên cường biểu tỏ niềm tin của chúng con theo lời mời gọi của Tin Mừng. Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *